Dexamethason: Porovnání verzí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(vytvořeno překladem stránky „Dexamethasone“)
značky: editace z rozšíření Překlad Překlad 2 možný vandalismus
(Žádný rozdíl)

Verze z 8. 12. 2021, 03:43

 

Dexamethason je glukokortikoid[1] používaný k léčbě revma, řady kožních onemocnění, těžkých alergií, astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci, krupu, otoků mozku, pooperační bolesti očí, syndromu horní duté žíly (komplikace některých druhů rakoviny),[2] a v kombinaci s antibiotiky u tuberkulózy.[1] Při insuficienci nadledvinové kůry je lékem volby v kombinaci s mineralokortikoidy, jako je fludrokortison.[1] Při předčasném porodu zvyšuje šance plodu na přežití.[1] Může být podáván ústy, jako injekce do svalu nebo do žíly, jako topický krém nebo mast na kůži nebo jako topický oční roztok.[1] Účinky dexamethasonu se často dostaví během jednoho dne a trvají přibližně tři dny.[1]

Dlouhodobé užívání dexametazonu může mít za následek kandidózu, ztrátu kostní hmoty, šedý zákal, snadnou tvorbu modřin nebo svalovou slabost.[1] Ve Spojených státech je zařazen do kategorie C pro těhotenství, což znamená, že by se měl používat pouze v případě, kdy předpokládaný přínos převáží nad rizikem.[3] V Austrálii je v ústním podání řazen do kategorie A, což znamená, že se často používá v těhotenství a nebylo zjištěno, že by způsoboval problémy u dětí.[4] Během kojení by se užívat neměl.[1]protizánětlivé a imunosupresivní účinky.[1]

Dexamethason byl uměle vyroben Philipem Showalterem Henchem v roce 1957 a schválen pro lékařské použití v roce 1961.[5][6][7] Je na Listině základních léků Světové zdravotnické organizace WHO. V roce 2017 to byl 321. nejčastěji předepisovaný lék ve Spojených státech, s více než milionem receptů.[8]

Lékařské použití

Dexamethason fosfát v injekčních ampulích

Protizánětlivé

Dexamethason se používá k léčbě mnoha zánětlivých a autoimunních poruch, jako je revmatoidní artritida a bronchospasmus.[9] Pro léčbu idiopatické trombocytopenické purpury, tj. snížení počtu krevních destiček v důsledku selhání imunity, se užívá 40 mg denně po dobu čtyř dnů; může být podáván ve 14denních cyklech. Není jasné, zda je dexamethason za těchto podmínek významně účinnější než jiné glukokortikoidy.[10]

Podává se také v malých množstvích[11] před a/nebo po některých stomatologických úkonech, jako je extrakce zubů moudrosti, která často vede k otokům tváří. 

Dexamethason se běžně podává jako léčba krupu u dětí, protože jedna dávka může snížit otok dýchacích cest, zlepšit dýchání a celkově ulevit.[12]

Při léčbě plantární fasciitidy se podává injekčně do paty, někdy ve spojení s triamcinolon acetonidem. 

Pomáhá při alergickém anafylaktickém šoku, pokud je podáván ve vysokých dávkách. 

Je přítomen v některých očních kapkách – zejména po operacích oka – a jako nosní sprej a jisté ušní kapky (lze kombinovat s antibiotiky a antimykotiky). Dexamethasonové intravitreální steroidní implantáty byly schváleny FDA k léčbě potíží s očima, jako je diabetický makulární edém, okluze centrální retinální žíly a uveitida.[13] Dexamethason byl také používán v kombinaci s antibiotiky k léčbě akutní endoftalmitidy.[14]

Dexamethason se používá při zavedení kardiostimulátoru k minimalizaci zánětlivé reakce myokardu. Uvolňuje se do myokardu při vysunutí elektrody a snižuje tak zánětlivou odpověď a v důsledku toho rovněž práh akutní stimulace. Typické množství přítomné ve špičce elektrody je menší než 1,0 mg. 

V případě bakteriální meningitidy lze dexamethason podávat před antibiotiky. Snižuje zánětlivou reakci těla (antibiotika usmrcují bakterie a přitom se uvolňují prozánětlivé mediátory, které mohou způsobit škodlivou reakci) a zabraňuje ztrátě sluchu a jiným neurologickým poškození.[15]

Ampule dexamethason fosfátu pro injekci

Nádorová onemocnění

Lidem s rakovinou, kteří podstupují chemoterapii, se často podává dexamethason jako prevence některých vedlejších účinků protinádorové léčby. Může posílit antiemetické účinky antagonistů receptoru 5-HT<sub id="mwoA">3</sub>, jako je například ondansetron.[16] Přesný mechanismus této interakce není přesně znám, ale usuzuje se, že může být mimo jiné zapříčiněn inhibicí syntézy prostaglandinů, protizánětlivými a imunosupresivními účinky, sníženým uvolňováním endogenních opioidů, popř. kombinací výše uvedeného.[17]

U mozkových nádorů (primárních nebo metastatických) se dexamethason používá k potlačení rozvoje edému, který by mohl případně utlačovat jiné mozkové struktury. Podává se také při v případě, že nádor stlačuje míchu. Chybí data o bezpečnosti a účinnosti použití dexamethasonu pro léčbu maligních mozkových nádorů.[18]

Dexamethason se také používá jako přímé chemoterapeutikum u určitých hematologických malignit, zejména při léčbě mnohočetného myelomu, kdy se podává samostatně nebo v kombinaci s jinými chemoterapeutiky, nejčastěji s thalidomidem (Thal-dex), lenalidomidem, bortezomibem (Velcade, Vel-dex),[19] nebo v kombinaci s doxorubicinem (Adriamycin) a vinkristinem, případně bortezomib/ lenalidomid /dexamethason. 

COVID-19

Národní zdravotnická služba (National Health Service) ve Spojeném království a Národní ústav zdrraví (National Institutes of Health, NIH) v USA doporučují dexamethason pro pacienty s COVID-19, kteří potřebují buď mechanickou ventilaci, nebo doplňkový kyslík (bez ventilace).[20][21]

Panel pokynů společnosti Infectious Diseases Society of America (IDSA) navrhuje použití glukokortikoidů u pacientů se závažným onemocněním COVID-19; léčba je vhodná pro pacienty se SpO <sub id="mw0g">2</sub> ≤ 94 % na vzduchu v místnosti, a ty, kteří vyžadují doplňkový kyslík, mechanickou ventilaci nebo mimotělní membránovou oxygenaci (ECMO).[22] IDSA nedoporučuje používání glukokortikoidů u pacientů s COVID-19, kteří nepotřebují doplňkový kyslík z důvodu hypoxemie (nedostatek kyslíku v krvi).[22]

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje pro léčbu lidí s COVID-19 spíše systémové kortikosteroidy než žádné (důrazné doporučení založené na přiměřených důkazech).[23] WHO doporučuje nepoužívat kortikosteroidy při léčbě lidí s mírným průběhem onemocnění (podmíněné doporučení založené na málo průkazných datech).[23]

Metaanalýza sedmi klinických studií s pacienty se závažným průběhem onemocnění COVID-19, z nichž každá používala k léčbě jeden ze tří různých kortikosteroidů, vykazuje statisticky průkazné snížení pravděpodobnosti úmrtí.[24] Největšího snížení bylo docíleno s použitím dexametazonu (36 % ve srovnání s placebem).[24][25]

Evropská léková agentura (EMA) schválila v září 2020 použití dexamethasonu u dospělých a dospívajících (od dvanácti let s váhou alespoň 40 kg), kteří vyžadují doplňkovou kyslíkovou terapii.[26] Dexamethason je podáván ústy, injekčně nebo formou infuze (kapání) do žíly.[26]

Mechanismus účinku dexametazonu zahrnuje potlačení pozdní reakce interferonu typu I u pacientů s těžkým průběhem COVID-19.[27]

Endokrinní

Dexamethason se používá při léčbě velmi vzácné poruchy rezistence na glukokortikoidy.[28][29]

U adrenální insuficience a Addisonovy choroby je předepisován v případě, že pacient špatně reaguje na prednison nebo methylprednisolon

Používá se při vrozené adrenální hyperplazii u starších dospívajících a dospělých k potlačení produkce ACTH. Obvykle se podává v noci.[30]

Těhotenství

Dexamethason může být předepisován ženám s rizikem předčasného porodu, aby se podpořilo zrání plic plodu. Podání léku jeden den až jeden týden před porodem bylo spojeno s nízkou porodní hmotností, nikoli však se zvýšenou pravděpodobností neonatálních úmrtí.[31]

Dexamethason byl také podáván během těhotenství jako prenatální léčba symptomů kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) u miminek ženského pohlaví (není však pro tento účel dosud schválen). CAH se projevuje různými fyzickými abnormalitami, zejména nevyhraněným pohlavím. Ukázalo se, že časná prenatální léčba CAH potlačuje některé příznaky, ale neléčí základní vrozenou poruchu. Použití léku pro tuto indikaci je sporné: není dostatečně prověřeno, protože CAH postihuje zhruba jeden z deseti plodů léčených žen a byly zdokumentovány závažné nežádoucí účinky.[32] Experimentální používání dexametazonu v těhotenství pro léčbu fetální CAH bylo ve Švédsku přerušeno poté, co jeden z pěti případů utrpěl nežádoucími účinky.[33]

Jedna klinická studie zjistila dlouhodobé účinky na slovní pracovní paměť u malé skupiny dětí léčených prenatálně. Závěry studie však nejsou objektivní z důvodu malého počtu testovaných.[34][35]

Výškové nemoci

Dexamethason se používá při léčbě vysokohorského cerebrálního edému (HACE) a také vysokohorského plicního edému (HAPE).[36] Běžně se podává na horolezeckých expedicích, aby ulevil horolezcům od komplikací spojených s výškovou nemocí.[37][38]

Nevolnost a zvracení

Dexamethason se podává nitrožilně jako prevence nevolnosti a zvracení u lidí, kteří podstoupili operaci a dostávali na pooperační bolesti neuroaxiální opioidy s dlouhodobým účinkem.[39]

Kombinace dexamethasonu a antagonistů 5-HT<sub id="mwASk">3</sub> receptoru, jako je ondansetron, je účinnější v prevenci pooperační nevolnosti než samotný antagonista 5-HT3 receptoru.[40]

Bolest v krku

Jedna dávka dexamethasonu nebo jiného steroidu zmírňuje bolesti v krku.[41]

Kontraindikace

Kontraindikace dexametazonu zahrnují[42][43]:

Nežádoucí účinky

Přesná četnost nežádoucích účinků dexametazonu není k dispozici. Z tohoto důvodu byly provedeny odhady na základě nežádoucích účinků příbuzných kortikosteroidů a dostupné dokumentace o dexametazonu.[43][44][45][46][47]

Běžné

 • akné
 • nespavost
 • závrať
 • zvýšená chuť k jídlu
 • přírůstek hmotnosti
 • ztenčená jemná pokožka, špatné hojení kožních ran
 • deprese
 • povznesená nálada
 • vysoký krevní tlak
 • vyšší náchylnost k infekcím
 • zvýšený nitrooční tlak
 • zvracení
 • trávicí obtíže
 • zmatenost
 • ztráta paměti
 • podrážděnost
 • žaludeční nevolnost
 • malátnost
 • bolesti hlavy
 • šedý zákal (při dlouhodobém užívání se vyskytuje u 10% pacientů)

× infekce

Další nežádoucí účinky (četnost není známa)

 • papilitida
 • oslabení nadledvin
 • opožďování růstu (u dětí)
 • Cushingův syndrom
 • žaludeční vřed
 • řídnutí kostí (osteoporóza)
 • svalová slabost, myopatie
 • cukrovka typu 2
 • vysoká hladina krevního cukru
 • zánět slinivky břišní
 • zadržování tekutin a sodíku
 • mánie
 • psychóza
 • zelený zákal
 • kardiomyopatie
 • abdominální distenze
 • ztenčení očních membrán
 • kandidóza
 • kožní atrofie
 • modřiny
 • teleangiektázie (oslabení vlásečnic, které mohou snadno praskat, což se projevuje jako krvácení pod kůží)
 • strie
 • leukocytóza (zvýšený počet bílých krvinek)
 • formování krevních sraženin (tromboembolické komplikace)
 • psychická závislost
 • zhroucení obratlů
 • jícnový vřed
 • záchvaty
 • vysoké hladiny triglyceridů v krvi (hypertriglyceridémie)
 • nitrolební hypertenze (při dlouhodobé léčbě)
 • otoky ve tváři
 • snížená hladina draslíku v krvi
 • snížená hladina vápníku v krvi
 • svalová atrofie
 • úbytek dusíku v důsledku odbourávání bílkovin
 • alergické reakce včetně anafylaxe

Přerušení léčby

Náhlé vysazení kortikosteroidů po dlouhodobém užívání může vést k:[43]

 • akutní nedostatečnosti nadledvin
 • nízkému tlaku
 • horečce
 • svalové slabosti
 • bolesti kloubů
 • rýmě
 • zánětu spojivek
 • vzniku bolestivých a svědivých kožních bulek
 • ztrátě hmotnosti
 • smrti

Vzájemné působení

Mezi známé lékové interakce patří:[43]

 • Induktory jaterních mikrosomálních enzymů, jako jsou barbituráty, fenytoin a rifampicin, mohou vést ke snížení plazmatických k[ <span title="Material near this tag needs references to reliable medical sources. (June 2020)">nutná lékařská citace</span> ]oncentrací dexamethazonu. 
 • Současná léčba perorálními kontraceptivy může zvýšit distribuční objem dexamet[ <span title="Material near this tag needs references to reliable medical sources. (June 2020)">nutná lékařská citace</span> ]hasonu. 

Farmakologie

Jako glukokortikoid je dexamethason agonistou glukokortikoidního receptoru (GR). Má minimální mineralokortikoidní aktivitu.[48][49][50]

Chemie

Dexamethason je syntetický pregnanový kortikosteroid a derivát kortizolu (hydrokortison) a je také známý jako 1-dehydro-9α-fluor-16α-methylhydrokortison nebo jako 9α-fluor-11β,17α,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4 -dien-3,20-dion.[51][52] Molekulární a krystalová struktura dexamethasonu byla stanovena rentgenovou krystalografií.[53] Jedná se o stereoizomer betamethasonu, dvě sloučeniny se liší pouze prostorovou konfigurací methylové skupiny na pozici 16 (viz steroidní nomenklatura). [54]

Syntéza

K syntéze dexamethasonu je potřeba dehydratovat 16β-methylprednisolon-acetát na 9,11-dehydro derivát.[55][56] Ten pak reaguje se zdrojem hypobromitu, například bazickým N- bromsukcinimidem, za vzniku 9α-bromo-11β-hydrinového derivátu, který pak vytvoří vazbu s epoxidem. Reakcí s fluorovodíkem v tetrahydrofuranu vzniká dexamethason. 

Syntéza dexamethasonu

Dějiny

Dexamethason byl poprvé syntetizován Philipem Showalterem Henchem v roce 1957.[5][6] Pro lékařské použití byl představen v roce 1958.[49]

Společnost RECOVERY Trial oznámila dne 16. června 2020 předběžné výsledky, z nichž vyplývá, že dexamethason zlepšuje míru přežití u hospitalizovaných pacientů s COVID-19, kteří dostávají kyslík nebo jsou na ventilátoru. Přínos byl pozorován jen u pacientů vyžadujících podporu dýchání; ti, kteří ji nepotřebovali, prospívali hůř než kontrolní skupina, i když nelze vyloučit, že k tomu došlo náhodou.[57] Předtisk obsahující úplný soubor údajů byl zveřejněn 22. června 2020 a poptávka po dexamethasonu po jeho zveřejnění prudce vzrostla.[58] Předběžná zpráva byla zveřejněna v The New England Journal of Medicine dne 18. července 2020.[59]

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že dexamethason by měl být vyhrazen pro vážně nemocné a kriticky ohrožené pacienty, kteří jsou léčeni na COVID-19 v nemocničním prostředí.[60] Generální ředitel WHO uvedl, že „WHO zdůrazňuje, že dexamethason by měl být používán pouze pacientů se závažným nebo kritickým průběhem onemocnění pod přísným klinickým dohledem. Neexistuje žádný důkaz, že by tento lék fungoval u pacientů s mírnými příznaky nebo jako preventivní opatření; naopak by v těchto případech mohl ublížit na zdraví.“[61] V červenci 2020 WHO uvedla, že pracuje na aktualizaci pokynů pro léčbu a chystá se do nich zahrnout i dexamethason nebo jiné steroidy.[62] V září 2020 vydala aktualizované pokyny k používání kortikosteroidů pro COVID-19.[23]

V červenci 2020 začala Evropská léková agentura (EMA) přezkoumávat výsledky léčebného ramene studie RECOVERY, které zahrnovalo použití dexametazonu u pacientů s COVID-19 přijatých do nemocnice. Důvodem přezkoumání bylo zaujetí stanoviska k výsledkům a zejména k potenciálnímu využití dexametazonu v léčbě dospělých s COVID-19.[63][64] V září 2020 obdržela EMA žádost o registraci dexametazonu pro COVID-19.[65]

Společnost a kultura

Cena

Dexamethason je levný.[66] Ve Spojených státech stojí měsíční léčba obvykle méně než US$25.[1] V Indii stojí léčba předčasného porodu asi US$0.50.[66] Droga je dostupná ve většině oblastí světa.[66]

Nelékařské použití

Dexamethason je podáván v legálních bangladéšských nevěstincích prostitutkám, které ještě nedosáhly zákonného věku kvůli tomu, aby přibíraly na váze a zákazníkům a policii se jevily starší a zdravější.[67]

Dexamethason a většina glukokortikoidů je zakázána sportovními orgány včetně Světové antidopingové agentury.[68]

Veterinární použití

V kombinaci s marbofloxacinem a klotrimazolem je dexamethason dostupný pod názvem Aurizon, číslo CAS 115550-35-1, a používá se k léčbě těžkých ušních infekcí, zejména u psů. Lze jej také kombinovat s trichlormethiazidem k léčbě koní s otoky distálních končetin a celkovými podlitinami.[69]

Viz také

 • Dexamethasonový supresní test

Reference

 

 1. a b c d e f g h i j Dexamethasone [online]. The American Society of Health-System Pharmacists [cit. 2015-07-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 31 August 2017. (anglicky) 
 2. WILKINSON, Ian B. Oxford Handbook of Clinical Medicine. [s.l.]: OUP Oxford, 13 July 2017. ISBN 9780199689903. S. 176. (anglicky) 
 3. Dexamethasone Use During Pregnancy [online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 17 May 2016. (anglicky) 
 4. Prescribing medicines in pregnancy database [online]. 3 March 2014 [cit. 2014-04-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 8 April 2014. (anglicky) 
 5. a b Dexamethasone [online]. 17 June 2020. Dostupné online. (anglicky) 
 6. a b Rankovic Z, Hargreaves R, Bingham M. Drug discovery and medicinal chemistry for psychiatric disorders. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2012. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 March 2016. ISBN 9781849733656. S. 286. (anglicky) 
 7. Rankovic Z, Hargreaves R, Bingham M. Drug discovery and medicinal chemistry for psychiatric disorders. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2012. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 March 2016. ISBN 9781849733656. S. 286. (anglicky) 
 8. Dexamethasone – Drug Usage Statistics [online]. [cit. 2020-04-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. Till J. Paramedic Clinical Training Aid [online]. [cit. 2011-08-30]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 31 March 2012. (anglicky) 
 10. Provan D, Stasi R, Newland AC, Blanchette VS, Bolton-Maggs P, Bussel JB, Chong BH, Cines DB, Gernsheimer TB, Godeau B, Grainger J, Greer I, Hunt BJ, Imbach PA, Lyons G, McMillan R, Rodeghiero F, Sanz MA, Tarantino M, Watson S, Young J, Kuter DJ. International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood. January 2010, s. 168–86. DOI 10.1182/blood-2009-06-225565. PMID 19846889. (anglicky) 
 11. Schmelzeisen R, Frölich JC. Prevention of postoperative swelling and pain by dexamethasone after operative removal of impacted third molar teeth. European Journal of Clinical Pharmacology. 1993, s. 275–77. DOI 10.1007/BF00271371. PMID 8491244. S2CID 12528750. (anglicky) 
 12. Croup – Diagnosis & Treatment [online]. [cit. 2017-10-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. Brady CJ, Villanti AC, Law HA, Rahimy E, Reddy R, Sieving PC, Garg SJ, Tang J. Corticosteroid implants for chronic non-infectious uveitis. Cochrane Database of Systematic Reviews. February 2016, s. CD010469. DOI 10.1002/14651858.CD010469.pub2. PMID 26866343. (anglicky) 
 14. Kim CH, Chen MF, Coleman AL. Adjunctive steroid therapy versus antibiotics alone for acute endophthalmitis after intraocular procedure. Cochrane Database of Systematic Reviews. February 2017, s. CD012131. DOI 10.1002/14651858.CD012131.pub2. PMID 28225198. (anglicky) 
 15. Brouwer MC, McIntyre P, Prasad K, van de Beek D. Corticosteroids for acute bacterial meningitis. Cochrane Database of Systematic Reviews. September 2015, s. CD004405. DOI 10.1002/14651858.CD004405.pub5. PMID 26362566. (anglicky) 
 16. Roila F, Ballatori E, Ruggeri B, DeAngelis V. Dexamethasone alone or in combination with ondansetron for the prevention of delayed nausea and vomiting induced by chemotherapy. The New England Journal of Medicine. May 2000, s. 1554–59. DOI 10.1056/NEJM200005253422102. PMID 10824073. (anglicky) 
 17. Holte K, Kehlet H. Perioperative single-dose glucocorticoid administration: pathophysiologic effects and clinical implications. Journal of the American College of Surgeons. November 2002, s. 694–712. DOI 10.1016/s1072-7515(02)01491-6. PMID 12437261. (anglicky) 
 18. Jessurun CA, Hulsbergen AF, Cho LD, Aglio LS, Nandoe Tewarie RD, Broekman ML. Evidence-based dexamethasone dosing in malignant brain tumors: what do we really know?. J Neurooncol. September 2019, s. 249–264. DOI 10.1007/s11060-019-03238-4. PMID 31346902. (anglicky) 
 19. Harousseau JL, Attal M, Leleu X, Troncy J, Pegourie B, Stoppa AM, Hulin C, Benboubker L, Fuzibet JG, Renaud M, Moreau P, Avet-Loiseau H. Bortezomib plus dexamethasone as induction treatment prior to autologous stem cell transplantation in patients with newly diagnosed multiple myeloma: results of an IFM phase II study. Haematologica. November 2006, s. 1498–505. PMID 17043025. (anglicky)  Šablona:Free access
 20. Harousseau JL, Attal M, Leleu X, Troncy J, Pegourie B, Stoppa AM, Hulin C, Benboubker L, Fuzibet JG, Renaud M, Moreau P, Avet-Loiseau H. Bortezomib plus dexamethasone as induction treatment prior to autologous stem cell transplantation in patients with newly diagnosed multiple myeloma: results of an IFM phase II study. Haematologica. November 2006, s. 1498–505. PMID 17043025. (anglicky)  Šablona:Free access
 21. Corticosteroids [online]. National Institutes of Health [cit. 2020-07-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 22. a b COVID-19 Guideline, Part 1: Treatment and Management [online]. [cit. 2020-07-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 23. a b c Šablona:Cite report
 24. a b Sterne JA, Murthy S, Diaz JV, Slutsky AS, Villar J, Angus DC, Annane D, Azevedo LC, Berwanger O, Cavalcanti AB, Dequin PF, Du B, Emberson J, Fisher D, Giraudeau B, Gordon AC, Granholm A, Green C, Haynes R, Heming N, Higgins JP, Horby P, Jüni P, Landray MJ, Le Gouge A, Leclerc M, Lim WS, Machado FR, McArthur C, Meziani F, Møller MH, Perner A, Petersen MW, Savovic J, Tomazini V, Veiga VC, Webb S, Marshall JC, The WHO Rapid Evidence Appraisal for COVID-19 Therapies (REACT) Working Group. Association Between Administration of Systemic Corticosteroids and Mortality Among Critically Ill Patients With COVID-19: A Meta-analysis. JAMA. September 2020, s. 1330–1341. DOI 10.1001/jama.2020.17023. PMID 32876694. S2CID 221467783. (anglicky) 
 25. Prescott HC, Rice TW. Corticosteroids in COVID-19 ARDS: Evidence and Hope During the Pandemic. JAMA. September 2020, s. 1292–1295. Dostupné online. DOI 10.1001/jama.2020.16747. PMID 32876693. S2CID 221468015. (anglicky) 
 26. a b {{{publisher}}}: EMA endorses use of dexamethasone in COVID-19 patients on oxygen or mechanical ventilation, tisková zpráva, [cit. {{{accessdate}}}], Dostupné on-line. Text was copied from this source which is © European Medicines Agency. Reproduction is authorized provided the source is acknowledged.
 27. SINHA, Sarthak; ROSIN, Nicole L.; ARORA, Rohit; LABIT, Elodie; JAFFER, Arzina; CAO, Leslie; FARIAS, Raquel. Dexamethasone modulates immature neutrophils and interferon programming in severe COVID-19. Nature Medicine. 2021-11-15, s. 1–11. Dostupné online. ISSN 1546-170X. DOI 10.1038/s41591-021-01576-3. (anglicky) 
 28. Chrousos GP, Detera-Wadleigh SD, Karl M. Syndromes of glucocorticoid resistance. Annals of Internal Medicine. December 1993, s. 1113–24. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 14 August 2017. DOI 10.7326/0003-4819-119-11-199312010-00009. PMID 8239231. S2CID 26040431. (anglicky) 
 29. Charmandari E, Kino T, Ichijo T, Chrousos GP. Generalized glucocorticoid resistance: clinical aspects, molecular mechanisms, and implications of a rare genetic disorder. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. May 2008, s. 1563–72. DOI 10.1210/jc.2008-0040. PMID 18319312. (anglicky) 
 30. Dan L. Longo, Anthony Fauci, Dennis Kasper, Stephen Hauser, J. Jerry Jameson and Joseph Loscalzo, Harrison's Principles of Internal Medicine, 18th edition, p. 3055
 31. Bloom SL, Sheffield JS, McIntire DD, Leveno KJ. Antenatal dexamethasone and decreased birth weight. Obstetrics and Gynecology. April 2001, s. 485–90. DOI 10.1016/S0029-7844(00)01206-0. PMID 11275014. S2CID 33601749. (anglicky) 
 32. Elton C. content.time.com. A Prenatal Treatment Raises Questions of Medical Ethics [online]. 18 June 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 31 August 2016. (anglicky) 
 33. Hirvikoski T, Nordenström A, Wedell A, Ritzén M, Lajic S. Prenatal dexamethasone treatment of children at risk for congenital adrenal hyperplasia: the Swedish experience and standpoint. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. June 2012, s. 1881–83. DOI 10.1210/jc.2012-1222. PMID 22466333. (anglicky) 
 34. Hirvikoski T, Nordenström A, Lindholm T, Lindblad F, Ritzén EM, Wedell A, Lajic S. Cognitive functions in children at risk for congenital adrenal hyperplasia treated prenatally with dexamethasone. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. February 2007, s. 542–48. DOI 10.1210/jc.2006-1340. PMID 17148562. (anglicky) 
 35. Lajic S, Nordenström A, Hirvikoski T. Long-term outcome of prenatal dexamethasone treatment of 21-hydroxylase deficiency. Endocrine Development. 2011, s. 96–105. ISBN 978-3-8055-9643-5. DOI 10.1159/000321228. PMID 21164263. (anglicky) 
 36. Simancas-Racines D, Arevalo-Rodriguez I, Osorio D, Franco JV, Xu Y, Hidalgo R. Interventions for treating acute high altitude illness. Cochrane Database Syst Rev. June 2018, s. CD009567. DOI 10.1002/14651858.CD009567.pub2. PMID 29959871. (anglicky) 
 37. Cymerman A, Rock PB. Medical Problems in High Mountain Environments. A Handbook for Medical Officers. operationalmedicine.org. US Army Research Inst. of Environmental Medicine Thermal and Mountain Medicine Division Technical Report, 1994. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 17 June 2017. (anglicky) 
 38. Eledrisi MS. First-line therapy for hypertension. Annals of Internal Medicine. April 2007, s. 615. DOI 10.7326/0003-4819-146-8-200704170-00021. PMID 17438328. (anglicky) 
 39. Grape S, Usmanova I, Kirkham KR, Albrecht E. Intravenous dexamethasone for prophylaxis of postoperative nausea and vomiting after administration of long-acting neuraxial opioids: a systematic review and meta-analysis. Anaesthesia. April 2018, s. 480–89. DOI 10.1111/anae.14166. PMID 29226971. (anglicky) 
 40. Kovac AL. Meta-analysis of the use of rescue antiemetics following PONV prophylactic failure with 5-HT3 antagonist/dexamethasone versus single-agent therapies. The Annals of Pharmacotherapy. May 2006, s. 873–87. DOI 10.1345/aph.1G338. PMID 16670361. S2CID 32843029. (anglicky) 
 41. Sadeghirad B, Siemieniuk RA, Brignardello-Petersen R, Papola D, Lytvyn L, Vandvik PO, Merglen A, Guyatt GH, Agoritsas T. Corticosteroids for treatment of sore throat: systematic review and meta-analysis of randomised trials. BMJ. September 2017, s. j3887. DOI 10.1136/bmj.j3887. PMID 28931508. (anglicky) 
 42. Decadron, Dexamethasone Intensol (dexamethasone) dosing, indications, interactions, adverse effects, and more [online]. WebMD [cit. 2013-12-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 12 December 2013. (anglicky) 
 43. a b c d Product Information Dexamethsone (dexamethasone) [online]. Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd, 10 August 2010 [cit. 2013-12-11]. Dostupné online. (anglicky)  (Accept terms and conditions to open PDF, which doesn't work in archived version)
 44. Product Information Dexmethsone Injection [online]. Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd, 2 March 2011 [cit. 2013-12-11]. Dostupné online. (anglicky)  (Accept terms and conditions to open PDF, which doesn't work in archived version)
 45. Product Information Dexmethsone Injection [online]. Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd, 2 March 2011 [cit. 2013-12-11]. Dostupné online. (anglicky)  (Accept terms and conditions to open PDF, which doesn't work in archived version)
 46. Dexamethasone Tablet BP 2.0 mg – Summary of Product Characteristics (SPC) [online]. Merck Sharp & Dohme Limited, 26 January 2018 [cit. 2020-06-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 47. Dexamethasone 4.0 mg/ml injection – Summary of Product Characteristics (SPC) [online]. Merck Sharp & Dohme Limited, 4 December 2013 [cit. 2013-12-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 8 May 2015. (anglicky) 
 48. De Groot LJ, Chrousos G, Dungan K, Feingold KR, Grossman A, Hershman JM, Koch C, Korbonits M, McLachlan R, New M, Purnell J, Rebar R, Singer F, Vinik A, Nicolaides NC, Pavlaki AN, Maria Alexandra MA, Chrousos GP. Glucocorticoid Therapy and Adrenal Suppression. www.ncbi.nlm.nih.gov. 2000. Dostupné online. PMID 25905379. (anglicky) 
 49. a b Khan MO, Park KK, Lee HJ. Antedrugs: an approach to safer drugs. Current Medicinal Chemistry. 2005, s. 2227–39. DOI 10.2174/0929867054864840. PMID 16178782. (anglicky) 
 50. Liu D, Ahmet A, Ward L, Krishnamoorthy P, Mandelcorn ED, Leigh R, Brown JP, Cohen A, Kim H. A practical guide to the monitoring and management of the complications of systemic corticosteroid therapy. Allergy, Asthma, and Clinical Immunology. August 2013, s. 30. DOI 10.1186/1710-1492-9-30. PMID 23947590. (anglicky) 
 51. Elks J. The Dictionary of Drugs: Chemical Data: Chemical Data, Structures and Bibliographies. [s.l.]: Springer, 14 November 2014. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 15 February 2017. ISBN 978-1-4757-2085-3. S. 366–. (anglicky) 
 52. Index Nominum 2000: International Drug Directory. [s.l.]: Taylor & Francis, January 2000. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 24 August 2017. ISBN 978-3-88763-075-1. S. 310–. (anglicky) 
 53. Raynor JW, Minor W, Chruszcz M. Dexamethasone at 119 K. Acta Crystallographica Section E. 2007, s. o2791–93. DOI 10.1107/S1600536807020806. (anglicky) 
 54. Antignac JP, Le Bizec B, Monteau F, Andre F. Differentiation of betamethasone and dexamethasone using liquid chromatography/positive electrospray tandem mass spectrometry and multivariate statistical analysis. Journal of Mass Spectrometry. January 2002, s. 69–75. DOI 10.1002/jms.260. PMID 11813313. Bibcode 2002JMSp...37...69A. (anglicky) 
 55. Arth GE, Fried J, ((Johnston DBR)), Hoff DR, Sarett HL, Silber RH, Stoerk HC, Winter CA. 16-Methylated steroids. II. 16α-Methyl analogs of cortisone, a new group of anti-inflammatory steroids. 9α-Halo derivatives. Journal of the American Chemical Society. 1958, s. 3161–63. DOI 10.1021/ja01545a063. (anglicky) 
 56. Taub D, Hoffsommer RD, Slates HL, lWendler NL. 16β-Methyl cortical steroids. Journal of the American Chemical Society. 1958, s. 4435. DOI 10.1021/ja01549a095. (anglicky) 
 57. Dexamethasone in COVID-19 [online]. 16 June 2020 [cit. 2020-06-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 58. Mahase E. Covid-19: Demand for dexamethasone surges as RECOVERY trial publishes preprint. BMJ. June 2020, s. m2512. DOI 10.1136/bmj.m2512. PMID 32576548. (anglicky) 
 59. Horby P, Lim WS, Emberson JR, Mafham M, Bell JL, Linsell L, Staplin N, Brightling C, Ustianowski A, Elmahi E, Prudon B, Green C, Felton T, Chadwick D, Rege K, Fegan C, Chappell LC, Faust SN, Jaki T, Jeffery K, Montgomery A, Rowan K, Juszczak E, Baillie JK, Haynes R, Landray MJ. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 – Preliminary Report. New England Journal of Medicine. July 2020, s. 693–704. DOI 10.1056/NEJMoa2021436. PMID 32678530. (anglicky) 
 60. Important to use dexamethasone only for serious COVID cases – WHO. www.reuters.com. 17 June 2020. Dostupné online [cit. 18 June 2020]. (anglicky) 
 61. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 [online]. 22 June 2020 [cit. 2020-06-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 62. Q&A: Dexamethasone and COVID-19 [online]. [cit. 2020-07-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 63. {{{publisher}}}: EMA starts review of dexamethasone for treating adults with COVID-19 requiring respiratory support, tisková zpráva, [cit. {{{accessdate}}}], Dostupné on-line. Text was copied from this source which is © European Medicines Agency. Reproduction is authorized provided the source is acknowledged.
 64. EMA to review results from study testing common steroid drug against COVID-19. Reuters. 24 July 2020. Dostupné online [cit. 27 July 2020]. (anglicky) 
 65. EMA receives application for marketing authorisation of Dexamethasone Taw COVID-19 [online]. 2 September 2020 [cit. 2020-09-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 66. a b c Dexamethasone for Accelerating Lung Maturation in Preterm Babies [online]. [cit. 2015-07-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 December 2015. (anglicky) 
 67. Dummett M. Bangladesh's dark brothel steroid secret [online]. BBC News Online, 30 May 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 February 2012. (anglicky) 
 68. Prohibited In-Competition: Glucocorticoids [online]. World Anti-Doping Agency. Dostupné online. (anglicky) 
 69. Trichlormethiazide and Dexamethasone for veterinary use [online]. Wedgewood Pharmacy [cit. 2008-01-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 12 December 2007. (anglicky)