Známkování

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Známkování je forma hodnocení na většině českých i zahraničních škol, pevně zavedená přibližně v 1. polovině 19. století.

Stupně hodnocení:

  • 1 – výborný: student ovládá látku bez chyb a je schopen odpovědět i na dodatečné otázky= 100-80%
  • 2 – chvalitebný: student ovládá látku jen s malými chybami a po upozornění je schopen je opravit=79-60%
  • 3 – dobrý: student ovládá látku uspokojivě, ale s chybami; musí se navádět ke správné odpovědi=59-40%
  • 4 – dostatečný: student ovládá látku s velkými chybami, které jen těžko opravuje=39-20%
  • 5 – nedostatečný: student ovládá látku velmi málo nebo vůbec; není schopen se opravovat a nepomáhají navádějící otázky=19-0%
  • - -mínus:student dělá drobné chyby

Někteří učitelé pokládají známkovaní za zastaralé a raději používají slovní hodnocení. Takto (text nahoře) by měl známkovat každý učitel v ČR.