Zakotvená teorie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Metodu Grounded Theory (zakotvené teorie) lze zařadit mezi klasické kvalitativní metody. Cílem této metody je vytvořit teorii. "Nezačínáme teorií, kterou bychom následně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné." [1] Je to teorie odvozená induktivně. Cílem výzkumníka je data pomocí daných postupů rozklíčovat a dobrat se tak k tomu, co je v datech - a za nimi. Jakožto data jsou míněna především pozorování a rozhovory. Tato metoda je určena primárně pro výzkum jednání a motivace, není tím však limitována.

Zakotvená teorie vychází stejně jako ostatní metody z určitého výzkumného problému, který zužuje prostřednictvím výzkumné otázky. Výzkumná otázka by měla být formulována tak, aby nechala dostatek volnosti k pečlivému prozkoumáni jevu. Postupným sběrem a analyzováním dat je pak tato otázka přeformulována tak, aby se její záběr zužoval. Celý proces sběru a analýzy dat je postaven na hledání pojmů, které se zkoumaným jevem souvisejí, a následném odhalování vztahů mezi nimi.

Badatel zpravidla vychází z nějakého vyprávění a snaží se zjistit, jak vypravěč vnímá to, o čem vypráví. Nástrojem analýzy textu jsou různé typy kódování (otevřené, axiální, selektivní).

Za ideálních podmínek by tato teorie měla odhalit určitý proces konstruování reality. Nejde o statický popis nějakého jevu, jde o zachycení tohoto jevu v jeho dynamičnosti. Celý proces sběru a analýzy dat by měl skončit v okamžiku, kdy již nenalézáme žádné nové nebo významné údaje k jednotlivým kategoriím a všechny vztahy mezi kategoriemi jsou ověřeny na datech. Cílem je tedy specifikace podmínek, za kterých se jev vyskytuje, popis interakcí, které se k němu vážou, a popis výsledků či následků, již následují.

Principy a postupy GT[editovat | editovat zdroj]

  • konstantní srovnávání - neustále si pomáháme komparací, minimalizujeme nebo maximalizujeme rozdíly mezi případy (nebo prostředími)
  • teoretické vzorkování - je procesem souběžné tvorby (sběru) dat, analýzy a interpretace (kódování) dat - (techniky: sněhová koule, tracing, prořezávání suchých větví atd.)
  • teoretické nasycení - když se v datech objevují stále stejné vzorce a kategorie
  • teoretická citlivost

Vznik a původ GT[editovat | editovat zdroj]

Autory zakotvené teorie je dvojice sociologů Anselm Strauss a Barney Glaser. Poprvé tuto metodu použili při výzkumu nevyléčitelně nemocných, jehož výsledky publikovali roku 1965 Awareness of Dying. Tato práce měla úspěch. Proto, a také kvůli zodpovězení mnohých metodologických otázek, publikovali spolu se Straussem 1967 knihu The Discovery of Grounded Theory.

Ačkoliv se jednalo o plodnou spolupráci, oba autoři této metody se ke konci 70. let ve vší slušnosti a respektu rozešli kvůli metodologickým neshodám v procesu kódování. Glaserův přístup používá jakákoliv data - tedy nejen kvalitativní formu v podobě pozorování a rozhovorů, ale také průzkumy, statistické analýzy a „cokoliv přijde výzkumníkovi při sledování cíle do cesty“. To vše může být použito ke srovnávací analýze stejně tak dobře, jako odborná literatura či beletrie . Glaserův přístup je motivován konceptuální abstrakcí od času, lidí a místa – zatímco Strauss kladl důraz na platnost analyzovaného za daných podmínek a v dané době. Ze spolupráce Strausse s Juliet Corbin vyšla roku 1990 kniha Basics of Qualitative Research – Grouded Theory Procedures and Techniques (vyšla česky 1999 v Brně, Základy kvalitativního výzkumu - postupy a techniky metody zakotvené teorie), na níž Glaser reagoval o dva roky později textem Emergence vs. Forcing: Basics of Grounded Theory. Tímto způsobem byla odstartována akademická debata a rozdělení na dva proudy.[1][2]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b STRAUSS, Anselm; CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Brno : Sdružení podané ruce, 1999. 195 s. ISBN 80-85834-60-x. Kapitola 1. (česky) 
  2. CALIN, Mihail. What is grounded theory? [online]. Curich: University of St.Gallen, 11.7.2011, [cit. 2012-07-26]. (anglicky)