Wikipedie:WPCleaner/Typo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Toto je seznam s šablonou {{Typo}}, ve kterém jsou zapsány špatné tvary slov a oprava gramatiky. Seznam se užívá v programu WPCleaner k detekci chyby #501 projektu Check Wikipedia Opravy pravopisu a typografie.

Tato stránka je inspirována stránkami Wikipédia:Liste de fautes d'orthographe courantes a Wikipédia:WPCleaner/Suggestions na francouzské wikipedii.


Šablona[editovat | editovat zdroj]

Šablona má několik parametrů:

{{Typo|hledat=albumu|<nowiki>\b(A|a)lbumu\b</nowiki>|$1lba|$1lbu|komentář=<nowiki>Alb|um, vybrat správný tvar</nowiki>}}

Parametry hledat1, hledat2, hledat3 a hledat4 určují, zda bude vytvořen odkaz na speciální stránku s výpisem článků, kde se daná chyba může nacházet. K tomuto stačí přítomnost jakéhokoliv z těchto parametrů a vyhledávání je závislé na všech zadaných parametrech. Místo hledat1 je možné uvést pouze parametr hledat, ale hledat1 je vždy upřednostněn. Pokud není uveden ani jeden vyhledávací parametr, odkaz se nevytvoří. Existuje též možnost, aby se určitý výraz nevyhledal, k tomu slouží parametry nehledat1 (bez alternativy) a nehledat2. Tyto parametry se však užijí pouze, když existuje alespoň jeden parametr vyhledání.

První anonymní parametr obsahuje regulární výraz (dle jazyka Java) toho, co má být v kódu článku vyhledáno a označeno jako chybné. Protože však tento zápis tvoří ve Wiki-Markupu popisek externího odkazu ([adresa popis]), je v některých případech (např. pokud je obsažena pravá hranatá závorka) nutné dát jej do tagu <nowiki>. Druhý až šestý anonymní parametr obsahuje výraz pro náhradu. Je-li těchto parametrů vloženo více, ve WPCleaneru se zobrazí všechny varianty a editor má vybrat správnou. Do paramteru komentář se vkládá text, který je kurzívou zapsán do závorky za poslední variantu nahrazení a zobrazuje se uživatelovi při editaci. Příklad tedy vypadá takto: \b(A|a)lbumu\b$1lba nebo $1lbu (Alb|um, vybrat správný tvar)

Má-li se náhrada provést automaticky, přidává se do šablony parametr auto= s hodnotou ano.

Regulární výrazy[editovat | editovat zdroj]

Jelikož je syntaxe regulárních výrazů Javy a RegExTypoFixu prakticky stejná, vizte dokumentaci seznamu AWB.

Předpony a začátky[editovat | editovat zdroj]

Konce a koncovky[editovat | editovat zdroj]

 • -byl/-byt: \b([Nn]e)?([Pp]oz|[Vv]ydo)bi(l[aioy]?|t([aáéiíoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|v(š([ei]|í(m?|ho|ch|m[iu])))?)\b$1$2by$3 Automatická náhrada
 • -být/bývat: \b([Nn]e)?([Pp]oz|[Vv]ydo)bí(t|v(al|án)[aioy]?|van([áéíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|vat)\b$1$2bý$3 Automatická náhrada
 • -ččin: \b([Bb]abi|[Vv]nu|[Zz]pěva)čin([aěiouy]?|ou|ý(ch|mi))\b$1ččin$2 Automatická náhrada
 • \b(\w+)[- ]člen([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b$1členn$2 Automatická náhrada
 • \b(\w{4,20}[dv])áná\b$1ána nebo $1aná (Oprava jmenného tvaru)
 • \b(\w+)dvéřov(\w+)\b$1dveřov$2 Automatická náhrada
 • \b([Čč]tyřm|[Mm]ajitel|[Mm]ysl|[Oo]cel|[Ss]měs|[Tt]ěm|[Tt]řem|verz|[Vv]šem)y\b$1i Automatická náhrada
 • \b(\w+)icke(ho|mu)?\b$1ické$2 (-ické(ho/mu))
 • \b(\w+)icky(ch|mi?)\b$1ický$2 (-ický(ch/m/mi))
 • \b(\w{4,20})(?:i[ií]|í)([eí]|ích)\b$1i$2
 • \b(\w{4,20})j[ií]c[ií](hc?|ch)\b$1jících
 • \b(\w+)-krát\b$1krát Automatická náhrada
 • \b(([Nn]e)?([Bb]ud(e([mt]e|š?)|o?u)|[Bb]yl[aioy]?|[Jj]sou)|[Nn]ení)[- ]{0,2}li(?!-)\b$1-li (-li)
 • \b([Čč]i|[Jj]est|[Nn]ebo|[Nn]ež|[Zz]da)\Wli\b$1li Automatická náhrada
 • \b(\d+)-?[mt]i(?!-? ?\w{2,20}([áíéý]|[éí](ho|mu?)|ou|[íý](ch|mi?)))\b$1 Automatická náhrada
 • \b([Ss]ed|[Oo]s)mnact(\w{0,15})\b$1mnáct$2 Automatická náhrada
 • ([Ii]mu|\b[Pp]ostra|\b[Rr]ame|\b[Ss]pontá|\b[Ss]tehe|[Aa]?[Ss]ynchro)ní(m?|ho|ch|m[iu])\b$1nní$2 Automatická náhrada
 • \b(?![A-MO-Z])(\w{4,20}|[Nn])ove(mu)?\b$1ové$2 (-ové(mu))
 • \b(?![A-MO-Z])(\w{2,20}|[Nn])ovy(ch|mi?)\b$1ový$2 (-ový)
 • \b(\w{4,20})sfer(a|ick\w+)\b$1sfér$2 Automatická náhrada
 • \b(?![A-Z])(\w{3,20})ske(ho|mu)?\b$1ské$2 (-ské)
 • \b(?![A-Z])(\w{3,20})sky(ch|mi?)\b$1ský$2 (-ský)
 • \b(\w{2,15}(?:b[aeou]r|bjer|bour|köpin)|[Hh]elsin)o?[gk]h?(sk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b$1$2 Automatická náhrada[1]
 • \b(\w{2,20})nnsk(\w{1,3})\b$1nsk$2 Automatická náhrada[1]
 • \b(\w{2,20})stran([áíéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))(?<![Oo]dstraní|[Nn]estraní)\b$1strann$2 Automatická náhrada
 • \b(\w{4,20})(?<![Kk]níže|[Kk]řesťan|[Vv]ítěz)s?tsv([aíouy]|[eůí]m|ech|ími)\b$1stv$2 (-stvo/-ství)
 • \b(\w{4,20})išt\b$1išť Automatická náhrada
 • ([Dd]ruh|[Čč]tvrt|[Pp]át|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]e[sv]át|(?:[Jj]ede|[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tr|[Pp]at|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]evate)náct|(?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)cát|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)desát|\b[Ss]t)e(ho|mu?)(?<![Dd]ruhem|[Ss]tem)\b$1é$2 Automatická náhrada
 • \b([Čč]erno|[Kk]aza|[Ll]oty)ští\b$1šští Automatická náhrada
 • \b(\w+)ůhelní(cích|k([auyů]|ách|[eů]m))\b$1úhelní$2 Automatická náhrada
 • \b(\w{4,20})vájí\b$1vají Automatická náhrada
 • \b(\w{4,20})vájící(m?|ho|ch|m[iu])\b$1vající$2 Automatická náhrada
 • \b(\w{4,7}war)e(u|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?)))\b$1$2 Automatická náhrada[2]
 • \b(\w{4,20})(?<![Kk]ost|on)(?:ym[iy]|ýmy)\b$1ými (-ými)

Shody předložek[editovat | editovat zdroj]

Shody přísudků[editovat | editovat zdroj]

Shody přívlastků[editovat | editovat zdroj]

A[editovat | editovat zdroj]

Album[editovat | editovat zdroj]

Á[editovat | editovat zdroj]

B[editovat | editovat zdroj]

C[editovat | editovat zdroj]

Č[editovat | editovat zdroj]

D[editovat | editovat zdroj]

E[editovat | editovat zdroj]

F[editovat | editovat zdroj]

G[editovat | editovat zdroj]

H[editovat | editovat zdroj]

 • \b([Hh])onoráln([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b$1onorárn$2 Automatická náhrada
 • \b([Hh])udebně(?:\s?[-–]\s?|[-–]?| \s??)[Ll]iterá[lr](?<!ě-literár)ní(m?|ho|ch|m[iu])\b$1udebně-literární$2 Automatická náhrada
 • \b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]ro|[Uu]|[Vv]y|[Zz]a)?[Hh])ra(vá)?(l[aioy]?|t)\b$1rá$2$3 Automatická náhrada
 • \bH2O\bH2O (Dolní index)

Harvardova univerzita[editovat | editovat zdroj]

I[editovat | editovat zdroj]

Í[editovat | editovat zdroj]

 • implementovat: \b((?:[Nn]e)?(?:[Dd]o)?[Ii])mplemet(ov(áv)?((al|án)[aioy]?|an([áéěíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|at)|ovává|uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b$1mplement$2 Automatická náhrada
 • \b(?:Irá|Íra)n(\w+)(?<!n(em|u))\bÍrán$1 Automatická náhrada[7]
 • \b(?:irá|íra)n(\w+)(?<!n(em|u))\bírán$1 Automatická náhrada[7]
 • istanbulský: \b([Ii])stambul(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b$1stanbul$2 Automatická náhrada

J[editovat | editovat zdroj]

K[editovat | editovat zdroj]

L[editovat | editovat zdroj]

M[editovat | editovat zdroj]

N[editovat | editovat zdroj]

O[editovat | editovat zdroj]

P[editovat | editovat zdroj]

R[editovat | editovat zdroj]

Ř[editovat | editovat zdroj]

S[editovat | editovat zdroj]

Stanfordova univerzita[editovat | editovat zdroj]

Š[editovat | editovat zdroj]

T[editovat | editovat zdroj]

U[editovat | editovat zdroj]

Ú[editovat | editovat zdroj]

V[editovat | editovat zdroj]

Y[editovat | editovat zdroj]

Z[editovat | editovat zdroj]

Ž[editovat | editovat zdroj]

Čísla a číslovky[editovat | editovat zdroj]

Vokalizace[editovat | editovat zdroj]

 • (?![Kk]e \s??[CGgKkQqXx]|[Ss]e \s??[ČčSsŠšXxZzŽž]|[Vv]e \s??[FfVvWw]|[Zz]e \s??[ČčSsŠšXxZzŽž])([KkSsVvZz])(?<=\s[KkSVvZz]|\bse \s??s)e \s??(?!II|VI|X[IV]|[Mm]ě)([AaÁáEeÉéIiÍíOoÓóUuÚú]\w{2,25}|[^AaÁáEeÉéIiÍíOoÓóUuÚú\W][aáeéěiíoóuúůyý]\w{2,25}|SSSR|StB|11|[15][589]|88?)\b$1 $2 (Vyslov, pak rozhodni)[16]
 • (?<=\s)([Kk])(?: | \s??)(?!X{1,3}V?I{0,4})([GgKkQqXx]\w{2,25})\b$1e $2 (Vyslov, pak rozhodni)[3][16]
 • (?<=\s)([Ss])(?: | \s??)(?!sebou)([Ss][a-záčďéěíňóřšťúůýž]{2,25}|[17][47]|1\d\d)\b$1e $2 (Vyslov, pak rozhodni)[3][16]
 • (?<=\s)([Vv])(?<!\d V)(?: | \s??)(?!VI)([FffiVvWw]\w{2,25}|[Pp]h\w{2,25}|1[24]|městě|svém?)\b$1e $2 (Vyslov, pak rozhodni)[3][16]
 • (?<=\s)([Zz])(?: | \s??)([Zz]\w{2,25}|čtv?r\w+|s[tv]\w+|železa|1[47]|7[14])\b$1e $2 (Vyslov, pak rozhodni)[3][16]

Země[editovat | editovat zdroj]

 • Afghánistán: \b[Aa]fg(?:anistá|ánist[aá])n(u?|em)\bAfganistan$1 nebo Afghánistán$1
 • Afghánistán: \b[Aa]fgh(?:ánista|anistá)n(u?|em)\bAfghánistán$1 Automatická náhrada
 • Amerika: (?<!(?:[Jj][ií]žní|[Ll]atinsk\w\w?|[Ss]everní) \s??)\bameri(ce|k[ay]|kou)\bAmeri$1 Automatická náhrada
 • Ázebájdžán: \b[AaÁá]z[eé]rb[aá]jdž[aá](?<!Ázerbájdžá)n(u?|em)\bÁzerbájdžán$1 Automatická náhrada
 • Bejrút: \b[Bb]ejr[uúů](?<!Bejrú)t(u?|em)\bBejrút$1 Automatická náhrada
 • Bulharsko: \bbulharsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bBulharsk$1 Automatická náhrada
 • Česká republika: \b[Čč]esk([áé]|ou) \s??[Rr](?<!Česk(?:[áé]|ou) \s??r)epubli(ce|k[au])\bČesk$1 republi$2 Automatická náhrada
 • Česko: \bčesk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bČesk$1 Automatická náhrada
 • Dánsko: \bdánsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bDánsk$1 Automatická náhrada
 • Evropa: \bevrop([aěuy]|ou)\bEvrop$1 Automatická náhrada
 • Finsko: \bfinsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bFinsk$1 Automatická náhrada
 • Francie: \bfranci([eií])\bFranci$1 Automatická náhrada
 • Irák: \b[Íí]r[aá](?<!Irá)k(u?|em)\bIrák$1 Automatická náhrada[7]
 • Itálie: \bitáli([eií])\bItáli$1 Automatická náhrada
 • Írán: \b[Íí]r[aá](?<!Írá)n(u?|em)(?<!Iran)\bÍrán$1 Automatická náhrada[7]
 • Libye: \b[Ll][iy]b[iy]j?(?<!Liby)([eií])\bLiby$1 Automatická náhrada
 • Německo: \b[Nn][eě]m[eě](?<!Něme)ck(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bNěmeck$1 Automatická náhrada
 • Norsko: \bnorsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bNorsk$1 Automatická náhrada
 • Pákistán: \bp(?:akistá|ákist[aá])n(u?|em)\bPákistán$1 Automatická náhrada
 • Polsko: \bpolsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bPolsk$1 Automatická náhrada
 • Portugalsko: \bportugalsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bPortugalsk$1 Automatická náhrada
 • Rakousko: \brakousk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bRakousk$2 Automatická náhrada
 • Rakousko-Uhersko: \b[Rr]akousk([aou]|em)\s{0,3}[-–]?\s{0,3}[Uu](?<!Rakousk(?:[aou]|em)-U)hersk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bRakousk$1-Uhersk$2 Automatická náhrada
 • Rusko: \brusk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bRusk$1 Automatická náhrada
 • Řecko: \břeck(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bŘeck$1 Automatická náhrada
 • Slovensko: \bslovensk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bSlovensk$1 Automatická náhrada
 • Španělsko: \bšpanělsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bŠpanělsk$1 Automatická náhrada
 • Švédsko: \bšvédsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bŠvédsk$1 Automatická náhrada
 • Švýcarsko: \b[Šš]v[áíý](?<!Švý)carsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\bŠvýcarsk$1 Automatická náhrada

Města[editovat | editovat zdroj]

Česká[editovat | editovat zdroj]

 • \b(Boles|Břec|Čás|Přibys|Soběs|Vratis|Zbras)lavy\b$1lavi Automatická náhrada
 • \b(Bratis|Jih)lavi\b$1lavy Automatická náhrada
 • \bbrn([aěou]|em)\bBrn$1 Automatická náhrada
 • \b[Čč]esk(é|ý(?:ch|mi?)) +[Bb](?<!Česk(?:é|ých|ými?) \s??B)udějovic(e?|ím|ích)\bČesk$1 Budějovic$2 Automatická náhrada
 • \b[Ff]rýd(\w\w\w?)(?:\s?[-–]\s?|[-–]?| \s??)[Mm]íst\w\w\w?(?<!Frýdek-Místek|Frýdku-Místku|Frýdkem-Místkem)\bFrýd$1-Míst$1 Automatická náhrada
 • \b[Hh]rad(c[ei]|cem|ec) +[Kk]r[aá]lov[eé]\w+(?<!Hrad(?:c[ei]|cem|ec) \s??Králové)\bHrad$1 Králové Automatická náhrada
 • \bjihlav([aěuy]|ou)\bJihlav$1 Automatická náhrada
 • \b[Kk]arlov(y|ý(?:ch|mi?)) \s??[Vv](?<!Karlov(?:y|ých|ými?) \s??V)ar(ech|ům?|y)\bKarlov$1 Var$2 Automatická náhrada
 • \bliber(ec|c[ií])\bLiber$1 Automatická náhrada
 • \bolomouc([eií]?)\bOlomouc$1 Automatická náhrada
 • \bostrav([aěuy]|ou)\bOstrav$1 Automatická náhrada
 • \bpardubic(e?|ím|ích)\bPardubic$1 Automatická náhrada
 • \bplz(eň|n[ěi])\bPlz$1 Automatická náhrada
 • \bpra(ha|hou|ze)\bPra$1 Automatická náhrada
 • \b[UuÚú]st[ií](m?) +nad +[Ll](?<!Ústím? nad L)abem\bÚstí nad Labem Automatická náhrada
 • \bzlín([aěu]?|em)\bZlín$1 Automatická náhrada

Jiná[editovat | editovat zdroj]

Gramatika[editovat | editovat zdroj]

 • \b([kusz]|bez|během|díky|do|k(olem|romě?|vůli)|(na)?místo|od|okolo|p(o|omocí|ři)|pod(él|le)|(na|o)?proti|vinou|vedle|vůči|zpoza)e? \s??(?:jí|ni)ž\b$1 níž Automatická náhrada
 • \b([Bb]eze?|[Bb]ěhem|[Dd]íky|[Dd]o|[KkSsZz]e?|[Kk](?:olem|romě?|vůli)|(?:[Nn]a)?[Mm]ísto|[Oo]d|[Oo]kolo|[Pp](?:o|omocí|ři)|[Pp]od(?:él|le)|(?:[Nn]a|[Oo])?[Pp]roti|[Uu]|[Vv]inou|[Vv]edle|[Vv]ůči|[Zz]poza) \s??(n|[nv]aš|svoj)i\b$1 $2í Automatická náhrada
 • \b([Bb]eze|[Kk](olem|romě?)|([Nn]a)?[Mm]ísto|[Oo]de|[Oo]kolo|[Pp]od(él|l?e)|[Pp]ro|[Uu]|[Vv]inou|[Vv]edle|[Zz](poz)?a) \s??mně\b$1 mě Automatická náhrada
 • \b([KkSs]|[Mm]ezi|[Nn]ad|[Pp]od|[Pp]ro|([Nn]a|[Oo])?[Pp]roti|[Pp]ře[ds]|[Ss]krze?|[Vv]ůči|[Zz]a) \s??jejích\b$1 jejich Automatická náhrada
 • \bMimo \s??jejích\bKromě jejích nebo Mimo jejich
 • \bmimo \s??jejích\bkromě jejích nebo mimo jejich
 • \b([Dd]íky|[Kk]e|[Pp]o|([Nn]a|[Oo])?[Pp]roti|[Pp]ři|[Vv]ůči) \s??mě\b$1 mně Automatická náhrada
 • \b(pro|přes|skrze?) \s??[jn]íž\b$1 niž Automatická náhrada
 • \bmimo \s??[jn]íž\bkromě níž nebo mimo niž
 • \b([Pp]ro|[Pp]řese?|[Ss]krze?) \s??(n|[nv]aš|svoj)í\b$1 $2i Automatická náhrada
 • \bMimo \s??(n|[nv]aš|svoj)í\bKromě $1í nebo Mimo $1i
 • \bmimo \s??(n|[nv]aš|svoj)í\bkromě $1í nebo mimo $1i
 • ([Hh]oř|[Tt]rp|[Tt]voř)[eě]jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?\b$1í$2 Automatická náhrada
 • \b(kalhot)ech\b$1ách Automatická náhrada
 • \b(les|městys)ech\b$1ích Automatická náhrada[17]
 • \b([Hh]ranolk|[Rr]izik|[Rr]ovnátk|[Tt]itulk)am[aiy]\b$1y Automatická náhrada
 • \bse (ne)?byl (\w+)(?<!(?:ne)?schop)(?:(en)|(n)([aioy]))\b$1byl $2$3 nebo $1byl$5 $2$3$4$5 (Zbytné se (možná neshoda koncovek))
 • \bse (ne)?byl([aioy]) (\w+n)(?<!(?:ne)schopn)([aioy])\b$1byl$2 $3$2 nebo $1byl$4 $3$4 (Zbytné se (možná neshoda koncovek))
 • \bse (ne)?(bud|js)ou (\w+)(?<!(?:ne)?schop)(n[aiy])\b$1$2ou $3$4 (Zbytné se)
 • \bse (je|není|(?:ne)?bude) (\w+)(?<!(?:ne)?schop)(en|n[ao])\b$1 $2$3 (Zbytné se)

Pravopis[editovat | editovat zdroj]

 • \b(\w*[CcČ芚ZzŽž])ě(\w*)(?<!\bcě)\b$1e$2 Automatická náhrada
 • \bĎe(\w+)\bDě$1 Automatická náhrada
 • \bĎ([ěií]\w+)\bD$1 Automatická náhrada
 • \b(\w*)ďe(\w*)\b$1dě$2 Automatická náhrada
 • \b(\w*)ď([ěií]\w*)(?<!hrom[aá][zž]ď[ěií])\b$1d$2 Automatická náhrada
 • (?:ˇD|Dˇ)Ď Automatická náhrada
 • (?:ˇd|dˇ)ď Automatická náhrada
 • \b(?![Jj]ěš[tť][eě]\b)(\w*[HJjZzŽž])ě(\w*)(?<!\bjě)\b$1e$2 Automatická náhrada
 • \bŇe(\w+)\bNě$1
 • \bŇ([ěií]\w+)\bN$1 Automatická náhrada
 • \b(\w*)ňe(\w*)\b$1ně$2 Automatická náhrada
 • \b(\w*)ň(?<!m[ií][sš][tť][eě]ň)([ěií]\w*)\b$1n$2 Automatická náhrada
 • (?:ˇN|Nˇ)Ň Automatická náhrada
 • (?:ˇn|nˇ)ň Automatická náhrada
 • \bO´([bcčdďfghj-nňp-sštťvwxzž])Ó$1 Automatická náhrada
 • (?:´o|\Bo´)ó Automatická náhrada
 • \bŤe(\w+)\bTě$1 Automatická náhrada
 • \bŤ([ěí]\w+)\bT$1 Automatická náhrada
 • \b(\w*)ťě(\w*)(?<![Mm][eě]sťe|[Jj][eě]šťe)\b$1tě$2 Automatická náhrada
 • \b(\w*)ť([ěí]\w*)(?<![Mm][eě]sťě|[Jj][eě]šťě)\b$1t$2 Automatická náhrada
 • (?:ˇT|Tˇ)Ť Automatická náhrada
 • (?:ˇt|tˇ)ť Automatická náhrada

Opakovaná slova[editovat | editovat zdroj]

 • (?<=\s)([aikosuvz]|ale|ani|až|bez|během|buď|(ne)?(bude([mt]e|š?)|budo?u|js(em|[mt]e|ou)|mají|nacház(ej)?í|(by|mě|nacháze)l[aioy]?)|[dhp]o|dv[aě]|díky|jak[áéoý]?|je(ho|n)?ž?|její(ch|m)?ž?|jejichž?|kde|[kvzž]e|když?|kvůli|(ne)?mají|m[iu]|nad?|neboť?|n[eěií]ž|něj|není|n[ií]|nichž?|ob[aě]|osmi?|pak|pět|p?ode?|pro(t[io])?|pře[ds]e?|při|sám|sedmi?|si|sto|sv[áé]|svoj[eií]|svůj|šest|tě|tři|a?však|vůči|za)(?<![Nn]a \s??na|i nebo|, je) \s??(?!na na\b)(?=\w\w? |\w{3})\1\b$1 (Opakované slovo) Automatická náhrada
 • \b(?![A-ZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚÝŽ])(\w{5,25}|\w{1,10}(?: | )\w{5,15})\s+\1\b$1 (Opakované slovo)
 • \b(?:dle podle|podle dle)\bdle nebo podle (Dle = podle)
 • (?<=\s)(?!ze z do)([kvz])e \s??(?!v té době)\1(?=\s)$1
 • (?<=\s)([ksvz])(?<![^A-Za-z] \s??s) \s??\1e\b$1e Automatická náhrada
 • \bP(od?|ři) \s??p\1\bP$1 Automatická náhrada
 • (?<=\s)se se se(?=\s)se se Automatická náhrada
 • \b(?:se (\w+ )?)?stal([aioy]?) se stal\2?\b$1se stal$2

Zkratky v textu[editovat | editovat zdroj]

Jednotky a předpony SI[editovat | editovat zdroj]

 • \b(\d{1,5}) \s??˚([CF])\b$1 °$2 nebo $1 °$2[3]
 • \b(\d{1,5}) \s??u([AFTVms]|mol)\b$1 µ$2 Automatická náhrada[3]
 • \b(\d{1,5}) \s??([GMTkm]?)hz\b$1 $2Hz Automatická náhrada[3]
 • \b(\d{1,5}) \s??[˚°]K\b$1 K Automatická náhrada[3]
 • \b(\d{1,5}) \s??K([AJNTVWbgmΩ]|bit|Hz|mol|Pa)\b$1 k$2 Automatická náhrada[3]
 • \bK[Mm]/h\bkm/h Automatická náhrada
 • \b([cdkm]?)m2\b$1m² Automatická náhrada
 • \b([cdkm]?)m3\b$1m³ Automatická náhrada

Zdvojená nebo ztrojená písmena[editovat | editovat zdroj]

 • \b(\w+?)([ďěňřťž])\2+(\w+)\b$1$2$3 (Pozor, možný false pozitiv!)
 • \b(?!Eisschnelllauf|[Gg]rrr|Killlai|[Mm]iss?s?iss?s?ipp?p?i|Pyarrr|grrrl|Schifffahrt)(\w+?)([bcčdfghjklmnprsštvz])(?<![#="]\w{0,4}[bcdf])\2\2+(\w+)\b$1$2$2$3 Automatická náhrada[18]

Typografie[editovat | editovat zdroj]

Tečky[editovat | editovat zdroj]

 • (?:\s*\.)?\s{1,3}\.(?!\w|\.). (Mezera před tečkou/ami)
 • (čp|[mt]j|např|tz[nv])\. +(:|;)$1.$2 (Více interpunkčních znamének)

Čárky[editovat | editovat zdroj]

 • \s\s?,(\s) *,$1 Automatická náhrada
 • \s{0,3},?\s{0,3},\s{0,3}\.( ) *.$1 nebo ,$1 (Čárka, nebo tečka)
 • \s{0,4},\s{0,4},( ) *,$1 (Dvě čárky) Automatická náhrada

Jiná interpunkce[editovat | editovat zdroj]

 • ( ) *?;\1 *;$1 (Mezery u středníku)
 • (?<=\w{4})(?<! : .{5,100})\s ??\?([^\w?'])?$1 (Mezera před otazníkem)
 • (?<=\w{4})(?<! : .{5,100}) {1,2}?!([^\w!'])!$1 (Mezera před vykřičníkem)

Závorky[editovat | editovat zdroj]

 • [ ]*('''?)?\(( ) *$2$1( (Mezera po závorce) Automatická náhrada
 • [ ]+\)('''?)? *([\.,:;!?'"“\n]))$1$2 (Mezera před závorkou) Automatická náhrada
 • [ ]*( )\)('''?)? *(?![\.,:;!?'"“]))$2$1 (Mezera před závorkou) Automatická náhrada
 • [ ]*\[\[( ) *$1\[\[ (Mezery u počátku odkazu) Automatická náhrada
 • (.)\[(?:http://(www\.?)?){2}$1[http://$2 (2× http://) Automatická náhrada

Pomlčka, spojovník, mínus[editovat | editovat zdroj]

 • [ ]{0,10}( | ) ?-( ?)(,?) ?( | ) {0,10}$1–$3$4 nebo nebo - nebo $1−$4 nebo $1− (1) Pomlčka s mezerami, 2) bez mezer, 3) spojovník bez mezer, 4) mínus s dvěma mezerami a 5) mezerou jednou)[3]
 • (?<=\[\[\d{2,4}(\|\d\d)??\]\]) *?[-–—] *?(?<![^ ]–)(?=\[\[\d\d[^\.]) (Rozsah let v odkazech) Automatická náhrada
 • (?<=\s|\()(\d\d?)(?:- ?| -)(\d\d?(?:\s| ))([ckm]?[gm]\b|(centi|deci|deka|hekto|kilo|mili)??(gram|litr|metr)(ech|ům?|y)\b|(tý)?dn(ech|[iy]|ům?)\b|let(ech|ům|y)\b|měsíc([ei]|ích|ům?)\b|min\b|minut(ách|ám|ami|y)?\b|procent(ech|ům?|y)?\b|ro(cích|k(ům?|y))\b|sekund(ách|ám|ami|y)?\b|vteřin(ách|ám|ami|y)?\b|[s×%])$1–$2$3 (Menší rozsah)[3]
 • (?<=\s|\(|\|)(?<!IS[BS]N \s??)(\d{3})(?: ?[-—]|[-—] )(\d{3})(?!-)\b$1–$2 (Rozsah let (oba pod 1000). Opravuj pouze roky!)
 • (?<=\s|\(|\|)(?<!IS[BS]N \s??)([12]?\d{3})(?: ?[-—]|[-—] )([12]\d{3}|dosud|současnost)(?!-)\b$1–$2 (Rozsah let (druhý nad 1000)) Automatická náhrada
 • \bISSN \s??(\d{4})[–—](\d{3}[\dX])\bISSN $1-$2 (Fix ISSN) Automatická náhrada
 • \b(\w{1,20})ov([áé]|ou)(?:\s-|-\s|\s?[–—]\s?)(\w{1,20})ov([áé]|ou)$1ov$2-$3ov$4
 • (?<=<sup>)[-–](\d)−$1 (Mínus) Automatická náhrada
 • \b(?<!\d\.\s)(\d\d?)\.(?: ?-|- )(\d\d?\.)$1.–$2 (Rozsah řad. číslovek)
 • (?<![-\w])(19|20)(\d\d)(?:\s?-|-\s)(\d\d)(?<!1999\s?-\s?00)(?![\w-–—])$1$2–$3 nebo $1$2–$1$3 nebo $1$2/$3 nebo $1$2/$1$3 (Rozsah 20./21. století)
 • (?<![-\w])1999(?:\s?-|-\s)00(?![\w-–—])1999–00 nebo 1999–2000 nebo 1999/00 nebo 1999/2000 (Rozsah let 1999 a 2000)
 • \b([Pp]p?\.|[Pp]ages?|[Ss]\.|[Ss]tr\.|[Ss]trany) *?(\d+, )??(\d+)(?: ?-|- )(\d+)\b$1 $2$3–$4 (Rozsah stran)
 • \b(jedno|dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|de[sv]íti) \s??([ai]|až|nebo(?: i)?) \s??(dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|de[sv]íti|(?:jede|dva|tři|čtr|pat)nácti|více)(\w{3,15}([áéíý]|é(ho|mu?)|[íý](ch|m[iu]?)|ou))\b$1- $2 $3$4 (Chybějící spojovník)
 • (?<=\s|\(|\|)([12]?\d{3}) – ([12]?\d{3})\b$1–$2 (Pomlčka bez mezer)

Čas[editovat | editovat zdroj]

 • \b(\d+) \s??h,? \s??(\d+) \s??m(?:in)?,? \s??(\d+) \s??s(?:e[ck])?\b$1.$2:$3 (Formát časových údajů) Automatická náhrada
 • \b(\d{0,3})O(\d{0,3})(?<=\b\w{3,4})\b${1}0$2 (O místo nuly)
 • \b(\d{0,3})l(\d{0,3})(?<=\b\w{3,4})\b${1}1$2 (l místo jedničky)
 • \b([Rr]o(?:ce|cích|k(?:[uůy]?|[eů]m))|let|letech) +?(\d)(\d)(\d)(\d)(\d)\b$1 $2$3$4$5 nebo $1 $2$3$4$6 nebo $1 $2$3$5$6 nebo $1 $2$4$5$6 nebo $1 $3$4$5$6 (Neobvyklé datum)

Stupně[editovat | editovat zdroj]

 • \b(\d{1,3})[°°] \s??(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{0,5})['’'´]$1°$2' Automatická náhrada
 • \b(\d{1,3})[°°] \s??(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{0,5})['’'´] \s??(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{0,5})(?:"|”|''|’’|´´)$1°$2'$3” nebo $1°$2'$3" Automatická náhrada
 • \b(\d+)˚$1° Automatická náhrada

Procenta, promile[editovat | editovat zdroj]

 • \b(\d+) %\B$1 % (Redukce kódu) Automatická náhrada[3]
 • \bo((?: | )\d{1,3}(?:,\d\d?)?)%( +?\w+ší(?:m?|ho|ch|m[iu])\b|[\.,:;\)])o$1 %$2 (Mezera za procentem) Automatická náhrada[3]
 • \b(\d+) \s??‰\B$1 ‰ (Pevná mezera u promile)[3]

Krát[editovat | editovat zdroj]

 • (?<=[\s*\("])(\d+)x(?=\s)$1× Automatická náhrada
 • \b(\d+) x ?(\d+)\b$1 × $2 nebo $1×$2 nebo $1 × $2
 • \b(?<!\[|[Ee]pi[sz]od\w{0,3}\s)(\d+)x([1-9]\d*)(?!\])\b$1×$2

Indexy[editovat | editovat zdroj]

 • \b([HK]|Na)\+\B$1+ (Horní index)
 • \b(Ca)2\+\B$12+ (Horní index) Automatická náhrada
 • \bO2[-–−]\BO2− (Horní index) Automatická náhrada

Apostrofy, uvozovky[editovat | editovat zdroj]

 • \b(\w+)´([ms]|re)\b$1'$2 (Typografie) Automatická náhrada
 • (?<=\s)´(\d\d)\b'$1 (Typografie) Automatická náhrada
 • \b([DdLlOo])´(\w+)\b$1'$2 (Typografie) Automatická náhrada
 • (?<=\s)´([^´\n]+?)´(?=\W)‚$1‘ (Typografie)
 • „ {1,4}(\w+)\b„$1 Automatická náhrada
 • „([^“\n]+\s)'([^'“\n]+?)(?<!'|in'\W.{1,300})'(?!')([^“\n]*?)“„$1‚$2‘$3“
 • (?<=\s)(?:,,|´´)([^\n]+?)(?:"|''|´´|’’)„$1“ (Typografie)

Mezery[editovat | editovat zdroj]

 • ([\w\]]) {2,15}([\w\[])$1 $2 (Mezery mezi slovy) Automatická náhrada
 • (?<!\| {0,5})(?: +  *| *  +)(?! |\|)  (Nezlomitelná mezera) Automatická náhrada[3]
 • ( ) *[-–] *  * –$1 (Nezlomitelná mezera před pomlčkou)[3]
 • \((\*|†)(?! )(\S[^\n\)]+?)\)($1 $2) (Mezera po hvězdičce/kříži)[3]
 • (?<!\|) +<ref<ref (Mezera před referencí) Automatická náhrada
 • \{\{ +(\w+)\{\{$1 Automatická náhrada
 • &nbps;?  Automatická náhrada[3]

Pleonasmy[editovat | editovat zdroj]

Nadpisy[editovat | editovat zdroj]

 • == *([Ee]xternal|[Ee]xt[eé]rní|[Vv]nější) \s??(link[sy]?|stránk[ay]|odkazy?|zdroje?)(?<!Externí odkazy)== Externí odkazy Automatická náhrada
 • == *[Dd]alší \s??čtení== Literatura Automatická náhrada
 • == *([Ss]ouvis(ej)?ící \s??hesla|[Vv]iz \s??t(aké|éž))== Související články Automatická náhrada

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. a b http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=755
 2. Například: Výraz softwareInternetové jazykové příručce.
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai Ve výrazu jsou pevné mezery, jen jsou interpretované jako normální mezery.
 4. a b c Výraz jenž, mužský životný,Internetové jazykové příručce, Výraz jenž, mužský neživotný,Internetové jazykové příručce, Výraz jež, ženský,Internetové jazykové příručce a Výraz jež, střední,Internetové jazykové příručce.
 5. a b c d e Výraz albumInternetové jazykové příručce.
 6. Výraz expertizaInternetové jazykové příručce.
 7. a b c d e f g h i j k l m n o p q Wikipedie:Pravopisné rady
 8. Výraz interviewInternetové jazykové příručce.
 9. a b Výraz křestInternetové jazykové příručce a Výraz pohřebInternetové jazykové příručce.
 10. Výraz našíchInternetové jazykové příručce.
 11. http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=125
 12. Výraz práceInternetové jazykové příručce.
 13. Výraz protěžovatInternetové jazykové příručce.
 14. Výraz ředitelInternetové jazykové příručce.
 15. Výraz zapřičinitInternetové jazykové příručce.
 16. a b c d e
 17. Výraz městysInternetové jazykové příručce.
 18. Neopravují se slova, která jsou již někde výše; bcdf - neopravovat kódy barev; f - neopravovat „Schifffahrt“; l - neopravovat Eisschnelllauf; r - neopravovat hudební skupinu Riot grrrl aj.