Wikipedie:Nominace nejlepších článků

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(Přesměrováno z Wikipedie:NNČ)
Skočit na: Navigace, Hledání
Zkratka:
WP:NNČ
WP:FAC
Gold piece.png

Tato stránka je určena k posuzování článků, které kandidují na zařazení mezi Nejlepší články, ukázky nejkvalitnější práce na české Wikipedii.

Skončené diskuse se přesouvají do archivu, úspěšné články řadí do Kategorie:Wikipedie:Nejlepší články. Stažené nominace se archivují a řadí do Kategorie:Wikipedie:Nejlepší články/Archiv stažených nominací.

Nominace[editovat | editovat zdroj]

„Nejlepšími články“ se stávají články či seznamy (dále jen články) prostřednictvím diskuse wikipedistů na této stránce. Diskuse se může účastnit a články smí navrhovat každý wikipedista, včetně neregistrovaných (vystupujících pod IP adresou). Při vyhodnocování hlasování se však v případě pochybností přihlíží především ke kvalitě přednesených argumentů.

Proces nominací koordinují, případné nejasnosti rozhodují a sporná hlasování vyhodnocují pověření wikipedisté z následujícího seznamu (dále pověřenci). Ti také mohou na základě své dohody k seznamu přidávat jména dalších wikipedistů, kteří budou ochotni tuto funkci přijmout.

Seznam pověřenců:

Podněty a dotazy pro pověřence pište na jejich nástěnku.

Požadavky na navrhovatele[editovat | editovat zdroj]

Navrhnout článek může každý wikipedista, měl by ovšem předem zajistit splnění následujících podmínek:

 • Článek skutečně musí být na vysoké úrovni kvality a plnit veškerá relevantní pravidla a doporučení týkající se obsahu. Nejdůležitější jsou shrnuta na této stránce a doporučuje se je před nominací projít a ověřit. Je také vhodné napřed využít recenzní řízení a nominovat článek až když budou připomínky recenzentů vyřešeny. Dále se doporučuje článek před nominací na nějakou dobu zařadit mezi Dobré články, aby se ověřilo, že proti jeho kvalitě nejsou zásadní námitky.
 • Nominující wikipedista buď musí být sám hlavním autorem článku, nebo by měl předem získat souhlas hlavních autorů či spoluautorů s nominací, pokud jsou nadále v projektu aktivní. Autory lze zjistit z historie článku nebo pomocí nástrojů jako je tento.
 • Nominující wikipedista musí být připraven a schopen operativně reagovat na námitky diskutujících a průběžně vylepšovat navržený článek podle jejich námětů.

Ukáže-li se, že navrhovatel uvedené požadavky zásadním způsobem neplní, může pověřenec navržený článek vyřadit z diskuse.

Průběh nominace[editovat | editovat zdroj]

Wikipedista navrhující článek založí diskusní stránku (podrobný návod je uveden níže) a stručně zdůvodní nominaci. Pokud článek prošel nominací již dříve, uvede odkazy na příslušný archiv. Je vhodné také zmínit hlavní autory, upozornit na případné recenze a přiblížit téma článku, pokud není úplně jasné z jeho nadpisu.

Po založení nominace se zahajuje diskuse bez hlasování. Ta trvá obvykle aspoň 14 dní, pokud však článek již prošel recenzí nebo byl před nominací alespoň půl roku nepřetržitě zařazen mezi Dobrými články, smí být ukončena již po týdnu. V každém případě se však hlasování smí zahájit až ve chvíli, kdy všechny zásadní a nesporné připomínky z diskuse jsou vyřešeny a text článku je stabilizován. Zahájit hlasování by měl ten, kdo článek navrhl, ale v odůvodněném případě to smí udělat i jiný wikipedista, jsou-li pro hlasování splněny podmínky.

Hlasování doprovázené diskusí trvá obvykle 14 dní, může však být prodlouženo nebo výjimečně i zkráceno. Anonymní IP adresy nesmějí hlasovat, aby se vyloučila manipulace hlasování, avšak mohou se účastnit diskuse. Wikipedista uzavírající diskusi rovněž může odůvodněně vyloučit hlasy těch, kteří buď nesplňují podmínky obvyklých hlasování na Wikipedii (účet založen před počátkem hlasování a alespoň 50 editací v článcích) nebo nepřinášejí žádné či jen zjevně nerelevantní argumenty. Za úspěšnou se obvykle považuje ta nominace, která získá 3/4 hlasů. Při vyhodnocení se významně přihlíží k váze argumentů v diskusi a k tomu, zda byly námitky diskutujících uspokojivě vyřešeny. Zejména v případě, že byla závažně a oprávněně zpochybněna věcná správnost či nestrannost článku, může být hlasování prohlášeno za neúspěšné i v případě, že článek získal dostatek hlasů. V případě neúspěšné nominace se nedoporučuje článek znovu nominovat do doby, než budou vyřešeny jeho zásadní nedostatky, kvůli kterým byla jeho předchozí nominace neúspěšná.

Vyhodnocení diskuse a hlasování by měl provádět wikipedista, který má zkušenost s tvorbou kvalitních článků a procesem nominace. Sporné případy nesmí vyhodnocovat sám autor ani navrhovatel článku, vhodné je naopak o to požádat někoho z pověřenců. Ten, kdo článek vyhodnotí, by měl zajistit archivaci diskuse a další formality.

Doporučení k hlasování[editovat | editovat zdroj]

 • při hlasování proti se vždy doporučuje uvádět konkrétní důvody, při hlasování pro v případě existence důležitých námitek rovněž; argumenty budou brány v úvahu při vyhodnocení
 • drobné připomínky týkající se např. jedné nebo několika málo pravopisných chyb je lépe řešit vlastní opravou
 • je možno i při hlasování dále diskutovat
 • lidé, kteří hlasovali proti, by měli změnit hlas, pokud již byly opraveny nedostatky, kvůli kterým hlasovali proti (navrhovateli se doporučuje upozornit je na to, pokud se domnívá, že tak učinil)
 • vyřešené připomínky se z diskuse mohou škrtat, nebo lépe odškrtnout (např. s použitím šablon {{Vyřešeno}} nebo {{Ano}}), aby byl přehled, co ještě zbývá k dopracování

Jak navrhnout článek na nejlepší[editovat | editovat zdroj]

Toto je vzor pro fiktivní článek, který by se jmenoval Velký modrák. Je samozřejmě nutno použít skutečné jméno článku, který navrhujete...

Stručný návod[editovat | editovat zdroj]

 1. Do sekce #Diskuse před hlasováním vložte {{/Velký modrák}} a uložte ji
 2. Po uložení se objeví červený odkaz Wikipedie:Nominace nejlepších článků/Velký modrák, klikněte na něj
 3. Napište === [[Velký modrák]] ===, zdůvodnění, vložte podnadpis ==== Diskuse ==== a uložte to.
 4. Na začátek diskusní stránky článku (Diskuse:Velký modrák) vložte šablonu {{nnc}}; upozornění na nominaci přidejte na Wikipedie:Portál Wikipedie/Co se děje/Nominace nejlepších článků) a do oznámení nad Posledními změnami.

Podrobnější vysvětlení[editovat | editovat zdroj]

Přidejte do seznamu níže takovýto kód pro vložení obsahu budoucí podstránky „Wikipedie:Nominace nejlepších článků/Velký modrák“:

{{/Velký modrák}}

Ten zajistí, že obsah podstránky, jakmile ji založíte, bude vkládán do hlavní stránky nominací. Zatím se kód po uložení (nebo v náhledu) projeví pouze jako červený odkaz. Po kliknutí na něj vytvoříte podstránku pro nominační diskusi vložením textu. Například:

=== [[Velký modrák]] ===
Božský článek, který má vše, co mít má... [[Wikipedista:Viktor Nominátor|Viktor Nominátor]] 10:01, 2. 9. 2008 (UTC)

==== Hlasování ====
===== Pro zařazení =====

===== Proti zařazení =====

===== Diskuse během hlasování =====

==== Diskuse ====
 • Část hlasování se přidá až při jeho zahájení, aby nemátla diskutující

Na začátek diskusní stránky nominovaného článku vložte šablonu {{nnc}}.

Potvrzení[editovat | editovat zdroj]

Neodpovídá-li článek úrovni vyžadované u nejlepších článků a pokusy o nápravu nebyly úspěšné – je vhodné upozornit na vady na diskusní stránce článku, případně kontaktovat jeho hlavní autory, je možné článek navrhnout k potvrzení jeho statusu nejlepšího. Proces potvrzování probíhá stejně jako u nominace, s tím, že založená diskuzní stránka má název {{/Jméno článku (potvrzení)}}, místo šablony {{nnc}} se na diskusní stránku článku vkládá {{nnc - potvrzení|Jméno článku (potvrzení)}} a hlasuje se o „pro potvrzení“ a „proti potvrzení“.

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek.)

Hlasuje se[editovat | editovat zdroj]

O těchto článcích se právě hlasuje:

Diskuse před hlasováním[editovat | editovat zdroj]

Diskuse o nominovaných článcích. Před postupem do hlasování musí být vyřešeny všechny zásadní námitky.

Zdeněk Svěrák[editovat | editovat zdroj]

Kolegyně a kolegové,

předkládám kompletně přepsaný článek o Zdeňku Svěrákovi se žádostí, zda by z něj mohl být Nejlepší článek. Osobnost Zdeňka Svěráka, věřím, není potřeba blížeji představovat. A kdo by snad přesto tápal, tomu je určen předkládaný článek. Ten doposavad prošel odbornými recenzemi ve WikiProjektu Kvalita, které provedli kolegové Radek Linner, Kacir, Ben Skála, Konvalín a Leotard. Jejich práce vedla k vylepšení článku a já jim za to moc děkuji.

A nyní, přátelé, mohl by článek být i nejlepším? --Jan Polák (diskuse) 8. 8. 2014, 23:13 (UTC)

Diskuse[editovat | editovat zdroj]

Faigl.ladislav[editovat | editovat zdroj]

Dříve jsem se k recenzi nedostal. Drobné úpravy jsem prováděl rovnou. Níže zbytek:

 • Vyřešeno které se tehdy jmenovalo Stalinovo[18] (dnes gymnázium Voděradská) – Kdy dnes? Ideálně napsat (od roku XY gymnázium Voděradská).
 • Vyřešeno Zdejším Svěrákovým spolužákem měl být i Oliverius. – To je kdo?
 • Vyřešeno v tehdejší Hviezdoslavově[56] (dnes Dykově) ulici – Kdy dnes? Ideálně napsat (od roku XY Dykově ulici).
 • Vyřešeno V článku se ti některé wikiodkazy opakují nesčetněkrát, např. Šebánek, Čepelka, Smojlak, Menzel, Lipský, Reduta, …
 • Vyřešeno Wikiodkaz na Oldřicha Lipského na první místo výskytu v textu.
 • Vyřešeno Roku 1981 vytvořil ve filmu Jako zajíci roli tatínka – Podílel se i na tvorbě filmu, že vytvářel roli? Protože pokud jen hrál, tak mi tam ono sloveso moc nesedí.
 • Komentář v roli řidiče trabantu – Název značky s velkým písmenem?
  • Tady jsem trochu tápal. Myslíš, že by tam mělo být velké? --Jan Polák (diskuse) 18. 8. 2014, 14:25 (UTC)
 • Vyřešeno Režisérem pořadu je Viktor Polesný, který tak režijně zpracovává i jednotlivé hudební klipy – Je zde přítomný čas správně?
 • Vyřešeno studenty liberecké Vysoké školy strojní a textilní (dnes Technická univerzita v Liberci) – Kdy dnes? Zbytek viz výše.
 • Vyřešeno V polovině května 1990 měla premiéru jedenáctá hra Divadla Járy Cimrmana z pera dvojice Svěrák – Smoljak nazvaná Blaník.[127] Následující rok (1991) měl premiéru film Obecná škola
 • Vyřešeno premiéra – Link na první místo výskytu, dále neopakovat.
 • Vyřešeno Celkem tak Zdeněk Svěrák má dvě děti, pět vnoučat a jedno pravnouče. – K jakému je to roku? Zejména u pravnoučat (možná i vnoučat) se to může měnit.
 • Vyřešeno Šel by obrázek podpisu převést do SVG? Ať odpadne to rušivé bílé pozadí.
 • Vyřešeno/Otázka Chtělo by sjednotit podobu referencí, konkrétně zkratku pro stránku. Někde máš s. 27, jinde str. 91. Na konci reference by měla být tečka.
 • Vyřešeno/Nevyřešeno První knize v sekci Pro děti chybí místo vydání a vydavatel, první knize v sekci Pro dospělé chybí vydavatel.
  • U té dětské knížky se to povedlo najít; před tím jsem se z důvodu dovolené v pražské Národní knihovně nemohl dostat do jejich databáze. Teď se mi to povedlo a podrobnosti k publikaci do článku doplnil. Co se týká té knížky pro dospělé, tak tam se mi požadované informace dohledat nepodařilo. --Jan Polák (diskuse) 24. 8. 2014, 00:15 (UTC)

Jinak super článek! Jsem rád, že o takové osobnosti, jakou Zdeněk Svěrák bezesporu je, vznikl článek na odpovídající úrovni. --Faigl.ladislav slovačiny 15. 8. 2014, 20:56 (UTC)

Mates[editovat | editovat zdroj]

S dovolením jsem sám článek znovu pročetl a někde trochu poopravil co se týče stylu a jazyka. Níže pár věcí, co mě napadly během čtení, které jsem chtěl nejprve nadhodit k zamyšlení.

 • Už jsme si o tom i psali, ale chtělo by to zjistit, zda je Čermáková úplně aktuální v tom, jaké písně se hrají v rádiích, mám dojem, že třeba "Ani k stáru" se v něm někdy mihne a film Vratné lahve vešel do kin ve stejný rok, ze kdy je ta kniha. A podobný dojem mám v posledních letech i o "Dělání".
 • Myslím si, že by možná stálo za úvahu uvést ten dětský sbor dříve než u té podivné internetové konspirace. Koneckonců v Hodinách zpěvu vystupuje pravidelně, stejně jako (alespoň co já vím) každoročně zahajuje galavečer při sbírce pro Paraple
 • Osobně bych přejmenoval sekci "třetí tisíciletí". Možná je to jen můj dojem, ale zní mi to trochu jako pěst na oko, když předchozí sekce dělíme podle desetiletí, a najednou dělíme na tisíciletí. Nešlo by 21./Jedenadvacáté/Nové století? Totéž i v té první větě pod nadpisem.
 • V odstavci věnujícímu se situaci v divadle poté, co nás opustil Ladislav Smoljak, bych přidal i informaci o zesnulém Pavlu Vondruškovi (pokud si to pamatuji dobře tak ta věta "Jejich počet se ale během měsíce snížil na dvacet." se vztahuje asi i na něj ne?)
 • Do hlavní části článku bych přidal informace o vydání knih Když se zamiluje kůň a Jaké je to asi v Čudu?", když za jednu dostal i to ocenění.
 • Jinak změnil jsem názvy podsekcí části "Ocenění", protože si myslím, že je to tak gramaticky správněji; Svěrák má těch ocenění "v množném čísle" :-).

Jinak musím opakovat slova Ladislava Faigla výše, je to vlastně takový refrén této nominace. Super článek! Jsem rád... :-) --Mates (diskuse) 26. 8. 2014, 23:44 (UTC)