Nápověda:Jak vytvořit článek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wikipedie: Každý může být autorem článku!
Napište název:
a klikněte na „Vytvořit článek“


Článek je stránka Wikipedie, která obsahuje text o některém z encyklopedických hesel. Za článek se nepovažují pomocné texty a vysvětlivky, jak Wikipedie funguje.

Pokud chcete spolupracovat na tvorbě Wikipedie, můžete buď napsat nový článek anebo editovat článek již existující. Tato strana se věnuje tomu jak zakládat nové články, pokud hledáte radu pro všeobecnou editaci existujících stran, můžete se podívat na: Wikipedie:Jak editovat stránku.

Téma patřící do encyklopedie

Před založením článku se zamyslete, zda je téma dostatečně významné a vhodné pro zařazení do encyklopedie. Dále se ujistěte, že máte minimální základní informace o tématu, které postačí pro napsání (byť stručného) encyklopedického hesla.

Nevytvářejte propagační články, které šíří reklamu, jednostranné názory nebo nepublikované výsledky výzkumu. Nevhodné jsou zejména:

Články mají být encyklopedické, objektivní, založené na již zpracovaných a publikovaných informacích a názory prezentovat neutrálně a vyváženě.

Volba vhodného názvu

Podrobnější informace naleznete v článku Wikipedie:Název článku.

Před založením článku je potřeba zvolit vhodné jméno a u nejednoznačného názvu zkontrolovat, zda již na dané téma neexistuje článek pod jiným názvem.

Za název článku volíme nejběžnější v češtině používané označení a takové, pod kterým by ho čtenář nejspíše hledal. Zpravidla se používá tvar v jednotném čísle (oblak, hřebík), množné číslo jen pokud jeho použití výrazně převažuje (Blíženci) a v určitých případech jako je označení členů zvířecích a dalších skupin (členovci, Evropané). V názvech se také zpravidla nepoužívají zkratky. Pokud je jméno společné pro více významů, upřesníme název tzv. rozlišovačem v závorce za jménem: zámek (stavba), Josef Novák (politik). Pro odlišení více významů slouží speciální stránky, rozcestníky, na místo alternativních (jiných možných) názvů se vkládá přesměrování na článek.

Založení nového článku

Otevření editačního okna

Nový článek ve Wikipedii můžete začít editovat dvěma jednoduchými způsoby:

  1. Pomocí políčka na začátku této nápovědy.
  2. Kliknutím na červený odkaz, který odpovídá jeho názvu:
    • červený odkaz již vložený do jiného článku
    • červený odkaz, který se objeví ve výsledcích vyhledávání, pokud zvolený název zadáte do vyhledávacího políčka vpravo nahoře.

Po kliknutí na červeně zbarvený odkaz se objeví stránka s editačním oknem, do kterého můžete vepsat (nebo vložit předem připravený) text o tématu.

Tip pro pokročilé: V adresním řádku prohlížeče napište http://cs.wikipedia.org/wiki/Název nového článku, objeví se stránka s možností založit článek.

Doporučení pro psaní článku

Nejdůležitější doporučení zní: Editujte s odvahou! Nebojte se, že něco pokazíte, že nepíšete pravopisně správně, neznáte technické příkazy wiki a podobně. Wikipedie spoléhá na spolupráci mnoha lidí, a pokud uděláte nějaké chyby, někdo jiný je nejspíš opraví. Je lepší napsat článek s chybami než nenapsat článek vůbec. To je velkou předností wiki, chyby může opravovat každý. Naopak pokud uvidíte chybu, nebojte se, že „zasahujete“ do něčí práce. Nestěžujte si v diskusi, klikněte na odkaz editace a chybu rovnou opravte.

Další doporučení zmíněná na této stránce jsou oproti principu „Odvážně editujte!“ méně důležitá, ale popisují, jak by měl dobrý článek v encyklopedii vypadat. Nemusíte se obávat, že je náhodou porušíte, ale je lepší je znát a dodržovat.

Důležitá poznámka: nikdy nevkládejte cizí díla bez souhlasu držitele autorských práv!

Článek by měl mít charakter encyklopedického hesla. Tedy ne např. osobní dojmy z dovolené, ale třeba faktické údaje o počtu obyvatel navštíveného města, historii, památkách apod. Při delších textech je lépe pro některé náměty zvolit samostatný článek (např. v článku o Praze zpracovat samostatně chrám sv. Víta, Václavské náměstí apod.)

Postup při psaní textu

Pro psaní textu je třeba si osvojit několik málo kódů (značek) používaných uvnitř textu pro jeho formátování a další funkce. Případně lze kliknout nahoře na stránce na záložku Založit (místo vybrané Založit zdroj) a k editaci bez značek využít VisualEditor.

Podrobnější informace naleznete v článcích Nápověda:Formátování textu a Wikipedie:Struktura článku.

V úvodu článku (první větě) popište ve stručné definici, o čem článek pojednává a jeho název v této větě zvýrazněte tučně. To se provádí vložením trojice apostrofů z každé strany textu: '''tučný text''', podobně názvy uměleckých děl pište kurzívou pomocí dvou apostrofů: ''text kurzívou''. Apostrof a další speciální znaky, které nenajdete na klávesnici, můžete vložit pomocí rámečku pod editačním oknem.

Odstavec začínejte psát vždy od kraje, nevkládejte před text mezery, způsobily by špatné formátování. Nový odstavec vytvoříte vložením prázdného řádku do zdrojového textu, jednoduché odřádkování se ve výsledném článku neprojeví. Nadpisy se vyznačují dvojicí rovná se (==) před a za textem nadpisu.

Důležité je propojení s ostatními články Wikipedie. Odkaz na článek se vytváří vložením jeho názvu do dvojitých hranatých závorek: [[Evropa]]. Pokud se text ve větě přesně neshoduje s názvem článku, např. je v jiném pádě, vloží se do závorek název článku, svislá čára a text, který se má zobrazit: [[Evropa|Evropou]]. Odkaz se objeví v požadované podobě Evropou, ale povede na správný název článku.

Do textu můžete přidat obrázek, který se nachází v úložišti zvaném Commons. Základní vložení obrázku se provádí pomocí kódu v podobě: [[Soubor:Název souboru.jpg|náhled|Titulek obrázku]]. Je nutné nalézt (případně načíst) vhodný obrázek na Commons a vložit jeho přesný název včetně přípony (Název souboru.jpg).

Článek je vhodné zařadit do tématických kategorií, které se objevují v rámečku na spodním okraji článku. Jednotlivé kategorie se zapisují na konec článku kódem ve tvaru [[Kategorie:Název kategorie]]. Vhodné kategorie naleznete v příbuzných článcích, případně můžete kategorizaci ponechat na zkušenějších wikipedistech.

Uložení nového článku

Před uložením nového článku si prohlédněte, jak bude výsledek vypadat pomocí tlačítka Ukázat náhled. Do Shrnutí editace můžete shrnout zdroje, z kterých jste čerpali informace. Nakonec vlevo pod oknem kliknete na Uložit změny a zobrazí se váš článek nově uložený do Wikipedie.

Pokud existuje článek v jiných jazycích, propojte s nimi váš nový článek: v levém menu pod nadpisem V jiných jazycích zvolte Přidat odkazy. Také je dobré doplnit odkaz na nový článek na vhodná místa tématicky souvisejících článků české Wikipedie.

Související

Seznam pravidel a doporučení