Východofranská říše

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Východofranská říše
Regnum Francorum Orientalium
 Franská říše 843–962 Německé království 
Svatá Říše Římská 
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Království Východní Franky (žlutě) v roce 843.
hlavní město:
obyvatelstvo
státní útvar
Monarchie
vznik:
Verdunská smlouva
Státní útvary a území
Předcházející:
Franská říše Franská říše
Nástupnické:
Německé království Německé království
Svatá Říše Římská Svatá Říše Římská
Územní rozdělení Verdunskou smlouvou z roku 843

Východní Franky nebo Říše východofranská, od 11. století též Regnum Teutonicorum (Království Němců), je původcem resp. předchůdcem Svaté říše římské. Až do začátku 12. století se oficiálně nazývala Regnum Francorum orientalium, což v překladu znamená „Království východních Franků“.

Dějiny[editovat | editovat zdroj]

Utváření Východofranské říše zasahuje až do vleklých sporů o nástupnictví mezi potomky Karla Velikého. Císař Ludvík I., Zbožný, (778-840) bojoval proti jeho synům o nadvládu nad Franskou říší, kterou na počátku roku 830 definitivně ztratil. Jeho syn Ludvík II. (Němec), který již od roku 831 vládl v Vévodství bavorském, Durynsku, Vévodství franském a Vévodství saském, převzal v roce 833 regentství ve východní části Franské říše.

Poté vybudoval království a soudržnost kmenů resp. kmenových vévodství ve svém vladařském dosahu. Verdunskou smlouvou z roku 843 zapsal Ludvík Němec do dějin Evropy Východní Franky coby samostatné království.

Jméno regnum Francorum orientalium se však objevuje až o něco později, přesněji v roce 920, kdy Karel Dobrý a Jindřich I. Ptáčník uzavřeli tzv. bonnskou smlouvu. Karel směl svou říši nazývat Regnum Francorum occidentalium, („Království západních Franků“).

Germánská Východofranská říše byla poněkud odlišná od romanizované Říše západofranské. Byla z větší části položená mimo antické Imperum Romanum a její podobu jí vtiskly zejména sebevědomé kmeny a kmenoví vévodové. Tato vlastnost se výrazně táhne celými německými dějinami.

Regnum Teutonicorum[editovat | editovat zdroj]

Od 10. století byla Východofranská říše označována též jako regnum Teutonicorum. Toto označení se však prosadilo teprve v 11. století, tedy od dob Sálské dynastie.

Výraz regnum označoval nejprve obecně „vládu, dosah moci, království“ a samotná jednotlivá vévodství se v oněch časech označovala jako regnum. Jako „Teutonici“ (společný výraz pro německy mluvící kmeny) byla říše chápána hlavně pouze, když vojsko složené z germánských vojáků táhlo přes Alpy do Itálie. Okolo panovníka se seskupili Frísové, Starosasové, Lotrinkové, Durynkové, Frankové, Alemáni a Bavoři. Celkem vzato, byla Východofranská říše (Svatá říše římská) rovnocenným nástupnickým státem podle tradice franské a podle tradic antického Římského impéria.

Králové Východofranské říše[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]