Symfonie č. 9 (Beethoven)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Symfonie č. 9 d moll „s Ódou na radost“, Op. 125

Strana z rukopisné partitury
Druh skladby symfonie
Skladatel Ludwig van Beethoven
Vznik 1822–1824
Premiéra 7. května 1824
Vídeň, Theater am Kärtnerthor
Časti 1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso
2. Molto vivace – Presto
3. Adagio molto e cantabile – Andante moderato
4. Finale: Presto
Obsazení orchestru 2 fl+picc, 2 ob, 2 cl (A,B,C), 2 fg+cfg;
4 cor (D,B,E♭), 2 trb (D,B), 3 tbn (ATB);
2 timp (D,A,F,B), grca, ptti, trgl;
S, A, T, B, coro SATB
archi
Přibližná délka 34 minut

Symfonie č. 9 s Ódou na radost, zvaná též Beethovenova devátá, je poslední dokončená symfonie německého hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena (1824). Autor zde v poslední, čtvrté větě použil sborový zpěv jakožto nový prvek, který je v symfoniích zcela neobvyklý. Jako text této části využil báseň svého přítele Friedricha Schillera Óda na radost z roku 1785 (přepracováno 1803). Zpívaná část a současně nejznámější motiv této skladby se stala roku 1985 hymnou Evropského společenství (dnes Evropská unie), viz hymna Evropské unie.

Hudební věty[editovat | editovat zdroj]

Během skládání 9. symfonie, svého pravděpodobně nejslavnějšího díla, byl Beethoven už úplně hluchý.
  1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso
  2. Molto vivace
  3. Adagio molto e cantabile
  4. Presto

Óda na radost – text[editovat | editovat zdroj]

Slova, která napsal Beethoven (nikoli Schiller) jsou psána kurzívou.

Německý originál[1]
Anglický překlad
O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern laßt uns angenehmere anstimmen,
und freudenvollere.
Freude! Freude!
Oh friends, not these tones!
Rather, let us raise our voices in more pleasing
And more joyful sounds!
Joy! Joy!
Freude, schöner Götterfunken
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.
Joy, beautiful spark of gods
Daughter of Elysium,
We enter drunk with fire,
Heavenly one, your sanctuary!
Your magic binds again
What custom strictly divided.
All men become brothers,
Where your gentle wing rests.
Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein;
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!
Whoever has had the great fortune
To be a friend's friend,
Whoever has won a devoted wife,
Join in our jubilation!
Indeed, whoever can call even one soul,
His own on this earth!
And whoever was never able to, must creep
Tearfully away from this band!
Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küße gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott.
Joy all creatures drink
At the breasts of nature;
All good, all bad
Follow her trail of roses.
Kisses she gave us, and wine,
A friend, proven in death;
Pleasure was to the worm given,
And the cherub stands before God.
Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt'gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.
Glad, as His suns fly
Through the Heaven's glorious design,
Run, brothers, your race,
Joyful, as a hero to victory.
Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, über'm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such' ihn über'm Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohnen.
Be embraced, millions!
This kiss for the whole world!
Brothers, above the starry canopy
Must a loving Father dwell.
Do you bow down, millions?
Do you sense the Creator, world?
Seek Him beyond the starry canopy!
Beyond the stars must He dwell.
Finale repeats the words:
Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, über'm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen.
Seid umschlungen,
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Freude, schöner Götterfunken
Tochter aus Elysium,
Freude, schöner Götterfunken
Finale repeats the words:
Be embraced, you millions!
This kiss for the whole world!
Brothers, beyond the star-canopy
Must a loving Father dwell.
Be embraced,
This kiss for the whole world!
Joy, beautiful spark of gods,
Daughter of Elysium,
Joy, beautiful spark of gods

Český překlad[editovat | editovat zdroj]

Zkrácená česká verze přeložená Pavlem Eisnerem zní takto:

Radosti, ty jiskro boží,
dcerko, již nám ráj dal sám!
Srdce vzňaté žárem touží,
nebeský tvůj krásy chrám.
Radosti, ty jiskro boží,
dcerko, již nám ráj dal sám!
Srdce vzňaté žárem touží,
nebeský tvůj krásy chrám.
Nezkrácená česká verze:
Český překlad

Óda na radost

Radosti, ty jiskro boží,

dcero, již nám ráj dal sám!

Srdce vzňaté žárem touží,

nebeský tvůj krásy chrám.

Kouzlo tvé teď opět víže,

co kdy čas tak dělil rád,

zástup lidstva sbratřen blíže

cítí van tvých křídel vát.

Komu štěstí v žití přálo,

v příteli že štít svůj máš,

komu věrnou ženu dalo,

mísit pojď se v jásot náš!

Sám byť jenom jednu duši

svojí na tom světě zval!

V díle tom kdo nezdar tuší,

od nás ber se s pláčem dál!

Radost každá bytost sáti,

přírodo, chce z ňader tvých;

zlý a dobrý chce se bráti

v jejích stopách růžových.

Révy žár nám, pocel smavý,

na smrt věrný přítel dán;

vášně plam dán červu žhavý,

světlý cherub dlí, kde Pán.

Dál, jak jeho slunci roje

nebes modrou nádherou,

spějte, bratří, drahou svou

směle, jak by rek šel v boje.

V náruč spějte, milióny!

Zlíbat svět kéž dáno nám!

Bratři! Hvězd kde žárný stan,

dobrý Otec zří z mlh clony.

Dlíte v prachu, milióny?

V bázni tvůrce tuší svět?

Pátrej, hvězd kde bezpočet!

V záři ční tam božské trůny.

(překlad Pavel Eisner)

.

Kouzlo tvé teď opět víže,
co kdy čas tak dělil rád,
zástup lidstva sbratřen blíže
cítí van tvých křídel vát.
Komu štěstí v žití přálo,
v příteli svůj štít že máš,
komu vnadnou ženu dalo,
mísit pojď se v jásot náš!

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Beethoven Foundation – Schiller's „An die Freude“ a autoritativní překlad [online]. . Dostupné online.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Odo al ĝojo en esperanto de EU

Óda na radost v esperantu od EU

Eŭropa himno estas la himno de la Eŭropa Unio kaj de la Konsilio de Eŭropo. Ĝia melodio estas el la fina movimento de la 9-a simfonio (Beethoven) de Betoveno, kiu estas inspirita de la teksto An die Freude ((Odo) al ĝojo) verkita en la germana lingvo de Friedrich Schiller.

Text Ódy na radost v esperantu od EU

Teksto Odo al ĝojo en esperanto de EU

Eŭropa Himno
muziko de Beethoven
Esperanta teksto de Umberto Broccatelli
1-a strofo
Kantu kune amikaro, ni la ĝojon festas nur;
nek rivero nek montaro plu landlimoj estas nun,
Ho Eŭropo, hejmo nia, tro daŭradis la divid';
Nun brilegu belo via, ĉiu estas via id'.
Via flago kunfratigas homojn post milita temp',
via leĝo nun kunigas civitanojn en konsent'.
2-a strofo (ne estas parto de la proponata civitana iniciato)
De l' Malnova Kontinento, ĵus ekstaris la popol',
gvidas ĝin tre nova sento kaj kuniga forta vol'.
Sub la ŝildo de la juro, ni vivados en konkord',
tio estas nia ĵuro: unu land' kaj unu sort'.
Jen ekzemplo por la mondo, jen direkto, jen la voj':
tuthomara granda rondo, en la paco, en la ĝoj'.

http://eo.wikipedia.org/wiki/E%C5%ADropa_himno