Světová esperantská mládežnická organizace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Esperantská vlajka
Téma Esperanto
Tento článek je součástí seriálu Esperanto
Jazyk
Akademie esperanta | Gramatika | Slovníky | Esperantologie | Abeceda | Číslovky | Fundamento | lernu! | Letní škola
Organizace
UEA | TEJO | E@I | EEU | SAT | Český esperantský svaz | Česká esperantská mládež | Esperantské kluby | Katolíci
Dějiny
L. L. Zamenhof | Časová osa | Buloňská deklarace | Ido-schizma | Krize ata/ita | Neutrální Moresnet | Interhelpo | Pražský manifest | Bona Espero | Esperantské město
Esperantská kultura
Esperantská setkání | Pasporta Servo | Hudba | Rozhlas | Finvenkismus | Homaranismus | Kabei | Politika | La Espero | Stelo | Symboly | UK | IJK | Esperantista | Rodilí mluvčí | Zamenhofův den
Esperantská literatura
Autoři | Esperantské časopisy | Esperantské slovníky | PIV | Encyklopedie | KAEST
Body pohledu
Propedeutická hodnota | Srovnání s Idem | Srovnání s interlinguou | Reformy | Odpor

Světová esperantská mládežnická organizace (esperantsky Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, zkratkou TEJO) je světovou organizací mladých esperantistů. Byla založena roku 1938 pod jménem Tutmonda Junular-Organizo („Světová mládežnická organizace“), k používání svého současného jména pak přešla v roce 1952. Roku 1956 se sloučila se Světovým esperantským svazem (UEA) a stala se jeho mládežnickou sekcí. Od roku 1971 jsou finance i správa TEJO již plně integrovány do struktur UEA. V posledních letech se ale opět objevují snahy o částečné osamostatnění a právní nezávislost, především vzhledem k jednoduššímu čerpání grantů a dotací.

Světová esperantská mládež je kulturní, vzdělávací a jazykově politickou organizací, která zajišťuje setkání, vzdělávací programy a další využívání mezinárodního jazyka esperanto. Mezi její cíle patří obhajoba a podpora témat jako jsou kulturní bohatství jazykové rozmanitosti, lidská práva aplikovaná na rovině jazyků menšin a vzájemné porozumění za účelem usnadnění přístupu k mezinárodním kontaktům.

Každý rok se pod hlavičkou TEJO uskutečňuje Mezinárodní kongres mládeže (Internacia Junulara Kongreso), pokaždé v jiné zemi světa. Každý IJK trvá přibližně týden a jeho program zahrnuje koncerty, přednášky a prezentace, výlety i čas na odpočinek a neformální povídání s přáteli. V posledních letech se mládežnické kongresy konaly v polském Zakopane (2005), bosenském Sarajevu (2006), vietnamském Hanoji (2007) a maďarském Szombathely (2008). Od 18. do 25. července 2009 se Mezinárodní kongres esperantské mládeže na pozvání České esperantské mládeže konal v Liberci.

Světová esperantská mládež také od roku 1974 zajišťuje chod služby Pasporta Servo, která umožňuje mluvčím esperanta cestovat po celém světě a ubytovávat se přitom u esperantistů, kteří se nechali zapsat do vydávaného seznamu.

Z publikační činnosti je významný časopis Kontakto („Kontakt“), který vychází šestkrát ročně a pojednává v esperantu o různých tématech běžného života, a čtyřikrát ročně vycházející zpravodaj o dění v organizaci a esperantském hnutí TEJO Tutmonde („TEJO celosvětově“).

V jednotlivých zemích světa je TEJO zastoupena svými zemskými sekcemi, které vykonávají činnost na svém území a mají právo nominovat své zástupce do výboru TEJO. V České republice plní tuto roli Česká esperantská mládež.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]