Riziko

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Riziko je původně cizí slovo znamenající určité nebezpečí a vysokou pravděpodobnost nezdaru.

Jde o situaci, kdy ten, kdo se rozhoduje, zná všechny možné důsledky svého rozhodnutí a je schopen určit pravděpodobnost každého tohoto rozhodnutí. Důsledky musí být vzájemně nezávislé a součet jejich pravděpodobnosti je za daných předpokladů roven jedné.

Vztah k riziku[editovat | editovat zdroj]

Podle ochoty jedince podstupovat riziko je možné členit jednotlivé přístupy k riziku.

Averze k riziku[editovat | editovat zdroj]

Člověk požaduje poměrně vysokou pravděpodobnost možného výsledku riskantní alternativy. Při averzi k riziku bývá preferován jistý výsledek před rizikem se stejným nebo o něco vyšším očekávaným výsledkem. Jde o nejčastější přístup k riziku.

Vyhledávání rizika[editovat | editovat zdroj]

Člověk je ochoten podstoupit riziko relativně malé pravděpodobnosti nejvyššího možného výsledku riskantní alternativy. Tento přístup přináší největší zisky, ale také nejvyšší ztráty v případě neúspěchu.

Neutrální vztah k riziku[editovat | editovat zdroj]

Člověk je nerozhodný, zda zvolit jistotu nebo rizikovou alternativu při shodném výsledku.

Riziko u cenných papírů[editovat | editovat zdroj]

Riziko se dá u cenných papírů spočítat dvěma způsoby, oba jsou použitelné na dluhopisy.

  1. Historické riziko se měří ex post, tedy podle historických dat minulých let. Používá se součtů čtverců odchylek od průměru, dělených průměrem: Tato hodnota stanoví rozptyl, jehož odmocnina je směrodatná odchylka. V procentním vyjádření ukazuje, o kolik se odchylovala cena od průměru, ať už nahoru či dolů. Tento postup je jednodušší, ale vzhledem k tomu, že budoucnost se z minulosti mnohdy špatně odhaduje, může obsahovat nepřesnost.
  2. Druhý postup je subjektivní odhad možných výnosů a jejich pravděpodobností. Celkové riziko pak závisí na tom, jak se jednotlivé případy váženě liší od průměru.

Oba postupy se užívají pro zjištění celkového rizika, tedy systematického a jedinečného:

Druhy rizik[editovat | editovat zdroj]

Systematické riziko
– je nediverzifikovatelné riziko spojené s rizikem celého trhu.
Nesystematické riziko
– je diverzifikovatelné riziko, které je spojené s jednou konkrétní investicí.
Systémové riziko
– je riziko kolapsu finančního systému nebo celého trhu. Toto riziko lze chápat, jako míru nestability celého systému.
Finanční riziko
- ve financích riziko představuje pravděpodobnost, že návratnost investice bude jiná než návratnost očekávaná. Mezi finanční rizika patří například riziko úrokové, akciové, úvěrové, měnové a komoditní.
Přírodní riziko
- extrémní přírodní procesy, přírodní katastrofy.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Financial risk na anglické Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]