Pražský studentský summit

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Pražský studentský summit
Pražský studentský summit 2011 (logo).png
Logo
Summit v číslech
Celkový počet účastníků 360
Počet zastoupených států 93
Počet organizátorů 58
Počet uskutečněných ročníků 19
Simulované instituce
Rada bezpečnosti OSN
Hospodářská a sociální rada OSN
Rada pro lidská práva
Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
Program OSN pro životní prostředí
Světová obchodní organizace
Severoatlantická aliance
Rada Evropské unie
Visegradská skupina
Jednací jazyky
čeština, angličtina (Model NATO)
Doba konání
září až březen každého akademického roku
Web projektu
Pražský studentský summit

Pražský studentský summit (PSS) je vzdělávací projekt, který dává studentům českých středních a vysokých škol unikátní možnost nahlédnout do světa diplomacie a mezinárodních vztahů. Projekt, který se hlásí k myšlence neformálního vzdělávání, klade důraz na rozvoj osobnosti svých účastníků a doplňuje tak výuku na českých školách.

Základní idea PSS spočívá v simulaci činnosti tří klíčových mezinárodních organizací: OSN, NATO a Evropské unie několika stovkami studentů z celé České republiky. Účastníci v průběhu projektu, který každoročně začíná v říjnu a končí v březnu, vystupují tak, jak by jednali skuteční zástupci daných států a pokoušejí se řešit aktuální problémy, které hýbou mezinárodním děním.

V minulosti převzali záštitu nad projektem např. bývalý prezident Václav Havel, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg, bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová a další. Univerzitním partnerem projektu je Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Pořadatelem projektu je český think tank Asociace pro mezinárodní otázky, organizační tým se skládá z více než padesáti vysokoškolských studentů a mladých profesionálů.

Průběh projektu[editovat | editovat zdroj]

Program se skládá ze dvou hlavních částí – přípravných setkání a slavnostní závěrečné konference. Přípravná setkání (workshopy) se konají v průběhu akademického roku na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Účastníci se zde staví do rolí diplomatů, učí se diskutovat, zaujímat postoje a formulovat svá stanoviska, pro která se snaží získat podporu mezi svými vrstevníky. Součástí workshopů jsou přednášky zajímavých hostů a aktivity rozvíjející schopnosti studentů.

Závěrečná slavnostní konference probíhá tradičně na jaře. Dějištěm zahájení, kterého se účastní také hosté z řad partnerů projektu, diplomatů, politiků a zástupců médií, byla v minulých letech např. Míčovna Pražského hradu, Černínský palác, Hotel Ambassador nebo Hotel Hilton Prague.

Projekt je navíc obohacen o celou řadu doprovodných akcí. Studenti se například účastnili recepcí v Rezidenci primátora hlavního města Prahy nebo cestovali do Bruselu, Vídně, Ženevy či Štrasburku na prohlídky skutečných sídel simulovaných organizací. Kromě toho probíhají další společenské akce, pracovní večeře či diskuze s významnými osobnostmi.

Cíle projektu[editovat | editovat zdroj]

Účastníci XVI. ročníku.

Cílem organizátorů je "odborně připravený, sebevědomý a současně skromný a naslouchající mladý člověk se zájmem o svět kolem sebe, schopný samostatně uvažovat, nahlas a sebevědomě vystupovat, věcně argumentovat a rychle reagovat". Projekt – díky důrazu na alternativní vzdělávací metody – představuje vhodný doplněk výuky na středních a vysokých školách, neboť se soustředí na aspekty rozvoje osobnosti, které bývají českým vzdělávacím systémem opomíjeny. Kromě rozšiřování odborných znalostí, všeobecného přehledu, zájmu o aktuální mezinárodní i domácí dění a porozumění fungování mezinárodní politiky a mezinárodních organizací jde tedy hlavně o sebevědomé vystupování, kritické myšlení, argumentační i rétorické dovednosti a práci s informačními zdroji.

Pilíře Pražského studentského summitu[editovat | editovat zdroj]

Model OSN[editovat | editovat zdroj]

Model OSN

Model OSN je projektem s dlouholetou tradicí. Více než 300 studentů středních škol zastupuje členské státy OSN v jejích strukturách. Kromě znalostí a dovedností, které jim přináší, seznamuje Model OSN studenty také se základními myšlenkami a cíli největší globální organizace, tedy např. se snahou řešit konflikty diplomatickou cestou a úsilím o spravedlivý mezinárodní řád.

Model OSN nabízí studentům možnost poznat svět diplomacie prostřednictvím simulovaného jednání sedmi mezinárodních institucí (Rada bezpečnosti OSN (UNSC), Hospodářská a sociální rada OSN (ECOSOC), Rada pro lidská práva (HRC), Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC), Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Program OSN pro životní prostředí (UNEP), Světová obchodní organizace (WTO).

Model NATO[editovat | editovat zdroj]

Model NATO

Model NATO simuluje jednání nejvyššího orgánu Aliance, Severoatlantické rady. Je rovněž určen středoškolákům, avšak jeho jednání jsou vedena výhradně v angličtině. Tato skutečnost dává vzdělávacím aktivitám další rozměr a zároveň představuje pro účastníky výzvu, díky níž si mohou své jazykové znalosti rozšířit. Studenti se v rolích diplomatů členských států NATO zabývají klíčovými bezpečnostními otázkami a postavením Severoatlantické aliance ve světě.

Model Evropské unie[editovat | editovat zdroj]

Model Evropské unie

Model EU otevírá Summit také vysokoškolákům, kteří v roli ministrů členských států Unie simulují zasedání v její klíčové instituci, Radě EU. Součástí programu jsou kromě samotných jednání také panelové diskuze či semináře s předními českými i zahraničními experty, diplomaty i zainteresovanými politiky.

Chronicle[editovat | editovat zdroj]

Součástí Summitu jsou i noviny, které účastníky i hosty pravidelně informují o dění na Modelu OSN, na Modelu NATO i Evropské unii Vychází na každém workshopu a denně na konferenci. Všem zúčastněným přinášejí nejen zpravodajství o činnosti výborů, ale i odborné články a analýzy k mezinárodní politice. Čtenářům tak kromě pobavení poskytuje i užitečné rady a návody, jak se vypořádat s komplikovanými otázkami, se kterými se během jednání setkávají.

Redakci Chroniclu tvoří převážně členové sekretariátu, ale prostor v něm je určen delegátům.

O pořadateli[editovat | editovat zdroj]

Odbornou i organizační stránku projektu zajišťuje bez nároku na honorář tým vysokoškolských studentů. Pořadatel projektu, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), je nevládní organizace založená za účelem vzdělávání a výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů. Cílem AMO je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění, čehož dosahuje pomocí vzdělávacích, výzkumných a informačních projektů.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]