Poručenství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(Přesměrováno z Poručník)
Skočit na: Navigace, Hledání

Poručenství plní funkci náhradní rodinné péče, ale jeho hlavním cílem je chránit nezletilé dítě, které vzhledem k věku nemá plnou způsobilost k právním úkonům. [1]

Kdo je poručníkem[editovat | editovat zdroj]

Stát se poručníkem může pouze člověk svéprávný, který je schopen zaručit, že všechny povinnosti a funkce, které poručnictví obnáší, dokáže splnit. Mezi jeho povinnosti také patří informovat soud o dítěti, jeho vývoji a zmínit účty ze správy jmění. Poručník je osvobozený od povinnosti platit výživné.[2]

Jmenování poručníka[editovat | editovat zdroj]

Poručníka jmenuje soud  v případě, že dítě nemá ani jednoho z rodičů. Nastávají mu pak veškeré rodičovské povinnosti vůči dítěti.[3]

Poručník je nezletilému ustanoven, pokud dítěti chybí zákonný zástupce.

Soud je povinen poručníka ustanovit podle parag. 78 ZOR pokud: 

 • Rodiče zemřeli 
 • Byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti
 • Byl pozastaven výkon jejich rodičovské zodpovědnosti
 • Rodiče nemají plnou způsobilost k právním úkonům.[4]

Do té doby než soud jmenuje konkrétní osobu poručníka, vykonává poručenství orgán sociálně-právní ochrany dětí a to jako veřejný poručník.

Tato situace nastane i v momentě, kdy poručník ztratí schopnost nebo způsobilost vykonávat poručenství, je funkce odvolán, či zproštěn, či v případě jeho smrti.

Pokud to není v rozporu se zájmy dítěte, jmenuje soud poručníkem přednostně toho, koho naznačili rodiče. Tato osoba ovšem může poručnictví odmítnout. Poté soud hledá a jmenuje někoho z příbuzných či jinak blízkých lidí dítěti. Pokud se najde vhodný člověk a není výslovně vyloučen rodiči, může se stát poručníkem dítěte.

Soud před jmenováním poručníka musí zjistit, zda jeho jmenování není v rozporu se zájmy dítěte.

Do funkce poručníka mohou být jmenovány i dvě osoby naráz, zpravidla to bývají manželé.[5] 

Povinnosti a práva poručníka[editovat | editovat zdroj]

 • Poručník plně odpovídá za plnění svých povinností a podléhá stálému dozoru soudu.
 • Poručník se ujímá své funkce již ode dne jmenování.
 • Poručník musí do 90ti dnů po svém jmenování předložit soudu soupis jmění dítěte. Tuto lhůtu však může soud prodloužit, avšak než-li více než o šedesát dnů.

Je nutné, aby každé rozhodnutí, které se netýká běžných činností, schválil soud.

Pravidelné zprávy o dítěti, jeho jmění a vývoji poručník předkládá soudu nejméně jednou do roka., pokud soud neuloží kratší prodlevu. Zároveň soud může poručníka zcela zprostit poručníka od povinnosti podávat podrobné vyúčtování ohledně spravovaného jmění a majetku dítěte, pokud nepřesahují výnosy majetku pravděpodobné náklady na zachování majetku a na výživu a výchovu dítěte.

Pokud je poručníkem osoba, která o dítě osobně pečuje tak, jako by mu bylo dítě trvale svěřeno do péče, má nárok na hmotné zabezpečení.[6]

Zánik poručenství[editovat | editovat zdroj]

 • Pokud alespoň jeden z rodičů nabude rodičovskou odpovědnost, zaniká tímto poručenství.
 • Smrtí poručníka
 • Rozhodnutím soudu. Soud může poručníka zprostit jeho funkce nebo se z ní poručník může odvolat.

Soud zprostí poručníka z funkce, pokud o to poručník zažádá z důležitých důvodů, nebo pokud se poručník stane osobou nezpůsobilou pro výkon této funkce.

Odvolat poručníka ze své funkce může soud také v případě, že poručník porušuje své povinnosti.

Odvolání poručníka zváží také v momentě, kdy zjistí,že existují důvody, pro které není vhodné, aby poručník nadále vykonával svou funkci.[7] 

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Co je to poručnictví [online]. . Dostupné online.  
 2. Rodinné právo [online]. . Dostupné online.  
 3. Rodinné právo [online]. . Dostupné online.  
 4. poručenství [online]. . Dostupné online.  
 5. občanský zákoník [online]. . Dostupné online.  
 6. občanský zákoník [online]. . Dostupné online.  
 7. občanský zákoník [online]. . Dostupné online.  

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Důvodová zpráva k občanskému zákoníku (konsolidovaná verze) [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, [cit. 2014-05-77]. Dostupné online.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]