Portál:Křesťanství/OSOBNOST

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Konrád z Marburku

Konrád z Marburku, německy Konrad von Marburg (kolem 1180-9030. června 1233), současníky nazývaný Mistr, byl středověký inkvizitor. Papežem Inocencem III. byl pověřen bojovat s heretiky. Byl znám svými extrémními metodami, které patrně byly i důvodem jeho brzké smrti.

Konrádovo mládí není příliš dobře známo. Byl pověstný svým asketickým způsobem života a horlivostí při obraně církve. Již od mládí se převážně věnoval potlačování hereze v církvi a podílel se i na křížové výpravě proti albigenským v jižní Francii v letech 12081209. Po úmrtí papeže Inocence III. byl jeho nástupcem Honoriem III. pověřen řadou úkolů vyžadujících diplomatický talent. Při jejich plnění se dostal do přízně durynského lankraběte Ludvíka IV. a na jeho dvoře získal velký vliv. Stal se zpovědníkem a náboženským rádcem jeho manželky Alžběty Uherské. Zacházel však s ní se stejnou tvrdostí, kterou uplatňoval sám na sebe. Jako pokání údajně používal tělesné tresty a bití a donutil ji i k odloučení od jejích tří dětí. Dne 17. listopadu 1231 Alžběta zemřela.

V následujících letech působil jako papežský inkvizitor pro oblast Durynska a Hesenska. Proslul zejména svým fanatickým bojem proti herezi v církvi, která se v té době šířila celou Evropou. Konkrétně šlo zejména o katarské hnutí a valdenství. Později mu byla udělena výsada ignorovat při potírání hereze jakékoliv standardní církevní postupy. Konrád si při vyšetřování počínal s mimořádnou krutostí. Pokud obviněný z hereze přiznal svou vinu a kál se, pak měl ještě šanci vyváznout pouze s oholenou hlavu a přísným pokáním. Pokud však vinu popřel, byl označen za zatvrzelého heretika, odsouzen a upálen.

V roce 1233 Konrád obvinil Jindřicha II. hraběte ze Saynu, že se účastní satanských orgií. Jindřich se však odvolal ke shromáždění biskupů v Mohuči a to jej shledalo nevinným. Konrád odmítl toto rozhodnutí akceptovat a dožadoval se, aby rozsudek biskupů byl zrušen. Na cestě z Mohuče do Marburku byl inkvizitorův kočár přepaden několika rytíři a Konrád i jeho asistent byli zabiti. Neprokázalo se však, že by útočníci byli najati hrabětem Jindřichem. Po Konrádově smrti jej papež Řehoř IX. prohlásil za ochránce pravé křesťanské víry a nařídil přísné potrestání vrahů. V Německu bylo však přijetí Konrádovy smrti méně jednoznačné a jeho jméno se stalo na dlouhá léta argumentem proti inkvizici.

Více »; Archiv »