Podnik

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. V právním smyslu je podnik považován za věc, a to věc hromadnou.[1] Protože firma (název) podnikatelského subjektu obvykle označuje celý jeho podnik, v obecném povědomí je slovo podnik vnímáno jako označení podnikatelského subjektu.

Základ samostatnosti[editovat | editovat zdroj]

 1. právní – soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.
 2. ekonomická – na svoji činnost si musí podnik vydělat (výnosy musí pokrýt náklady)
 3. organizační – dělí se na organizační útvary (ředitelství, ekonomický úsek, dělnický úsek ...), podnik sám rozhoduje o struktuře

Podnikatelský subjekt[editovat | editovat zdroj]

K takto definovanému podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které podnikateli slouží k provozování podniku, nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je společenství lidí a prostředků spojených za účelem zabezpečování různých činností, jejichž cílem je zajištění vlastního prospěchu. Podnik vstupuje na trh a zabezpečuje pro jiné ekonomické subjekty (rodiny, jiné podniky ...) různé výkony (zboží nebo služby) za účelem dosažení zisku.

Podnikatelský záměr[editovat | editovat zdroj]

 1. nápad
 2. průzkum
 3. plán realizace (na základě průzkumu je nutné stanovit, jaké činnosti a jakým způsobem budou provedeny)
 4. zakladatelský rozpočet (jaké budou potřeba výrobní faktory)
 5. posouzení reálnosti
 6. založení podniku

Velikosti podniků[editovat | editovat zdroj]

Podniky se podle velikosti dělí na:[zdroj?]

 1. drobné - do 100 zaměstnanců a obrat do 30 000 000 Kč
 2. malé - 100- zaměstnanců a obrat do 30 000 000 Kč
 3. střední - 101-500 zaměstnanců a obrat do 100 000 000 Kč
 4. velké - 500+ zaměstnanců a obrat nad 100 000 000 Kč

Právní formy podnikatelských subjektů[editovat | editovat zdroj]

 1. státní podniky
 2. obchodní společnosti

Dělíme na: Osobní a Kapitálové Osobní:

  1. veřejná obchodní společnost, zkratka „v. o. s.“, „veř. obch. spol.“
  2. komanditní společnost, zkratka „k. s.“, „kom. spol.“

Kapitálové

  1. společnost s ručením omezeným, zkratky „s. r. o.“, „spol. s r. o.“
  2. akciová společnost, zkratky: „a. s.“, „akc. spol.“

a další

 1. živnostníci
 2. podniky zřízené podle zvláštních právních předpisů

Organizační složka podniku[editovat | editovat zdroj]

Kromě vlastního podniku s určitým sídlem může podnikatel zřídit i jeho organizační složku, což může být:

 • odštěpný závod – je takto zapisován do obchodního rejstříku a při jeho provozování se užívá firma s dodatkem, že jde o odštěpný závod
 • jiná organizační složka – pokud je podle zákona zapisována do obchodního rejstříku

Provozovnou se pak rozumí prostor, ve kterém je podnik provozován, přičemž i provozovna musí být označena firmou či jiným označením, případně i s rozlišujícím dodatkem.[2]

Přenesený význam slova[editovat | editovat zdroj]

V přeneseném významu slova je podnikem každá lidská činnost, kde se něco výrazného děje (podniká), nemusí se tedy vždy nutně jednat pouze o podnikatelskou činnost – viz sportovní podnik ve smyslu sportovní soutěž, kulturní podnik apod.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. § 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“)
 2. § 7 ObchZ

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • SOUKUPOVÁ VĚRA, STRACHOTOVÁ DANA. Podniková ekonomika, verze 2.0 [online]. VŠCHT v Praze, 2006. Dostupné online.