Občanský soudní řád

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Občanský soudní řád
Předpis státu
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Česká republikaČesko Česká republika
SlovenskoSlovensko Slovensko
Druh předpisu zákon
Číslo předpisu 99/1963 Sb.
Obvyklá zkratka OSŘ, o. s. ř.
Údaje
Autor Národní shromáždění ČSSR
Schváleno 4. prosinec 1963
Platnost 17. prosinec 1963
Účinnost 1. duben 1964
Související předpisy
insolvenční zákon
exekuční řád
notářský řád
soudní řád správní
zákon o zvláštních řízeních soudních
Oblast úpravy
občanské právo procesní

Občanský soudní řád (ve zkratce OSŘ nebo o. s. ř.) je zákon č. 99/1963 Sb., který je základním pramenem občanského práva procesního. Obsahuje právní úpravu civilního procesu: sporného i nesporného nalézacího řízení, řízení smírčích a zajišťovacích a řízení vykonávacího. Je tedy základní procesním nástrojem, jehož prostřednictvím soudy poskytují ochranu narušeným nebo ohroženým subjektivním právům a jiným zákony chráněným zájmům fyzických a právnických osob.

Předcházel mu zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád), kterému zase předcházel zákon č. 113/1895 ř.z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád soudní). Občanský soudní řád z roku 1964 vzhledem k době svého vzniku prošel řadou novelizací, jejichž prostřednictvím byla do českého práva postupně zavedena řada v něm dříve neznámých právních institutů. V odborné sféře se ovšem již dlouho diskutuje o potřebě přípravy zcela nového zákoníku.[1]

Systematika zákona[editovat | editovat zdroj]

Zákon se člení na osm částí, některé části se dále člení na hlavy:

  1. Obecná ustanovení – Upravuje pravomoc soudů, jejich věcnou a funkční příslušnost, způsobilost účastníků řízení, zastoupení, procesní úkony, pořádková opatření apod. Ustanovení této části se vztahují ke všem částem následujícím.
  2. Činnost soudu před zahájením řízení – Obsahuje právní úpravu řízení smírčího, předběžných opatření a zajištění důkazu.
  3. Řízení v prvním stupni – Komplexní úprava sporného nalézacího řízení v prvním stupni, nákladů řízení a v hlavě páté, zvláštních ustanoveních, řízení o žalobě z rušené držby.
  4. Opravné prostředky – Obsahuje právní úpravu řádných i mimořádných opravných prostředků: odvolání, žaloby na obnovu řízení, žaloby pro zmatečnost a dovolání.
  5. Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem – Upravuje podmínky, za nichž je možné domáhat se soudního řízení ve věcech, o nichž ze zákona rozhodují jiné orgány než soudy.
  6. Výkon rozhodnutí – Upravuje vykonávací řízení, včetně jednotlivých jeho způsobů.
  7. Jiná činnost soudu – Obsahuje ustanovení o soudní úschově, potvrzení evropského exekučního titulu a doručování oznámení výhrady neúčinnosti právního jednání.
  8. Závěrečná ustanovení

Rekodifikace[editovat | editovat zdroj]

Na úrovni Ministerstva spravedlnosti se vedou už od roku 2004 diskuse o komplexní rekodifikaci občanského soudního řádu, ale až v dubnu roku 2013 ministr spravedlnosti Pavel Blažek ustavil Komisi pro rekodifikaci civilního procesu, jejímž předsedou se stal místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala.[2]

Zákonem č. 293/2013 Sb. byla s účinností od 1. ledna 2014 z občanského soudního řádu vyčleněna tzv. nesporná řízení a byla samostatně upravena v zákoně o zvláštních řízeních soudních (č. 292/2013 Sb.).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. JUDr. Jaromír Jirsa: K souhrnné novele občanského soudního řádu - glosa, Právní rozhledy č. 1/2009
  2. Ministr spravedlnosti ustavil Komisi pro rekodifikaci civilního procesu, tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti, 11. 4. 2013

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]