Občanství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(Přesměrováno z Občan)
Skočit na: Navigace, Hledání

Občanství je vztah fyzické osoby k veřejnoprávní územní korporaci, například státu. Původně to byla příslušnost ke svobodnému městu (obci, polis), dnes se tak nazývá zejména příslušnost ke státu nebo k samosprávným územním korporacím (v České republice krajů, obcí, městských částí či městských obvodů) nebo i k mezinárodní organizaci (občanství Evropské unie).

Občanská práva a povinnosti[editovat | editovat zdroj]

Tato příslušnost je spojena s občanskými právy a povinnostmi, které jsou vyhrazeny pouze občanům. Mezi občanská práva patří zejména právo pobytu, právo na ochranu nebo právo na účast na správě věcí veřejných, mezi občanské povinnosti patří svou povahou zejména povinnost platit daně (třebaže se zpravidla vztahuje i na neobčany), a mnohdy i další povinnosti (závazek k obraně státu, volební povinnost, účast v soudní porotě atd.). Je také možné přiznat někomu všechna či některá občanská práva bez přidělení státní příslušnosti.

Získání občanství[editovat | editovat zdroj]

Člověk získá občanství implicitně svým narozením a to buď podle principu ius soli („právo země“), které přisuzuje občanství podle země, na které se jedinec narodil; nebo ius sanguinis („právo krve“), které občanství novorozence přisuzuje občanství jeho rodičů. Může jej získat též explicitně, když o nové občanství zažádá.

Proces získání občanství se nazývá naturalizace,[1] z cizince se pak stává naturalizovaný občan. Součástí naturalizace může být slib věrnosti dané zemi (například proti špionáži či velezradě), slib věrnosti jejím symbolům popř. vůdcům, u způsobilých jedinců služba v armádě apod.

Ztráta občanství[editovat | editovat zdroj]

Ztráta občanství se nazývá expatriace'. Tento termín obecně představuje zpřetrhání pout jedince se svou vlastí a většinou je jím myšlena i pozbytí občanství. Jedinec může občanství jedné země ztratit naturalizací v zemi jiné; soudním rozhodnutím (trestem); nebo – pokud to právní řád dané země dovoluje – na vlastní žádost.

Více občanství[editovat | editovat zdroj]

Člověk, který má dvě občanství stejné úrovně, se nazývá bipolita. Některé země připouštějí dvojí či vícero státní občanství svých občanů, jiné nikoli a přijmutí občanství této země současně znamená pozbytí ostatních občanství (denaturalizace – proces opačný naturalizaci).

Hierarchická, víceúrovňová občanství se navzájem neruší a naopak platí současně (tj. člověk může být například občanem Evropské unie a současně některého jejího státu; obdobně Američan je občanem USA a současně příslušného státu).

Žádné občanství[editovat | editovat zdroj]

Kdo nemá žádné státní občanství ani příslušnost, nazývá se apolita („neobčan“) či apatrida („člověk bez vlasti“, bezdomovec v právním smyslu).[2] Pro naturalizaci neobčanů může být opět aplikováno ius soli resp. ius sanguinis.

Občanství a právo[editovat | editovat zdroj]

Právo na občanství je jedno ze základních práv a svobod. V roce 1954 a 1961 proběhly mezinárodní sněmy upravující státní občanství, v dubnu 2012 navíc vznikla organizace ISPO (International Stateless Persons Organisation) s cílem nabídnout právní zastoupení osob bez občanství prostřednictvím sítě lidskoprávních organizací a jejích právníků. Více viz Apatrida#Mezinárodní úmluvy.

Příbuzné pojmy[editovat | editovat zdroj]

  • Širší pojem než státní občanství je státní příslušnost, která zahrnuje i příslušnost právnických osob, popř. i lodí a letadel.
  • Právní řád Spojených států rozlišuje statusy: naturalized citizen (cizinec, který se stal občanem naturalizací), native-born citizen (člověk, který se narodil na území Spojených států) a natural-born citizen (člověk, který se narodil na území Spojených států rodičům, kteří oba jsou občané Spojených států amerických – tento status je podmínkou pro volitelnost prezidenta nebo viceprezidenta USA).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=naturalizace
  2. http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/apatrida

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]