Miroslav Hroch

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc., dr. h. c. (* 14. června 1932 Praha) je český historik a pedagog působící na Karlově univerzitě v Praze, nejprve na Filosofické fakultě, od roku 2000 na Fakultě humanitních studií. Zabývá se dějinami novověku, zejména srovnávacími dějinami národních hnutí v Evropě. V letech 1965-1966 byl na stipendijním pobytu Humboldtovy nadace v Německu, v roce 1968 hostujícím učitelem na univerzitě ve Freiburgu, v letech 2002-2004 vedl na FHS UK společně s prof. Richardem van Dülmenem (Univerzita Saarbrücken) první doktorandské kolegium zaměřené na historii a kulturní antropologii v České republice.

Od roku 1984 je v materiálech Státní bezpečnosti veden jako její agent, jeho svazek však byl zničen 8. prosince 1989, krátce po vypuknutí sametové revoluce.[1]

Jeho manželkou byla česká historička Věra Hrochová.

Fáze národních obrození dle Hrocha[editovat | editovat zdroj]

Hroch se stal mezinárodně uznávanou autoritou svými srovnávacími pracemi o vzniku a vývoji národních hnutí menších národů ve střední, severní a východní Evropě. Ukázal, že toto "národní obrození" všude probíhalo obdobně, i když s časovým posunem, daným hlavně sociálními a politickými podmínkami, a to ve třech fázích.

 • První fáze, fáze „A“ (v Čechách 2. pol. 18. stol.) vznikla z romantického nadšení vzdělanců pro čisté, prosté a nezkažené rolnictvo, a pro folklórní „znovuobjevení lidu“. V této době vznikla kulturní základna národních hnutí, která se starala o jazyk, literaturu a kulturu vůbec, zatím si však nekladla žádné politické cíle ani program.
 • Ve fázi „B“ začaly vznikat skupiny vzdělanců, které se často opíraly o starší dějiny a věnovaly se kulturní a politické agitaci ve prospěch „národní myšlenky“. Vznikají národní kulturní instituce a jde o jazykovou a kulturní emancipaci těchto národů, které v té době neměly politickou reprezentaci.
 • Ve třetí fázi, fázi „C“ získává hnutí masovou podporu, vznikají národní politické strany a hnutí si tak klade i politické cíle. Fáze C může za vhodných politických okolností vyústit ve vznik autonomních národních států.

Dílo[editovat | editovat zdroj]

 • Seznam děl v databázi Národní knihovny ČR, jejichž autorem nebo tématem je Miroslav Hroch
 • Oliver Cromwell (1968)
 • Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas, (1968)
 • Obrození malých evropských národů (1970)
 • Křižáci v Levantě (s V. Hrochovou 1975, polsky 1992)
 • 17. století - krize feudální společnosti? (1976, s J. Petráněm; německy 1981)
 • Buržoazní revoluce v Evropě (1981)
 • Social Preconditions of National Revival in Europe (1985, 2000)
 • Úvod do studia dějepisu (1985)
 • Evropská národní hnutí v 19. století (1986)
 • Králové, kacíři a inkvizitoři (1987, s A. Skýbovou; německy 1985, anglicky 1987, francouzsky 1988)
 • Velká francouzská revoluce a Evropa 1789 - 1800 (1990, s V. Kubišovou)
 • Die Entstehung der Nationalbewegungen in Europa (1750-1849) (1993)
 • Křižáci ve Svaté zemi (1996, s V. Hrochovou)
 • Na prahu národní existence (1999)
 • V národním zájmu (1999)
 • In the National Interest, 2000
 • La naturalesa de la nació (2001)
 • Malé národy Evropy (2003)
 • Ethnonationalismus - eine ostmitteleuropäische Erfindung? (2004)
 • Encyklopedie dějin novověku (ved. autor. kolektivu, 2005)
 • Dějiny Norska (2005) s H.Kadečkovou a E. Bakke-ovou
 • Das Europa der Nationen (2005)
 • Národy nejsou dílem náhody (2009)
 • řada učebnic
 • množství odborných článků

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Archiv bezpečnostních složek. Protokol registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování, reg. č. 29123 [online]. [cit. 2010-12-02]. Dostupné online.  

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • PÁNEK, Jaroslav; VOREL, Petr, a kol. Lexikon současných českých historiků. Praha ; Pardubice : Historický ústav Akademie věd České republiky ; Sdružení historiků České republiky (Historický klub) ; Východočeské muzeum, 1999. 373 s. ISBN 80-85268-84-1.  

Související články[editovat | editovat zdroj]