Lauderovy školy v Praze

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Lauderovy školy jsou jedinými židovskými školami v Praze a České republice. Jsou pojmenovány podle amerického podnikatele Ronalda Laudera. Zřizovatelem škol, které byly založeny v roce 1997 za pomoci Nadace Ronalda S. Laudera, je Židovská obec v Praze.[1] V současné době[kdy?] je navštěvuje cca 150 žáků a studentů. Budova se nachází v Praze 2 v Belgické ulici.

Lauderovy školy jsou i v jiných zemích, například v Polsku, Rakousku a Maďarsku.

Struktura a výuka[editovat | editovat zdroj]

Lauderovy školy, ač mají jednoho ředitele a vedení, sestávají ze tří škol: základní školy Gur arje (hebrejsky „Lvíče“), osmiletého gymnázia Or chadaš (hebrejsky „Nové světlo“) a mateřské školy.[1][2] Názvy prvních dvou zmíněných škol odkazují k významné osobnosti pražského ghetta, jíž byl rabi Jehuda ben Becalel, známý též jako Maharal, případně rabi Löw.[3]

Školy kromě běžných předmětů nabízejí i výuku hebrejštiny a judaismu v podobě Židovské výchovy (na základní škole) a Židovských studií (na gymnáziu). Hebrejština se vyučuje od primy tři hodiny týdně. Židovská výchova od první třídy dvě hodiny týdně. Židovská studia od primy dvě hodiny týdně. Z obou předmětů je možné maturovat. Škola kromě povinné hebrejštiny a angličtiny nabízí navíc jeden povinně volitelný jazyk – francouzštinu, nebo němčinu. Na gymnáziu je v rámci výuky zeměpisu využíván mapový software ArcGIS.[4]

Ve školní jídelně je dodržován kašrut[5] (škola má vlastní mašgiachy) a připomínají se židovské svátky formou projektů; studentům a žákům se dává na některé svátky volno. Školy jsou určeny nejen dětem židovského původu, ale je třeba v ní dodržovat židovské zvyklosti (nošení kip v jídelně, účast na projektech vztahujících se k židovským svátkům apod.).[5]

Seminární práce[editovat | editovat zdroj]

Každý student (od kvinty) má navíc předmět Seminární práce. V rámci tohoto předmětu student vypracovává postupně celý rok seminární práci na téma, které si zvolí, s vedoucím, kterého si také zvolí (vedoucí práce musí být z oboru). Od kvinty do septimy studenti odevzdávají elektronicky čtyři dílčí části (každé pololetí dvě) za které jsou hodnoceni vedoucím práce. Konečnou verzi práce hodnotí navíc i oponent, který je vybírán vedoucím práce (může být mimo školu). Oponent v posudku mimo jiné pokládá 2-3 otázky k obhajobě (stejně jako vedoucí). Práci student obhajuje v rámci své prezentace na veřejných obhajobách seminárních prací na konci školního roku. Konzultace s vedoucím práce jsou během školního roku povinné. V maturitním ročníku (oktáva) student odevzdává pouze konečnou verzi, obhajoba je v rámci maturit.

Dodržované svátky a výročí[editovat | editovat zdroj]

Mezi připomínané židovské svátky na Lauderových školách patří Chanuka, Purim, Sukot a Tu bi-švat. Na svátky Roš ha-šana, Sukot a Pesach mají studenti prázdniny. Mezi výročími pak Den nezávislosti Izraele, Den šoa a Lag ba-omer.[6][7][8][9]

Vedení škol[editovat | editovat zdroj]

V současné době (školní rok 2013/2014) školu řídí Kateřina Dejmalová. Na činnost vedení školy dohlíží rada školy ve složení Martin Gross, Michael Kaderka, Jakub Roth, Radan Salomonovič, Marian Ziss, Marta Malá a Pavla Neuner.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Desáté výročí obnoveného židovského školství. Maskil. 2007, roč. 6, čís. 12, s. 3. Dostupné online.  
  2. JELÍNEK, Jan. Nový školní rok v pražských Lauderových školách [online]. Český rozhlas, 2013-09-08, [cit. 2013-11-23]. Dostupné online.  
  3. DEJMALOVÁ, Kateřina. 10 let obnoveného židovského školství u nás [online]. Český rozhlas, 2007-08-10, [cit. 2013-11-23]. Dostupné online.  
  4. Vzdělávání: Projekty SŠ [online]. ARCDATA Praha, [cit. 2013-11-23]. Dostupné online.  
  5. a b Lauderovy školy při Židovské obci v Praze oslaví 10 let obnoveného židovského školství [online]. ChristNet.cz, 2007-08-16, [cit. 2013-11-23]. Dostupné online.  
  6. Oslava svátku Tubišvat [online]. Lauderovy školy, [cit. 2013-11-11]. Dostupné online. (česky) 
  7. Chanuka v LŠ [online]. Lauderovy školy, [cit. 2013-11-11]. Dostupné online. (česky) 
  8. 12. 4. Pesach [online]. Lauderovy školy, [cit. 2013-11-11]. Dostupné online. (česky) 
  9. Purim 5768 [online]. Lauderovy školy, [cit. 2013-11-11]. Dostupné online. (česky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]