Konkurenční doložka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Konkurenční doložka je dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kterou se zaměstnanec zavazuje, že po dobu nejdéle jednoho roku od skončení zaměstnání nebude vykonávat výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo k ní měla soutěžní povahu a která by tím zaměstnavateli značně ztížila činnost, a zaměstnavatel se zase zavazuje, že zaměstnanci za to poskytne za každý měsíc plnění tohoto závazku přiměřené finanční vyrovnání. Toto vyrovnání musí být minimálně ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku zaměstnance u zaměstnavatele.

Aby byla konkurenční doložka platná, musí být vždy uzavřena písemně (je možné ji zahrnout už do pracovní smlouvy) a jestliže byla se zaměstnancem sjednána zkušební doba, je možné ji uzavřít nejdříve až po uplynutí této zkušební doby. V dohodě lze také sjednat přiměřenou smluvní pokutu za porušení závazku zaměstnancem, jejím zaplacením ale závazek vyplývající z konkurenční doložky zanikne.[1]

Podobně funguje i konkurenční doložka uzavřená ve smlouvě o obchodním zastoupení. Zákon ji však umožňuje uzavřít až na dobu dvou let.[2]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  2. § 672a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník