Kognitivní disonance

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Kognitivní disonance je stav mysli, který vzniká rozporem mezi dvěma kognicemi, například mezi postoji (znalostmi, vírou, chováním) a skutečným stavem věci. Podle Festingerova výzkumu z roku 1957 jedinec reaguje na napětí vyvolané dvěma vzájemně nekonzistentními postoji snahou o přidání, odstranění nebo změnu jeho kognitivních struktur. Důležité je, že tyto změny jsou obousměrné, tedy např. na základě svých postojů můžeme změnit své chování a na základě svého chování můžeme změnit své postoje.

Dochází k tomu proto, že lidé mají vrozenou tendenci jednat v souladu se svými postoji. Podle Aronsona je být čestný a upřímný součástí vnímání sama sebe (tzv. Sebe-konceptu).

Festingerův experiment[editovat | editovat zdroj]

Studenti měli vykonat extrémně náročné a namáhavé úkoly. Posléze měli jiným studentům popsat experiment jako velmi zajímavý. Některým za to byla slíbena odměna 1 $, jiným 20 $ (tenkrát nemalá částka). Cílem nebylo porovnat reakce jiných, ale vyvolání protichůdných postojů v nich samých. Studenti, kteří dostali za lež o experimentu 20 $, neměli kognitivní disonanci příliš vysokou, neboť jim odměna za lež tohoto druhu připadala dostatečná. Naopak studenti, kteří lhali a obdrželi pouze dolar, měli sklony experiment hodnotit oproti kontrolní skupině (nelhala vůbec) a 20 $ lhářům negativněji.

Podmínky potřebné ke změně postoje[editovat | editovat zdroj]

Jedinec si musí být vědom negativních důsledků

  • Např. když studenti oslovení účastníky experimentu (kteří ho označili za zajímavý) předstírali, že nejsou pevně přesvědčeni o účasti a přesvědčili je až oni.

Jedinec musí přijmout osobní odpovědnost

  • Musí vědět, že rozhodnutí je na něm. Např. ve Festingerově studii mohli účastníci lhaní odmítnout.

Jedinec necítí tlak okolí

  • Není přítomna žádná výrazná odměna anebo hrozba, a jedinec tak není pod normativním tlakem.
  • Taktéž musí vědět, že rozhodnutí nepůjde jednoduše vzít zpět.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Hewstone Miles, Stroebe Wolfgang Sociální psychologie. Portál, s.r.o., 2006. ISBN 80-7367-092-5