Joseph Smith

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Další významy jsou uvedeny v článku Joseph Smith (rozcestník).
Joseph Smith ml.

Joseph Smith ml. (23. prosince 180527. června 1844) byl syn amerického farmáře, zakladatel mormonské církve v USA.

Narodil se roku 1805 ve Windsorském hrabství státu Vermont jako syn Josepha Smitha st. a Lucy Mack Smithové. Měl deset sourozenců.

Roku 1820 měl vidění, že je prorok. V dalším vidění roku 1823 dostal zprávu o pravém, na zlaté desce zachyceném evangeliu. Tuto desku dostal v roce 1827 k překladu z reformní egyptštiny a roku 1830 vyšel text jako Kniha Mormon (Book of Mormon (svaté písmo Pána na západní polokouli).

Mormoni jej považují za proroka, podobného těm z biblických časů. Dne 4. dubna 1830 Joseph Smith oficiálně založil Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Roku 1844 byl zavražděn v Nauvoo.

HISTORIE CÍRKVE PRONÁSLEDOVÁNÍ

Joseph Smith zažil roku 1820 své První zjevení, které jemu i světu odkrylo mnohé pravdy o Bohu a započalo novou a poslední dispenzaci (neboli období, kdy je plnost evangelia na Zemi). Od tohoto okamžiku začalo pronásledování Josepha a jeho rodiny. Byl zesměšňován a to především ze strany jiných církví.

V roce 1827, když Joseph Smith získal Zlaté desky pro překlad Knihy Mormonovy, započala nová  éra útlaku. Útoky se stupňovaly, mnohdy bylo Josephovi usilováno o život. Někteří lidé se snažili Zlaté desky ukradnout, aby na nich mohli zbohatnout. Neváhali při tom zničit Josephův dům a dokonce na něj střílet.

Joseph se musel se svou ženou Emmou přestěhovat ze státu New York do Pensylvánie, a pokračovat s překladem v novém státu. I tam však brzy začaly nepokoje, a Joseph musel opět uprchnout, skrytý ve voze.

V roce 1830 byla oficiálně založena Církev Ježíše Krista Svatých Posledních dnů. To bylo znamením pro všechny nepřátele Pravé Ježíšovo církve, aby sebrali veškeré síly a snažili se rané Svaté zničit. Narušování shromáždění, boření křestních hrází na potoce, urážení a pronásledování bylo na denním pořádku. Joseph byl v této době dokonce 2x uvězněn za „narušování veřejného pořádku“. 

Během tohoto raného období zemřelo Josephovi a Emmě jejich první narozené dítě, stejně jako dvojčata, která se jim narodila o chvíli později.  Při jednom z nočních lynčování, kdy byl Prorok unesen z domu tlupou mužů, mu bylo vyraženo několik zubů při pokusu mu do úst nalít jed, byl zbit a pomazán dehtem. Byl to právě tento incident, který stál život dalšího, již čtvrtého, dítěte rodiny Smithů.

Církev Ježíše Krista se začala shromažďovat ve státě Ohio (v oblasti města Kirtland). Tam pronásledování na okamžik ustalo, ale již v letech 1836-1837 se stalo natolik neúnosné, že musela většina Svatých odejít na nové místo, a to ve státě Missouri. Ani tam však nebyl klid.

Svatí pobuřovali svoje sousedy neotřelou a novou vírou, svědectvím o Knize Mormonově a kromě jiného také odporem vůči otrokářství. V důsledku toho i mnoha dalších věcí byl guvernérem státu Missouri v roce 1838 vyhlášen tzv. Vyhlazovací dekret, který umožnil a přikazoval každému obyvateli tohoto státu vyhnat nebo zabít jakéhokoliv mormona, neboť všichni Svatí byli prohlášeni za „nepřátele státu“. Lákadlem k tomu měl být i fakt, že si lidé mohou ponechat majetek a pozemek každého mormona, jehož vyženou či zabijí.

Mnoho desítek tisíc Svatých se proto přestěhovalo do oblasti ve státě Illinois, kde Prorok svůj lid usadil – překvapivě – v bažinaté oblasti. Svatí tuto bažinu svým vytrvalým úsilím odvodnili a vybudovali zde město s názvem Navoo (v hebrejštině to znamená „Krásné“ nebo „Líbezné“), které se stalo nejlidnatějším městem ve státe Illinois (lidnatější než hlavní město Chicago!). Svatí zde, stejně jako v předešlých případech ukázali, že jsou schopni a ochotni v naprosté pustině vybudovat překrásné a ušlechtilé město. 

Ani Illinois se však neukázalo být vhodným místem k bydlení. Prorok byl – jako již mnohokrát předtím – zatčen a v roce 1844 zbaběle zavražděn ozbrojeným davem, spolupracujícím s vládními silami. Svatí se tedy pod vedením předsedy kvóra 12 apoštolů Brighama Younga po vzoru starozákonních proroků, jakými byl Abrahám či Mojžíš, vydali na dlouhý EXODUS mimo území Spojených států. 

S pomocí Pána se několik desítek tisíc Svatých dlouze a velice těžce odhodlalo odejít do tehdy neznámého „indiánského území“ na západě dnešních USA. Svatí měli s indiány dobré vztahy, ať již skrze svou vlídnost či skrze Knihu Mormonovu, která vypráví o předcích moderních indiánů. V naprosté pustině a takřka poušti se Brigham Young vůlí Hospodina zastavil a rozkázal vybudovat město. Právě na tomto místě dnes stojí slavné SALT LAKE CITY, hlavní město „mormonského“ státu UTAH. A přestože vláda Spojených států ještě několikrát vyslala armádu k vyhlazení mormonského města, vše bylo s pomocí Boží překonáno a nic tak nemohlo zabránit šíření Království Božího a Pravého Evangelia na Zemi.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Joseph_Smith na slovenské Wikipedii.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]