Josef Macur

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Prof. JUDr. Josef Macur, DrSc. (5. července 192815. března 2002) byl český procesualista druhé poloviny 20. století a děkan Právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně v letech 1973-84.

Práva vystudoval v Brně a později v Bratislavě. Jeho učiteli byl František Weyr a Štefan Luby. Po ukončení studia pracoval jako podnikový právník v Hodoníně a později jako soudce v Trenčíně a v Bratislavě. V roce 1970 odešel z Krajského soudu v Bratislavě na znovu obnovenou právnickou fakultu v Brně, kde zůstal až do důchodu. Byl jejím dlouholetým děkanem a vedoucím katedry občanského práva. I v době před rokem 1989 usiloval o vysokou odbornou úroveň fakulty a jeho publikační činnost mohla být příkladem; i přes tehdy povinné marxistické ladění seznamovaly jeho práce s tvorbou předních evropských procesualistů a nebál se např. obhajovat v té době politicky nepopulární správní soudnictví. Celý život se zajímal o filosofii a prosazoval systémově-strukturní přístup k právu; později reagoval i na nástup postmodernismu. V roce 1990, nespokojen se způsobem, jakým fakultu řídili tehdy ji ovládnuvší lidé, vědecky neschopní a často i (jak později vyšlo najevo) zkompromitovaní spoluprací s komunistickou Státní bezpečností, odešel do důchodu. V klidu domova, zásoben hojnou zahraniční literaturou, se naplno věnoval vědecké práci a vydal stěžejní díla novodobé české procesualistiky.

Ve svém díle se pohybuje v prostředí evropských i světových procesualistů, jejichž myšlenky tvůrčím způsobem je rozvinul. Byl právním teoretikem v pravém smyslu, jeho práce se nezasvěceným mohou zdát (na první pohled) složité; jejich určitým nedostatkem je, že nejsou vybaveny rejstříkem. Přesto představují základ česky psané vědy občanského práva procesního.

Dílo[editovat | editovat zdroj]

16 knih a více než 100 článků:

 1. Základní otázky právní moci civilních soudních rozhodnutí (UJEP, Brno 1972)
 2. Správní soudnictví (MU, Brno 1986)
 3. Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním (MU, Brno 1991)
 4. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době (MU, Brno 1992)
 5. Právo procesní a právo hmotné (MU, Brno 1993)
 6. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného (MU, Brno 1993)
 7. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení (MU, Brno 1995)
 8. Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu (MU, Brno 1996)
 9. Zásada projednací v civilním soudním řízení (MU, Brno 1997)
 10. Kurs občanského práva procesního: exekuční právo (C. H. Beck, Praha 1998)
 11. Kompenzace informačního deficitu procesní strany v civilním soudním sporu (MU, Brno 2000)
 12. Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení (MU, Brno 2001)
 13. Předmět sporu v civilním soudním řízení(MU, Brno 2002)

Reference[editovat | editovat zdroj]

 • Jiří Spáčil: Ohlédnutí za panem profesorem Macurem. In Právní rozhledy 5/2002, p. 253