Jaromír Tauchen

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D. LL.M.Eur.Integration (Dresden) (* 23. červenec 1981, Sušice) je český právník, právní historik, soudní tlumočník jazyka německého, překladatel a vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je autor celé řady prací vztahující se k německým právním dějinám a k dějinám protektorátního práva.[1]

Akademická dráha[editovat | editovat zdroj]

V roce 2005 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. V roce 2007 získává titul JUDr. a v roce 2009 zakončuje doktorské studium (obor dějiny práva a římské právo) ziskem titulu Ph.D. (disertační práce věnovaná historii nacistického trestního soudnictví). Absolvoval rovněž Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity, obor germanistika, historie. V rámci svých četných zahraničních studijních a výzkumných pobytů studoval na německých a rakouských univerzitách (Innsbruck, Konstanz, Passau, Regensburg, Münster, Wien). V letech 2005 – 2006 absolvoval LL.M.-studium zaměřené na evropské právo a evropskou integraci na univerzitě v Drážďanech.[2]

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2006 vyučuje na Katedře dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity semináře z právních dějin a římského práva a další předměty vyučované především v německém jazyce (Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte, Deutsche Rechtsgeschichte, Geschichte der Integration in Europa).[3]

Zabývá se především německými a rakouskými právními dějinami s těžištěm na období národního socialismu a dějinami Němců v českých zemích. Ve své vědecké činnosti se věnuje rovněž pozitivnímu právu a právní komparatistice se zaměřením na německy mluvící země. Výsledky své vědecké práce publikuje především v Časopise pro právní vědu a praxi a dalších odborných periodikách u nás i v zahraniční. Dr. Tauchen Je členem Komory soudních tlumočníků České republiky, Deutsch - Tschechische Juristenvereinigung e.V, a aktivně je činný v mezinárodní organizaci The European Society for History of Law (funkce tajemníka). Od roku 2010 je členem redakčních rad časopisů Journal on European History of Law, Právo, ekonomika, management a Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe.[4]

Některé publikace[editovat | editovat zdroj]

 • Tauchen, Jaromír. Vývoj trestního soudnictví v Německu v letech 1933 - 1945, Brno, The European Society for History of Law, 2010, 186 s., ISBN 978-80-904522-2-0
 • Tauchen, Jaromír – Schelle, Karel. Grundriss der Tschechoslowakischen Rechtsgeschichte. München (SRN), Verlag Dr. Hut, 2009, 196 s., ISBN 978-3-89963-935-3
 • Tauchen, Jaromír – Schelle, Karel. Recht und Verwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren. München (SRN), Verlag Dr. Hut, 2009, 124 s., ISBN 978-3-89963-935-3
 • Tauchen, Jaromír – Schelle, Karel – Veselá, Renata – Vojáček, Ladislav. Geschichte von Integrationskonzeptionen in Europa bis 1945. München (SRN), Verlag Dr. Hut, 2009. 115 s., ISBN 978-3-86853-065-0
 • Tauchen, Jaromír (člen autor. kol.). Meziválečné Československo a Evropa. Ostrava, KEY Publishing, 2008, 100 s. ISBN 978-80-87071-98-4
 • Tauchen, Jaromír (člen autor. kol.). Protektorát Čechy a Morava – jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin (vybrané problémy). Brno, The European Society for History of Law, 2010, 139 s., ISBN 978-80-904522-0-6
 • Tauchen, Jaromír (člen autor. kol.). Evropské právní dějiny. Brno, Masarykova univerzita, 2009, 253 s., ISBN 978-80-210-5087-7

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. životopis dostupný na https://is.muni.cz/auth/zivotopisy/cv.pl?mode=own;uco=53531;zjazyk=cze;varianta=3
 2. např. jeho kniha Vývoj trestního soudnictví v Německu v letech 1933 - 1945 Brno: The European Society for History of Law, 2010, 186 s., ISBN 978-80-904522-2-0
 3. Seznam předmětů vyučovaných Katedrou dějin státu a práva PrF MU http://is.muni.cz/predmety/katalog.pl?prac=142213
 4. http://www.soudnipreklady.com/documents/omne.html