Hospitálský řád sv. Jana z Boha

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Znak řádu.

Hospitálský řád sv. Jana z Boha (latinsky Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis de Deo, ve zkratce OH uváděné za jménem) neboli milosrdní bratři je laický (tj. nekněžský) církevní řád, který svou činnost zaměřuje na péči o nemocné. U jeho zrodu stál Jan Ciudad, který první špitál založil v roce 1539 ve španělské Granadě. V současné době má přes tisíc bratří působících ve více jak čtyřiceti zemích světa.

Historie řádu[editovat | editovat zdroj]

Historie řádu se začala psát 8. listopadu 1539 (někdy se také uvádí rok 1537), kdy si Jan z Boha ve španělské Granadě pronajal dům, který přeměnil na útulek pro 40 chudých nemocných. Sám opuštěné vyhledával, žebral pro ně jídlo, prádlo i peníze. Roku 1544 dostal od města Granady ke své činnosti větší dům a ještě ho rozšířil, aby mohl pojmout více chudých a nemocných. Do svého hospitálu přijímal lidi bez rozdílu rasy, vyznání, stavu nebo politické příslušnosti. Brzy se k němu přidali další jeho první spolupracovníci Anton Martín, Pedro Velasco, Simon Avilla, Juan Garcia a jiní, které vedl Jan slovem i příkladem k ctnostnému životu a k obětavému ošetřování nemocných. V roce 1547 se Janovi podařilo na svahu Gomelez založit další hospitál v budově bývalého karmelitánského kláštera, kde zřídil nejen samostatná oddělení pro muže a ženy, ale pacienty ukládal podle typu choroby, což byl tehdy průkopnický počin. Jan z Boha nezamýšlel založit řád, chtěl jen sloužit nemocným. Myšlenka založení řádu vzešla od lidí. Tehdejší biskup Sebastian Ramireza chtěl přinutit Jana, aby chodil ve slušnějším oblečení, než jaký nosili žebráci, a daroval mu řeholnické roucho. Jan pak směl do tohoto roucha oblékat i své pomocníky. Svým nástupcem určil svého prvního druha ve službě Antonia Martína.[1]

Povýšení Bratrstva na náboženský řád[editovat | editovat zdroj]

Sv. Pius V.

Bratrstvo ošetřovatelů na sebe upozornilo za bojů se vzbouřenými Maury v letech 15681571. Díky účasti v dalších válkách, pozemních i námořních bitvách se jim postupně dostávalo takové vážnosti, že jim byla udělována četná uznání od nejvyšších představitelů státních, vojenských i církevních, včetně papežské stolice. Brzy na to je papež Pius V. bulou Kácet ex debito, ze dne 1. ledna 1571 potvrdil jako řeholní kongregaci. Papežské schválení dodalo hospitálskému Bratrstvu Jana z Boha nemalé vážnosti a úcty. Lidumilná činnost ukázala jeho význam pro stát. Kam sahala říše španělská, tam se usazovalo i Bratrstvo. V roce 1572 mělo Bratrstvo ve Španělsku již devět špitálů. Bulla Řehoře XIII. In supereminenti z 28. dubna 1576 činí zmínku o nově přibylém hospitále v Seville a o některých v Americe. Ve jmenované bulle schvaluje papež všechny milosti udělené Piem V. granadskému hospitálu a přenáší je na všechny Bratrské hospitály tehdejší i budoucí.[2] Od roku 1572 členové Bratrstva skládají tři podstatné sliby: dobrovolné chudoby, ustavičné čistoty a stále poslušnosti duchovního představeného. K těmto obvyklým slibům přidávali slib stálého ošetřování nemocných. Činili to na základě bully Pia V. Lubricum vitae genus ze 17. listopadu 1568, v níž jmenovaný papež kárá družiny, jejichž členové žijí pospolu, nosí řeholní roucho, podle zevnějšku se zdají být řeholníky, avšak neskládají řeholní sliby. Papež Sixtus V. povýšil Bratrstvo bulou Etsi pro debito ze dne 1. října 1586 z kongregace na skutečný řeholní řád s právem volit si generálního představeného a upravit si řádové stanovy. Po povýšení Bratrstva na náboženský řád se jeho činnost rychle rozšiřovala i mimo území španělské říše. V roce 1685 měli Milosrdní bratři již 212 nemocnic s 5432 lůžky a 2218 bratřími.[3] V současné době působí církevní řád v 53 zemích včetně České republiky.

Dějiny řádu v českých zemých[editovat | editovat zdroj]

První špitál milosrdných bratří v českých zemích byl založen v roce 1605 ve Valticích, další (Praha, Brno, Vizovice, Prostějov, Letovice a Nové Město nad Metují) vznikly během 17. a 18. století. Ve 20. století byl řád dvakrát rozehnán, jeho zařízení uzavřena a bratři uvězněni - nejprve nacisty a podruhé komunisty. Dnes mají milosrdní bratři své konventy v Brně-Štýřicích, kde je rovněž sídlo českomoravské provincie, v Letovicích a ve Valticích.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. HOŠEK, Stanislav. Z historie valtického konventu Milosrdných bratří v 19. a 20. století; Bakalářská práce. Brno : [s.n.], 2011. 54 s. S. 10 - 11.  
  2. BOGAR, František Benedikt. Milosrdní bratři. Praha : [s.n.], 1934. S. 33.  
  3. HOŠEK, Stanislav. Z historie valtického konventu Milosrdných bratří v 19. a 20. století; Bakalářská práce. Brno : [s.n.], 2011. 54 s. S. 11 - 12.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]