Geopatogenní zóna

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Geopatogenní zóna (případně také patogenní zóna, dráždivá zóna, dračí žíla, Curryho pás, geoanomální zóna) je termín z oblasti psychotroniky a léčitelství, kterým se označují údajné pásy nebo místa na Zemi se zhoubnými účinky na zdraví. Georges Lakhovsky kolem roku 1930 tak označoval místo poruchy frekvence jakéhosi vlnění vydávaného Zemí, které interferuje s obdobnou pulsací buněk živých organismů. Někdy je pojem geopatogenní zóny ztotožňován s termínem dračí žíla[1], respektive s označením místa, ve kterém se dračí žíla přibližuje k zemskému povrchu či se na něj promítá či z něj vychází (vyvěrá) či vyzařuje. Za geopatogenní, resp. podobně škodlivou zónu jsou také někdy pokládána místa působení zdrojů tzv. elektromagnetického smogu včetně zdrojů statické elektřiny.

Podle Stručného výkladového slovníku českých skeptiků (J. Heřt a kol.) hraje v léčitelství představa o existenci těchto zón významnou roli a jde jen o modernizovanou verzi převzatou ze středověké geomantie, která předpokládala, že v podzemí jsou významná centra a linie. Hypotézy ztotožňující geopatogenní zóny s geologickými zlomy podle tohoto slovníku nejsou v souladu se známými fyzikálními projevy geologických zlomů (které nejsou pravidelné, jsou mnohem hrubší a nezpůsobují popisované problémy) a přítomnost geopatogenních zón nelze objektivizovat, přičemž používané metody jejich zjišťování slovník vysvětluje jako podvědomý ideomotorický pohyb nebo prostý podvod a o samotných geopatogenních zónách předpokládá, že jde jen o výmysl, kterému věří značné množství osob.[2]

Původ termínu[editovat | editovat zdroj]

Jako původce moderní geopathické teorie bývá uváděn Georges Lakhovsky (* 1869 Rusko, působil ve Francii, † 1942 New York City). Jeho teorie předpokládala, že ze Země vychází jakési vibrace o základní frekvenci 8 Hz. Změny frekvence a charakteru vibrací, k nimž dochází v místech, kde je šíření těchto vibrací narušeno, mohou podle této teorie působit na imunitní systém a živých organismů a tím zvyšovat riziko zdravotních poruch nejrůznějšího druhu vlivem interferencí s obdobnými pulzacemi buněk.[3] V letech 1926–1938 napsal Lakhovsky 21 knih, ve kterých se věnoval obdobným tématům. 12. června 1934 byl Lakhovskému udělen patentovým úřadem Spojených států patent na Multiple Wave Oscillator (MWO, patentováno pod názvem Apparatus with circuits oscillating under multiple wave lenghts) [4], popis zpracován 2. května 1931.

Historie[editovat | editovat zdroj]

GPZ se hledali už 4000 př. n. l. v číně a 2300 př. n. l. čínský císař uzákonil, že každý pozemek ke stavbě domu musí být prozkoumán na přítomnost GPZ[5]. V tehdejších dobách byly místa ke stavbě domů zkoumány na přítomnost GPZ Také se zjištovaly pomocí dobytka v ohradě. V částech ohrady, kde dobytek spal nejradši byly poté umístěny obytné místnosti.[6] V starověkém Římě a Řecku se využíval k tomu také dobytek, ale byl malých ohradách napěchovaných k sobě. Po nějaké době všechny zvířata pozabíjeli a přezkoumali stav jejich vnitřností, pokud zvířata žijící v nějaké části pozemku měla výc nemocí, tak to dávali za vinu GPZ v daném místě. [7]

Příčiny[editovat | editovat zdroj]

Geopatogenní zóny mají podle lidí, kteří na ně věří mnoho příčin například:

 • Podzemní, především tekoucí vody, hlavně podzemní řeky.[8]
 • Geologické zlomy, trhliny a poruchy.
 • Pokud se dotýkají nebo jsou velmi blízko sebe horniny s velmi rozdílnými (hlavně magetickými) vlastnostmi.

Účinky geopatogenních zón[editovat | editovat zdroj]

Léčitelé se schodují, že GPZ zpusobují tyto problémy a mají tyto účinky. Vědci to ale většinou zpochybňují.

Člověk[editovat | editovat zdroj]

Pobyt v geopatogenních zonách způsobuje může způsobovat poruchy imunity, dlouhodobou únavu a nespavost bez zjevné příčiny a může se objevovat i úzkost a nepříjemné pocity (apatie, neschopnost soustředit se, pocit chladu), nebo i děsivé pocity.[9][10] Dále se při pobývání v těchto místech u nemocných lidí mnohem hůře léčí jejich nemoci, nebo se ještě více zhoršují.[11] Další nemoce může pobyt v těchto zónách vyvolat, hlavně astma, bolesti kloubů a páteře, srdeční problémy (může vést až k infarktu), únavový syndrom,[12] psychické problémy a nemoci (deprese, migréna, schizofrenie), problémy s žílami, poškození orgánů nebo i rakovina na nejzasaženějších částech těla.[13][14]

Zvířata[editovat | editovat zdroj]

Geopatogenní zóny vyhledávají hlavně mravenci a často si přímo v nich budují mraveniště.[15][16] Také kočky v nich rády odpočívají Naopak je známo, že nejvíce se jim vyhýbají psi.[17]

Rostliny[editovat | editovat zdroj]

I většině rostlin způsobují problémy, ovocné stromy mají špatnou úrodu a různě deformované plody, na stromech se dělají různé deformace a nádory. Rostliny vadnou a špatně rostou. Stává se i to, že zatímco část rostliny roste naprosto normálně, tak jiná její část roste špatně, uschne nebo se deformuje.[18]

Zjišťování geopatogenních zón[editovat | editovat zdroj]

Vědci nejsou schopni zjistit GPZ, ale spousta léčitelů, proutkařů a psychotroniků řiká, že GPZ není problém najít následujícími způsoby.

Rádiem[editovat | editovat zdroj]

Dobře s k tomu hodí běžné rádio, ideálně s vytaženou anténou. naladit některou ze stanic, která vysílá ve velmi krátkých vlnách (na rádiu označené jako FM). Po naladění natáhneme ruku s rádiem, abychom měli rádio co nejdále od těla a nesmíme se dotýkat antény. Pokud v nějakém místě náhle zeslábne nebo vypadne signál, může jít o GPZ.[19]

Další velmi používané způsoby[editovat | editovat zdroj]

Často se používá proutkaření nebo kyvadlo. V místě GPZ se dráty (při proutkaření) přibližují k sobě, zato na místech vzdálených od GPZ se naopak oddalují.[20]

Ostatní způsoby[editovat | editovat zdroj]

Zjišťovat se dají i pozorováním přírody, geopatogenní zóny bývají v místech kde jsou velká mraveniště, kde rostou špatně stromy, schnou jim větve, mají deformované plody nebo zvláštní útvary (nádory) na kmenu a větvích a tam, kde špatně roste většina rostlin.[21] V místnosti můžeme GPZ zjistit i pomocí rostlin. Do různých míst v místnosti dáme misky se semenama a pozorujeme, jestli v některých místech klíčí a rostou lépe nebo hůře, přitom na všech místech musíme semenům zajistit stejné podmínky. První výsledky se ukážou po několika dnech. Problém je v tom, že GPZ se mohou objevit z ničeho nic o několik desítek centimetrů vedle a tak pro prvotní zjištění GPZ jsou vhodnější výše uvedené metody.[22]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. GORDON, Stuart. Paranormální jevy - ilustrovaná encyklopedie. Praha a Plzeň : [s.n.], 1997.  
 2. HEŘT, Jiří a kol.. Stručný výkladový slovník českých skeptiků (heslo Geopatogenní zóny) [online]. Český klub skeptiků SISYFOS, 2007-06-09 13:28 CEST, [cit. 2007-11-08]. Dostupné online. (česky) 
 3. Georges Lakhovsky: Curing Cancer With Ultra Radio Frequencies. Radio News Magazine, 1925 (článek)
  Georges Lakhovsky: The Secret of Life: Electricity, Radiation and Your Body 1929 vyšlo francouzsky, 1935 anglicky
 4. Patent udělený Lakhovskému na vlnový oscilátor (United States Patent Office, 12. 6. 1934)
 5. http://www.dio.sk/pdefka/gpz.pdf
 6. Referenci nebylo možné vložit
 7. http://www.dio.sk/pdefka/gpz.pdf
 8. http://www.dio.sk/pdefka/gpz.pdf
 9. http://www.rodina-finance.cz/zajimavosti.209/problematika-geopatogennich-zon.20506.html
 10. Referenci nebylo možné vložit, zablokoval ji protispamový filtr
 11. http://www.dio.sk/pdefka/gpz.pdf
 12. http://www.rozhlas.cz/sever/expres/_zprava/geopatogenni-zony-ovlivnuji-kvalitu-naseho-zivota--1341713
 13. http://www.dio.sk/pdefka/gpz.pdf
 14. http://zdravi.doktorka.cz/budeme-prehodnocovat-bludy-dusevne/
 15. http://vtm.e15.cz/setkani-s-proutkarem-stredoveke-chodby-a-draci-oka
 16. http://www.dio.sk/pdefka/gpz.pdf
 17. Referenci nebylo možné vložit, zablokoval ji protispamový filtr
 18. http://www.rodina-finance.cz/zajimavosti.209/problematika-geopatogennich-zon.20506.html
 19. http://www.kpufo.cz/oblasti/oso/patrov/c_rad.htm
 20. http://vtm.e15.cz/setkani-s-proutkarem-stredoveke-chodby-a-draci-oka
 21. http://www.dio.sk/pdefka/gpz.pdf
 22. http://www.kakprosto.ru/kak-46260-kak-opredelit-geopatogennye-zony-v-kvartire

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • FLEISSIG, J.. Zázraky a podvody. Praha : Bohemia, 1995.  
 • KAŠPAR, E.. Jednota českých matematiků a fyziků. Praha : [s.n.], 1994.  
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Alternativní medicína, možnosti a rizika. Praha : Grada, 1995.  
 • PEKÁREK, L.; ROJKO, M.. Geopatogenní zóny a fyzika. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 1991, roč. 36, s. 24-36. ISSN 0032-2423.  
 • PROKOP, O., a kol. Lékařské vědy proti pověrám a šarlatánství. Praha : Avicenum, 1977.  
 • DE LAFOREST, Roger. Domy, ktoré zabíjajú. Bratislava : Mladé letá, 1994.  
 • SHELDRAKE, Rupert. Sedm experimentů, které by mohly změnit svět. [s.l.] : [s.n.].  
 • SHELDRAKE, Rupert. Morfická rezonance. [s.l.] : [s.n.].  
 • THURNEL-READ, Jane. Geopatogenní zóny kolem nás. [s.l.] : [s.n.].  
 • ŽERT, Vlastimil. Zdravé bydlení I. Olomouc : Fontána, 2000.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]