Geopatogenní zóna

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Geopatogenní zóna (případně také patogenní zóna, dráždivá zóna, dračí žíla, Curryho pás, geoanomální zóna) je termín z oblasti psychotroniky a léčitelství, kterým se označují údajné pásy nebo místa na Zemi se zhoubnými účinky na zdraví. Georges Lakhovsky kolem roku 1930 tak označoval místo poruchy frekvence jakéhosi vlnění vydávaného Zemí, které interferuje s obdobnou pulsací buněk živých organismů. Někdy je pojem geopatogenní zóny ztotožňován s termínem dračí žíla[1], respektive s označením místa, ve kterém se dračí žíla přibližuje k zemskému povrchu či se na něj promítá či z něj vychází (vyvěrá) či vyzařuje. Za geopatogenní, resp. podobně škodlivou zónu jsou také někdy pokládána místa působení zdrojů tzv. elektromagnetického smogu včetně zdrojů statické elektřiny.

Podle Stručného výkladového slovníku českých skeptiků (J. Heřt a kol.) hraje v léčitelství představa o existenci těchto zón významnou roli a jde jen o modernizovanou verzi převzatou ze středověké geomantie, která předpokládala, že v podzemí jsou významná centra a linie. Hypotézy ztotožňující geopatogenní zóny s geologickými zlomy podle tohoto slovníku nejsou v souladu se známými fyzikálními projevy geologických zlomů (které nejsou pravidelné, jsou mnohem hrubší a nezpůsobují popisované problémy) a přítomnost geopatogenních zón nelze objektivizovat, přičemž používané metody jejich zjišťování slovník vysvětluje jako podvědomý ideomotorický pohyb nebo prostý podvod a o samotných geopatogenních zónách předpokládá, že jde jen o výmysl, kterému věří značné množství osob.[2]

Původ termínu[editovat | editovat zdroj]

Jako původce moderní geopathické teorie bývá uváděn Georges Lakhovsky (* 1869 Rusko, působil ve Francii, † 1942 New York City). Jeho teorie předpokládala, že ze Země vychází jakési vibrace o základní frekvenci 8 Hz. Změny frekvence a charakteru vibrací, k nimž dochází v místech, kde je šíření těchto vibrací narušeno, mohou podle této teorie působit na imunitní systém a živých organismů a tím zvyšovat riziko zdravotních poruch nejrůznějšího druhu vlivem interferencí s obdobnými pulzacemi buněk.[3] V letech 1926–1938 napsal Lakhovsky 21 knih, ve kterých se věnoval obdobným tématům. 12. června 1934 byl Lakhovskému udělen patentovým úřadem Spojených států patent na Multiple Wave Oscillator (MWO, patentováno pod názvem Apparatus with circuits oscillating under multiple wave lenghts) [4], popis zpracován 2. května 1931.

Historie[editovat | editovat zdroj]

O Geopatogenních zónách se vědělo už 2000 př. n. l. v číně. V tehdejších dobách byl v číně vydán zákon, že nové domy se musejí stavět mimo rozsáhlé geopatogenní zóny a stavění domů v nich bylo zakázáno. Místa ke stavbě byly zkoumány proutkařem.[5] Dále se jím vyhýbali ve starověkém Římě a Egyptě.[6] V Egyptě se to zase zjišťovalo pomocí dobytka. V místě, kde se měl stavět dům, se choval dobytek, po dvou letech byl všechen dobytek zabit a pokud měl nějaké nemoci vnitřních orgánů, tak se na daném nestavělo a hledalo se jiné.[7] Naopak v místech, kde dobytek spal a byl zdravý byly poté umístěny obytné místnosti.

Příčiny[editovat | editovat zdroj]

Geopatogenní zóny mohou mít různé příčiny.

Nejčastější[editovat | editovat zdroj]

 • Podzemní vody, hlavně podzemní řeky, prameny, jezera a také studny.
 • Geologické zlomy, trhliny a poruchy.
 • Pokud se dotýkají nebo jsou velmi blízko sebe horniny s velmi rozdílnými (hlavně magetickými) vlastnostmi.
 • Vysušené rybníky, jezera, vyschlá koryta řek a potoků, nebo vyschlé bažiny.[8]

Další možné příčiny[editovat | editovat zdroj]

Účinky geopatogenních zón[editovat | editovat zdroj]

Tyto zóny působí na většinu živých organismů negativně, ale některým málo živočichům a rostlinám vyhovují. Nejslabší jsou přes den v zimě a v létě. V noci (mezi půlnocí a 4 hodinou ranní) jsou dvakrát silnější než přes den, za úplňku je jejich účinek ještě dvakrát až třikrát vyšší (celkově až děvětkrát více než přes den).[9] Nejslabší jsou v dopoledních hodinách a odpoledne jejich účinek opět postupně zesiluje.[10]

Člověk[editovat | editovat zdroj]

Pobyt v geopatogenních zonách způsobuje může způsobovat poruchy imunity, dlouhodobou únavu a nespavost bez zjevné příčiny a může se objevovat i úzkost a nepříjemné pocity (apatie, neschopnost soustředit se, pocit chladu), nebo i děsivé pocity. Dále se při pobývání v těchto místech u nemocných lidí mnohem hůře léčí jejich nemoci, nebo se ještě více zhoršují. Další nemoce může pobyt v těchto zónách vyvolat, hlavně astma, bolesti kloubů a páteře, srdeční problémy (může vést až k infarktu), únavový syndrom, psychické problémy a nemoci (deprese, migréna, schizofrenie), problémy s žílami, poškození orgánů nebo i rakovina na nejzasaženějších částech těla. Trvalý pobyt v geopatogenních zónách může zkracovat život i o desítky let a u novorozenců může způsobit i náhlé úmrtí.[11]

Zvířata[editovat | editovat zdroj]

Geopatogenní zóny vyhledávají hlavně mravenci a často si přímo v nich budují mraveniště.[12][13] Také kočky, jěštěrky a hadi do nich chodí odpočívat a vyhovují i včelám. Naopak je známo, že nejvíce se jim vyhýbají psi. Jinak na většinu ostatních zvířat působí spíše negativně, podobně jako na lidi.[14]

Rostliny[editovat | editovat zdroj]

I většině rostlin způsobují problémy, ovocné stromy mají špatnou úrodu a různě deformované plody, na stromech se dělají různé deformace a nádory. Rostliny vadnou a špatně rostou. Stává se i to, že zatímco část rostliny roste naprosto normálně, tak jiná její část roste špatně, uschne nebo se deformuje. Pobyt v geopatogenních zónách snášejí houby, diefenbachie, tchýnin jazyk, ale většinu rostlin negativně ovlivňují.[15]

Zjišťování geopatogenních zón[editovat | editovat zdroj]

Rádiem[editovat | editovat zdroj]

Dají se dobře zjišťovat rádiem. Dobře s k tomu hodí běžné rádio, ideálně s vytaženou anténou. Při zjišťování musíme naladit některou ze stanic, která vysílá ve velmi krátkých vlnách (na rádiu označené jako FM). Po naladění natáhneme ruku s rádiem, abychom měli rádio co nejdále od těla a nesmíme se dotýkat antény. Pokud v nějakém místě náhle zeslábne nebo vypadne signál, tak z něj vícekrát vyjdeme a zase se do něj vrátíme, abychom se ujistili, že nešlo o náhodný výpadek. Pokud v daném místě vždy vypadne nebo výrazněji zeslábne signál, obzvláště pokud je o několik desítek centimetrů vedle dokonalý signál, může jít o geopatogenní zónu. Další možnost, pokud chceme měření více zpřesnit je rádio položit někam na povrch a postupně ho pootáčet o 45 až 90 a po každém pootočení odstoupit několik metrů a tak ho postupně otáčíme o celých 360. V geopatogenní zóně obvykle v nějakém směru signál výrazně zeslábne, zatímco mimo GPZ nemá otáčení rádia na sílu signálu žádný výrazný vliv.

Další velmi používané způsoby[editovat | editovat zdroj]

Často se používá proutkaření nebo kyvadlo. V místě GPZ se dráty (při proutkaření) přibližují k sobě, zato na místech vzdálených od GPZ se naopak oddalují.[16] Kyvadlo se začíná otáčet v GPZ proti směru hodinových ručiček, zato mimo GPZ se otáčí ve směru hodinových ručiček.[17] Oba tyto způsoby jsou však velmi snadno ovlivnitelné vlastní vůlí.

Ostatní způsoby[editovat | editovat zdroj]

Zjistit dájí i pozorováním přírody, geopatogenní zóny bývají v místech kde jsou velká mraveniště, kde rostou špatně stromy, schnou jim větve, mají deformované plody nebo zvláštní útvary (nádory) na kmenu a větvích a tam, kde špatně roste většina rostlin.[18] V místnosti můžeme GPZ zjistit i pomocí rostlin. Do různých míst v místnosti dáme misky se semenama a pozorujeme, jestli v některých místech klíčí a rostou lépe nebo hůře, přitom na všech místech musíme semenům zajistit stejné podmínky. První výsledky se ukážou po několika dnech. Problém je v tom, že GPZ se mohou objevit z ničeho nic o několik desítek centimetrů vedle a tak pro prvotní zjištění GPZ jsou vhodnější výše uvedené metody.[19]

Řešení[editovat | editovat zdroj]

Geopatogenní zóny nejdou odstranit, nejideálnějším řešením je přestěhovat postel, gauče, křesla a všechna dlouhodobě obývaná místa mimo ně. Odstiňování geopatogenních zón je poměrně komplikovaná věc a není učinné.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. GORDON, Stuart. Paranormální jevy - ilustrovaná encyklopedie. Praha a Plzeň : [s.n.], 1997.  
 2. HEŘT, Jiří a kol.. Stručný výkladový slovník českých skeptiků (heslo Geopatogenní zóny) [online]. Český klub skeptiků SISYFOS, 2007-06-09 13:28 CEST, [cit. 2007-11-08]. Dostupné online. (česky) 
 3. Georges Lakhovsky: Curing Cancer With Ultra Radio Frequencies. Radio News Magazine, 1925 (článek)
  Georges Lakhovsky: The Secret of Life: Electricity, Radiation and Your Body 1929 vyšlo francouzsky, 1935 anglicky
 4. Patent udělený Lakhovskému na vlnový oscilátor (United States Patent Office, 12. 6. 1934)
 5. http://www.zdravi4u.cz/alternativni-medicina/geopatogenni-zony/3572-historie-poznavani-gpz
 6. http://silesia.wz.cz/gpz.htm
 7. http://silesia.wz.cz/gpz.htm
 8. http://harila.iprostor.cz/clanky/clanky/biologicky-drazdiva-mista.htm
 9. http://www.apatyka-frydlant.cz/aktuality/zdrave-spani-aneb-jsou-geopatogenni-zony-dulezite/
 10. http://biopor.webnode.cz/geopatogenni-zony/
 11. http://zony.wz.cz/stress.htm
 12. http://www.kpufo.cz/wcl/uvod_soubory/pro09.htm
 13. http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a836-Geopatogenni-zony-dobra-a-spatna-mista.aspx
 14. http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/tajemno/37119-geopatogenni-zony
 15. http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a836-Geopatogenni-zony-dobra-a-spatna-mista.aspx
 16. http://www.ireceptar.cz/pro-kutily/postupy-a-navody/proutkar-muze-byt-kazdy-staci-virgule-z-raminka/
 17. http://www.youtube.com/watch?v=5Xkg8GYSHFY
 18. http://www.reflexniterapie.info/img/gpz.gif
 19. http://www.kakprosto.ru/kak-46260-kak-opredelit-geopatogennye-zony-v-kvartire

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • FLEISSIG, J.. Zázraky a podvody. Praha : Bohemia, 1995.  
 • KAŠPAR, E.. Jednota českých matematiků a fyziků. Praha : [s.n.], 1994.  
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Alternativní medicína, možnosti a rizika. Praha : Grada, 1995.  
 • PEKÁREK, L.; ROJKO, M.. Geopatogenní zóny a fyzika. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 1991, roč. 36, s. 24-36. ISSN 0032-2423.  
 • PROKOP, O., a kol. Lékařské vědy proti pověrám a šarlatánství. Praha : Avicenum, 1977.  
 • DE LAFOREST, Roger. Domy, ktoré zabíjajú. Bratislava : Mladé letá, 1994.  
 • SHELDRAKE, Rupert. Sedm experimentů, které by mohly změnit svět. [s.l.] : [s.n.].  
 • SHELDRAKE, Rupert. Morfická rezonance. [s.l.] : [s.n.].  
 • THURNEL-READ, Jane. Geopatogenní zóny kolem nás. [s.l.] : [s.n.].  
 • ŽERT, Vlastimil. Zdravé bydlení I. Olomouc : Fontána, 2000.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]