Falun Gong

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Symbolem školy Falun Gong je takzvané „kolo zákona“, které se skládá z pěti svastik (symbolů buddhy z náboženství buddhismu), a čtyř monád (znaků jin-jang symbolů ze školy taoismu)[1]

Falun Gong, v českém přepisu Fa-lun-kung[2], neboli Falun Dafa, v českém přepisu Fa-lun Ta-fa[3][4], je duchovní cesta zušlechťování neboli kultivace těla a mysli založená roku 1992 Li Chung-č' (Li Hongzhi) v Číně. Obsahuje principy buddhismu a taoismu následujíc principy Pravdivosti (Čen) Soucitu (Šan) a Snášenlivosti (Žen).[5][6] Někteří označují Falun Gong jako "duchovní hnutí", ovšem samotný zakladatel praxe o ní hovoří jako o "pokročilé kultivační metodě školy buddhismu". Falun Gong ve své praxi využívá čínská duchovní energetická meditační cvičení, která slouží ke kultivaci těla.[6] Největší důraz je v této praxi ovšem kladen na charakter praktikujícího a přizpůsobení se principům Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Falun Gong se řadí mezi takzvaný čchi-kung.

Vyučování Falun Gongu v Číně[editovat | editovat zdroj]

Li Chung-č' se narodil 13. května 1951. Tvrdí o sobě, že byl ve svém mládí vyučován několika mistry škol buddhismu a taoismu. Od roku 1984, údajně společně se svými učiteli, začal vytvářet metodu pro zušlechťování těla a mysli, kterou Li Chung-č' po dokončení všech příprav v roce 1989 nazval Falun Gong. Li Chung-č' zaregistroval školu Falun Gong u vládní Asociace pro výzkum čchi-kungu. Veřejnosti byla tato čchi-kungová metoda poprvé představena roku 1992 v severozápadní Číně ve městě Čchang-čchun samotným zakladatelem (mistrem) Li Chung-č.

Od roku 1992 do roku 1994 pořádal Li na pozvání místních čchi-kungových asociací 56 seminářů po celé Číně, kde vysvětloval principy metody a vyučoval cvičení. Životopis zakladatele metody Li Chung-č', historie příprav na veřejné představení metody Falun Gong, přehled seminářů, které vedl v Číně a v Evropě, ocenění a uznání od vlád v době šíření učení Falun Gong a další, jsou shrnuty v Kronice hlavních historických událostí v době představování Falun Gong na veřejnosti, která je dílem jeho příznivců.[7]

Meditační Praxe - cvičení a kultivace charakteru[editovat | editovat zdroj]

Druhé Cvičení v metodě Falun Gong - pozice držení kola. Los Angeles 2. března 2003

Čchi-kung je tradiční čínské cvičení těsně spjaté s duchovní cestou kultivace charakteru.

Falun Gong zahrnuje pět meditačních cvičení (čtyři se vykonávají ve stoje, jedno v lotosovém sedu) a učení údajně o principech Čen (pravda, pravdivost, pravdomluvnost, upřímnost), Šan (soucit, dobrota, laskavost), Žen (snášenlivost, tolerance, vytrvalost, odvaha) shrnuté v knihách Falun Gong a Zhuan Falun. Učení Falun Gong má řešit otázky jako "pěstování ctnosti a charakteru", "morální standardy na různých úrovních", "spasení všech vnímajících bytostí", a jiné. Učení bylo popisováno také jako duchovní, náboženské nebo metafyzické.[8]

Praxe Falun Gong nedovoluje žádné oficiální členství ani oficiální organizační strukturu, nesmí se platit poplatky za výuku cvičení, literatura je bezplatně ke stažení na webu organizace, účast na cvičeních a kultivaci je dobrovolná. Cvičení je vhodné pro lidi všech věkových kategorií. Učení Falun Gong má být otevřeno lidem jakéhokoliv vyznání, rasy i pohlaví.[1] Někteří pozorovatelé Falun Gongu uvádějí, že existují výhrady zakladatele Falun Gongu k homosexuálům a lidem smíšených ras. Podle některých názorů hovoří o homosexualitě jako o odchylce od přirozeného stavu lidstva, nijak však homosexuály nenapadá ani neodmítá, aby se Falun Gong přicházeli učit. O míšení ras hovoří z hlediska duchovního původu každé rasy, který má podle toho jak někteří chápou jeho učení, základ u různých Božstev, jež vytvořila různé lidské rasy ke svému obrazu - Bílý bohové, Černí bohové, Žlutí bohové a další - a z tohoto hlediska může mít smíšení ras určitý dopad v duchovní sféře.[9][10]

Kolik lidí na světě cvičí Falun Gong?[editovat | editovat zdroj]

Světová encyklopedie (2002) (World Book Encyclopedia): "Falun Gong je duchovní cesta zdokonalování, která se objevila v Číně začátkem devadesátých let. Falun Gong učí technice meditace za pomoci cvičení pro zlepšení zdraví, a učí také mravnosti a duchovní čistotě. Název Falun Gong v čínštině znamená Cvičení Kola Zákona. Falun Gong se také nazývá Falun Dafa. Falun Gong má miliony následovníků v mnoha zemích."[11]

Celkový počet lidí, kteří praktikují Falun Gong, není přesně znám. Protože neexistuje členství a neexistují žádné jmenné seznamy praktikujících, není možné přesně určit, kolik je ve skutečnosti ve světě lidí, kteří se Falun Gongu věnují. Podle článku otištěném v New York Times 11. července 1999[12] toto cvičení praktikuje dle odhadů čínské vlády asi 20-60 milionů lidí. Falun Gong na svých stránkách uvádí číslo 100 milionů následovníků, z nichž má asi 70 mil. žít na území ČLR. Některé zase udávají čtyři, jiné zase jeden milión praktikujících po celém světě v roce 2004.[13] Odhady nejsou ovšem sjednocené a liší se podle použitých přístupů k zjišťování konkrétního reálného počtu praktikujících.

Osobnosti, které se věnují praxi Falun Gong[editovat | editovat zdroj]

Mezi známé osobnosti praktikující Falun Gong patří např. anglický Lord Thurlow[zdroj?]; čínský tenorista Guimin Guan[14]; malíř a sochař Kunlun Zhang[15]; bubeník Sterling Campbell,[16] který hrál v kapele Davida Bowieho; přední čínský dirigent Rutang Chen;[zdroj?] čínská flétnistka Ningfang Chen,[zdroj?] komiksový kreslíř Haibo Wang,[17] členové evropského pěveckého sboru Coming for you[18], altistka Yang Jiansheng[19] a další.

Názory na Falun Gong[editovat | editovat zdroj]

Zdeněk Vojtíšek, zakladatel a mluvčí Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, označil Falun Gong za nové náboženské hnutí a represe čínské vlády proti němu označil jako neopodstatněné. Zároveň také označil používání názvu "sekta" čínskou vládou ve spojení s Falun Gongem jako průvodní jev na začátku vzniku každého duchovně orientovaného hnutí. Podle Vojtíška ale Falun Gong za sektu označovat nelze.[20] [21][zdroj?] Jeden z hlavních důvodů je dávání přednosti pojmu "nové duchovní hnutí" místo slovu sekta.

Edward McMillan-Scott, místopředseda Evropského parlamentu, zastává názor, že Falun Gong je duchovní hnutí zahrnující v sobě meditaci a také tradiční čínskou víru, že lidé jsou svázáni s vesmírem přes svého ducha a své tělo. Podle něj vychází mezinárodní judikatura z toho, že „kult“ obsahuje finanční nasazení, odcizení od rodiny, disciplinovanou organizaci, vymývání mozku, asociální chování atd. McMillan-Scott řekl, že při pohledu na tento výčet se ani jediná věc netýká Falun Gongu. Jako všechny čchi-kungové skupiny, má také Falun Gong svého Mistra, v jehož knize byla v roce 1992 tato cvičení zveřejněna.[6] Podle McMillan-Scotta je cena této knihy pro většinu praktikujících Falun Gongu jediným finančním nasazením.[22][23]

David Ownby, ředitel Centra asijských studií na Montrealské univerzitě a odborník na moderní čínské dějiny, psal o Falun Gongu v dokumentu, který připravil pro Kanadský institut mezinárodních záležitostí. Prohlásil, že na rozdíl od sekt (kultů), za který čínská vláda Falun Gong označila, Falun Gong nemá žádné povinné finanční příspěvky, neuzavírá praktikující do společenství a nevytrhuje je ze světa. Neexistuje postih za opuštění Falun Gongu, praktikující mají svobodu praktikovat tak málo, nebo tak mnoho jak jim připadá vhodné. Mohou kdykoli začít i skončit. Podle Ownbyho není Li Chung-č', autor knih, kterými se inspirují praktikující Falun Gongu, praktikujícími uctíván ani od nich nepřijímá příspěvky. Je soukromou osobou a s praktikujícími se setkává zřídka. Jeho rady praktikujícím jsou veřejně dostupnou informací, jde o přednášky z konferencí a publikované knihy. Podle něj je to, že čínská vláda dala Falun Gongu nálepku „zlý kult“, pouze jednou ze součástí represe proti Falun Gongu a záminkou pro tuto represi a také pro hanobení, podněcování nenávisti, odosobňování, izolování a odlidšťování Falun Gongu. Ale tato nálepka podle něj nevysvětluje vznik represí. Ownby také říká, že nálepku „zlý kult” vytvořil čínský režim jako nástroj represe, ale není její příčinou.[24] [25] [25]

Někteří odborníci na sektářství z USA, kam se značné množství praktikujících včetně zakladatele Falun Gongu uchýlilo před perzekucí, uvažují o Falun Gongu jako o sektě[26]. Jedním z důvodů např. je, že Li Chung-č' nazývá ty, kteří nepraktikují kultivaci, pojmenováním „běžní lidé“ a stejně jako křesťané, buddhisté a taoisté hovoří o nadpřirozených schopnostech. O nadpřirozených schopnostech mluvil stejně tak zakladatel buddhismu v Indii (Šákjamuni nebo Sidhartha), nebo taoističtí mistři v Číně, či křesťané nebo západní školy magie a také někteří lidé z vědeckých kruhů, ti ovšem označení "sekta" unikli. Metoda Falun Gong obsahuje podobná vysvětlení lidské intuice a údajné schopností předvídání a vidění minulosti a mnohých dalších "nadpřirozených" schopností.[27] Praktikující Falun Gongu připisují hanlivé označení spíše důsledkům podle nich očerňující kampaně čínské vlády proti Falun Gongu.

Lidé, kteří se Falun Gongu věnují, nebo jiní, kteří k němu směřovali svůj výzkum, poukazují na skutečnost, že samotný Mistr ani praktikující Falun Dafa nemají za cíl vyčleňovat se ze společnosti, nebo jí škodit či jinak rozkládat (čímž se vyznačují právě zmiňované sekty),[24] což potvrzují vlády ve všech zemích, kde lidé meditační praxi Falun Gong praktikují.[28] Zakladatel metody Li Chung-č' v přednáškách zdůrazňuje, že podstatou Falun Gongu je osobní zlepšování a dosažení osobního "dovršení" nebo "spasení" a také nezištná pomoc ostatním. Přizpůsobení se společnosti a nezasahování do principů společnosti vyžaduje, rovněž kvůli zachovávání stavu běžné lidské společnosti. [5] Také "upozorňuje" studenty, aby se nedopouštěli poškozování dobrého jména Falun Gongu svým chováním - pokud by se studenti chovali nenormálně, mohli by poškozovat dobré jméno Falun Gongu, což je považováno za nejtěžší přečin s možnými vážnými následky pro takovéhoto jedince. Falun Gong má být podle některých následovníků způsobem nebo návodem, jak zušlechťovat tělo a mysl, dosáhnout dlouhého života a vysoce morálního charakteru pomocí provádění cvičení a dodržování zásad pravdivosti, soucitu a snášenlivosti.[8]

Některé výroky zakladatele Falun Gongu vyvolaly diskuze a reakce veřejnosti - například, že Měsíc je dutý a mág David Copperfield umí skutečně levitovat, neboť je pravý mág, hovoří o mimozemšťanech, kteří se pohybují mezi lidmi a manipulují jimi viz sekce #Témata vyučovaná zakladatelem Falun Gongu, která přitáhla pozornost a diskuse veřejnosti.

Pronásledování Falun Gongu v Číně[editovat | editovat zdroj]

Zatýkání lidí praktikujících Falun Gong na Náměstí nebeského klidu v Pekingu.
Podrobnější informace naleznete v článku Pronásledování Falun Gongu v Číně.

Na konci 90. let 20. století začaly čínské státní orgány omezovat aktivity spojené s metodou Falun Gong, neboť pro ateistický komunistický režim bylo nepohodlné, že se k němu hlásí velké množství lidí, včetně vysokých státních úředníků a členů politbyra.[29][30] [31] [32] V době, kdy Falun Gong upadal v nelibost čínských úřadů, ale ještě předtím, než byl zakázán, se jeho zakladatel přestěhoval do Spojených států.[33]

Počet příznivců Falun Gongu se i tak nadále zvyšoval a vláda bývalého čínského prezidenta Ťiang Ce-mina odhadovala v roce 1999 počet stoupenců na 70 milionů.[33] Ten rok byl počet členů komunistické strany stanoven na 60 milionů.[32] Než byl Falun Gong v červenci 1999 zakázán, jeho příznivci se pravidelně scházeli ke společnému cvičení po celé Číně. V samotném Pekingu bylo údajně více než 2000 takových cvičebních míst.[33] Komunistická strana publikovala v dubnu roku 1999 článek v časopise Věda a technologie pro mládež, v němž označila Falun Gong za pověru a hrozbu pro zdraví, protože praktikující mohou u vážných nemocí odmítat běžné lékařské ošetření.[33] Velké množství stoupenců Falun Gongu následně proti obsahu článku demonstrovalo před redakcí časopisu v Tianjinu. Výsledkem bylo zatýkaní a bití účastníků demonstrace ze strany čínské policie.[33] O incidentu později hovořil novinář a spisovatel Ethan Gutmann na tiskové konferenci v Evropském parlamentu, jako o připravené provokaci čínské vlády, která měla záměrně vyvolat protesty na straně Falun Gongu.[34] Kvůli těmto zatčením přišlo 25. dubna 1999 k vládnímu Úřadu pro odvolání 10 až 15 tisíc praktikujících Falun Gongu, tito lidé se odpoledne shromáždili u sídla Čínské komunistické strany v Čung-nan-chaj[35][29] vedle Zakázaného města v Pekingu a zůstali tam do pozdního večera.[32] Shromáždění bylo poklidné, účastníci nedrželi žádné transparenty ani plakáty.[30][33] Prezident Ťiang Ce-min byl přítomností těchto apelujících znepokojen. Ideologická nadvláda komunistické strany byla podle jeho názoru ohrožena.[30][33]

Následně Čínská vláda Falun Gong zavrhla a postavila ho 20. července 1999 mimo zákon.[32][30] V současné době je jakákoliv forma podpory nebo praktikování metody Falun Gong v Číně hodnocena jako trestný čin. Lidé, kteří se praxi věnují, nebo se zastávají pronásledovaných, nebo protestují proti pronásledování představují významný podíl mezi tamními politickými vězni. Existují svědectví o tom, že je s nimi zacházeno s krutostí[36] a podle některých zdrojů jsou využíváni jako nedobrovolní dárci orgánů.[37] Vlády, mezinárodní lidskoprávní organizace[38], a vědci považují pronásledování členů Falun Gongu v Číně za neopodstatněné a nezákonné porušování lidských práv[29]. Amnesty International je přesvědčena, že pronásledování je politicky motivované omezení základních svobod.[33]

Falun Gong se svobodně[zdroj?] cvičí v mnoha zemích světa. Poměrně populární[zdroj?] je v Asii a Severní Americe, nezanedbatelná je i jeho přítomnost v některých zemích Evropy. Falun Gong se cvičí i v ČR, kde je několik desítek jeho příznivců.[39]

Obvinění z odebírání orgánů členům Falun Gongu v Číně[editovat | editovat zdroj]

Simulace odebírání orgánů živým praktikujícím Falun Gongu v čínských vězeních, na protestní akci v Praze, Staroměstské náměstí
Podrobnější informace naleznete v článku Obvinění z odebírání orgánů členům Falun Gongu v Číně.

Téma i samotné obvinění z nelegálního odebírání orgánů je předmětem diskusí, pátrání a snah o shromažďování důkazů. Jednotlivci i organizace se aktivně zasazují o zastavení těchto zločinů. Zůstává faktem že Čínská vláda obvinění odmítá a na žádost OSN o vysvětlení 40 000 nedokladovaných transplantací odpovídá, že nemá žádné statistiky transplantací za období 2000 - 2005.[37] Celkový počet popravených vězňů označuje Čína za státní tajemství. 12. prosince 2013 - Vydal Evropský parlament usnesení o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně, ve kterém "vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále se opakujícími a důvěryhodnými zprávami o systematickém, státem schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Čínské lidové republice, mezi nimiž je i mnoho stoupenců Falung Gongu uvězněných za jejich náboženské přesvědčení a také členové dalších náboženských a etnických menšinových skupin." Dále "vyzývá EU a její členské státy, aby na téma nedobrovolného odebírání orgánů v Číně upozornily; doporučuje Unii a jejím členským státům, aby veřejně odsoudily nekalé praktiky týkající se transplantací orgánů v Číně a zvýšily povědomí svých občanů cestujících do Číny o tomto problému; vyzývá k tomu, aby EU praktiky transplantace orgánů v Číně plně a transparentním způsobem prošetřila a aby ti, kteří byli do těchto neetických postupů zapojeni, byli trestně stíháni."[40]

Rejstřík používaných pojmů[editovat | editovat zdroj]

Fa (Fá) - Zákon. Zákon a principy školy buddhismu. Luin (lun) - Kolo.

Zhuan (čuan) - Otáčet, otáčení.

Qigong (čchi-kung) – tradiční čínská cvičení, která pěstují qi nebo „vitální energii“; všeobecný název určitých praktik, které kultivují (zušlechťují) lidské tělo. V posledních desetiletích byla čchi-kungová cvičení v Číně nesmírně populární.

Falun Gong (fa-lun kung) – „Qigong Kola Zákona“; názvy Falun Gong a Falun Dafa se používají jako názvy této kultivační praxe.

Gong (kung) – energie; vysoce energetická látka ve formě světla; cvičení, která kultivují tuto energii; schopnosti

Falun (fa-lun) – Kolo Zákona, viz barevné vyobrazení na začátku stránky.

Falun Xiulian Dafa (fa-lun siou-lien ta-fa) – Velká kultivační praxe Kola Zákona

Dafa (ta-fa) – „Velký Zákon“, „Velká cesta“; zkrácený tvar názvu praxe Falun Xiulian (siou-lien) Dafa – „Velká kultivační cesta Kola Zákona“; principy.

Zhen (čen) – pravda, pravdivost, opravdovost, pravdomluvnost.[41]

Shan (šan) – dobrota, soucit, soucítění, shovívavost, dobrosrdečnost, laskavost, slitování, milosrdenství.[42]

Ren (žen) – snášenlivost, trpělivost, tolerance, vytrvalost, sebeovládání, zdrženlivost, schopnost snášet utrpení, odolnost, statečnost.

Meridián – cesta energie v lidském těle, jedna ze sítě takových cest, o kterých se předpokládá, že vedou qi. Podle tradičního čínského lékařství a populárního smýšlení se nemoc objeví tehdy, když qi těmito meridiány správně neprochází, když qi je nahromaděná, zablokovaná, pohybuje se příliš rychle či pomalu a v nesprávném směru atd.

Xinxing (šin-šing) – povaha mysli nebo srdce; morální charakter; charakter. Nejdůležitější bod v kultivaci mysli.

De (te) – „ctnost“ anebo „zásluha“; drahocenná „bílá látka“; Ctnost, morálka, mravnost.[43]

Dan (tan) – energetický shluk, který se vytváří v tělech některých z těch, kteří kultivují vnitřní alchymii; ve vnější alchymii se nazývá „elixírem nesmrtelnosti“; vnitřní elixír v těle praktikujícího nasbíraný z jiných dimenzí; elixír.

Kontroverzní témata týkající se Falun Gongu[editovat | editovat zdroj]

 • Li Hongzhi, zakladatel Falun Gongu, vznáší ve svých přednáškách různá tvrzení, jako je spojování vědy s mimozemšťany:

" Mohu vám říci, že vývoj současné společnosti a celý její vývojový proces je ve svém utváření a vývoji ovládán a hnán dopředu mimozemskými bytostmi." [44]

"Někteří lidé, které vidíte kráčet po ulicích, nejsou ve skutečnosti lidmi. Pokud máte tu schopnost, podívejte se na tento svět a uvidíte, že je tu mnoho mimozemských bytostí."

"Věda však není něco, co lidem poskytli bohové. Namísto toho byla předána lidem mimozemskými bytostmi zevnitř Tří říší a za účelem ovládnutí lidstva. Víra lidí v ní předčila vše." [45]

"Lidé se měli stát otroky počítačů a strojů a nakonec měli být nahrazeni mimozemšťany. Proč se počítače tak rychle rozvinuly a proč se lidský mozek náhle stal tak „bystrý“? Toto vše udělali mimozemšťané, ovládající lidskou mysl." [45]

 • Tato "prekérní" situace se pak prý netýká jeho studentů, kteří nebudou mimozemšťany rušeni:

"Mimozemšťané si zaregistrovali každého, kdo umí pracovat s počítačem. Opravdu. Co se týká naších studentů, vše jsem pro ně odstranil, takže nebudou mimozemšťany rušeni, když budou používat počítač. " [45]

 • Tvrdí také, že Měsíc byl vytvořen jakousi prehistorickou lidskou rasou a je uvnitř dutý, což samozřejmě není pravda, neboť podle nových poznatků NASA je vnitřní jádro Měsíce pevné a bohaté na železo, vnější jádro je pak tekuté o poloměru 330 km (viz článek Měsíc).

" Měsíc byl vytvořen lidmi v minulosti (historie lidstva se v cyklech opakuje). Když se karma lidstva stane příliš velkou, lidská rasa je zničena. Poté znovu vzniká a vyvíjí se nová lidská rasa. Později, když se stane příliš špatnou, je opět zničena. Jelikož jsem zmínil měsíc, řeknu vám, že měsíc byl vytvořen prehistorickou lidskou rasou v docela vzdáleném věku. Nebyl tak velký, když byl prve vytvořen, ale byl jasnější, než je dnes. Avšak sám o sobě by lidstvu dnes mohl připadat docela velký. Protože je dutý, v průběhu času byl postupně pokryt prachem, který nepřetržitě padá z explozí vesmírné hmoty." [45]

 • O Davidu Copperfieldovi ve své první knize "Falun Gong", která je jedna z jeho prvních, tvrdí, že je mistrem nadpřirozených schopností a také že umí levitovat. Zajímavost zde je, že způsob provedení triku levitace je již několik let znám.[46]

"David Copperfield, mág z USA, je mistrem nadpřirozených schopností a jednoho dne předvedl pozoruhodný čin – průchod Velkou čínskou zdí. Těsně předtím, než do ní vstoupil, přikryl se bílým plátnem, přitiskl se ke zdi a potom jí prošel. Proč to tak udělal? Takto to mnoho lidí považovalo za kouzelnické představení. Musel to tak udělat, protože věděl, že v Číně je mnoho lidí s velkými nadpřirozenými schopnostmi. Obával se zásahu z jejich strany, a proto se před vstupem do zdi přikryl."' [47]

"TIME: Viděl jste někdy lidské bytosti levitovat nad zemí? LI: Znám jich velmi mnoho. TIME: Můžete někoho takového popsat? LI: David Copperfield. Dokáže levitovat a dělá to v průběhu představení." [48]

 • Věda má "již" údajně uznávat, že rostliny mají inteligenci, myšlení, pocity a dokonce nadsmyslové schopnosti:

"Všechno má inteligenci. Moderní věda už uznává, že rostliny mají nejen vlastní život, ale i inteligenci, myšlenky, pocity, a dokonce i nadsmyslové schopnosti." [47]

Touto oblastí se zabývali lidé jako je Daniel Chamovitz[49], Michael Pollan[50], či Cleve Backster[51]. Li Hongzhi konkrétně zmiňuje příběh Cleve Backstera.[47] Interpretace toho příběhu je však ve vědeckých kruzích naprosto odlišná od té, kterou Li Hongzhi prezentuje a tento muž je vnímán spíše jako podvodník, jehož pokus s rostlinami a detektorem lží nebyl nikdy vědecky ověřen, zato však vydělával peníze na svých přednáškách pro veřejnost.[52]

 • Zakladatel označuje lidskou rasu jako špatnou a špinavou, smetištěm vesmíru a skládkou pro "výkaly bytostí vysoké úrovně", praktikující Falun Gongu za ty, kteří směřují k vyšším úrovním vesmíru:

"Ale je ještě další věc. Řekněme, že syn praktikujícího dosáhl Dovršení, a i když tento praktikující [otec] kultivoval, on sám Dovršení nedosáhne. Pak si myslím, že je možné, že jeho syn ho vezme do svého ráje, aby byl vnímající bytostí tam, i když bytostí bez Stavu dosažení. Byl by vnímající bytostí nebo jinými slovy obyčejným člověkem. V Buddhově ráji jsou také další vnímající bytosti. Nebude takovou tou špinavou bytostí, jaké se nacházejí na zemi, namísto toho bude nebeskou bytostí, která dosáhla standardu té říše." [53]

"Při pohledu z kterékoliv dimenze ve vesmíru, která je výše než lidská úroveň, je celé toto místo lidí špatné, nešpinavější a nejméně schopné vidět pravdu vesmíru." [53]

"Někteří lidé říkají: „Až zemřu, bude po všech zlých věcech, co jsem udělal, veta.“ Jak by to mohlo být tak snadné?! Než po nich „bude veta“, musíte za všechny ty zlé věci, které jste udělali, zaplatit. Avšak tento „konec“ není skutečným koncem: jste uvrženi někam, kde je to strašně špinavé – nejšpinavější místo ve vesmíru. Bohové všichni říkají , že lidský chrchel je ta nejšpinavější věc. Vy budete vhozeni do hrnce s chrchly. Vám se zdá, že chrchly nemocného člověka jsou špinavou, nejšpinavější věcí. ..." [45]

"Ve skutečnosti je toto prostředí běžné lidské společnosti nejnižší úrovní ve vesmíru. Dá se říct, že mezi bytostmi vesmíru je zde to nejšpinavější místo. V očích velmi vysokých bohů je toto místo lidstva smetištěm vesmíru; je to skládka pro výkaly bytostí vysoké úrovně." [45]

 • Leader hnutí se přestěhoval do USA v roce 1995 a v roce 1998 si pořídil dům v New Yorku za 293,000 USD. Násedující rok si pořídil další dům v New Jersey za 580,000 USD. V dnešních dnech může jejich cena přesahovat 1 milion USD. [54]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Oficiální mezinárodní stránky metody Falun Dafa [online]. falundafa.org, [cit. 2009-02-04]. Popis emblému Falunu (Kola Zákona) dead link. Dostupné online.  
 2. Falun Gong je přepis z čínštiny v mezinárodní transkripci zvané pinyin. V českém prostředí se užívá český přepis čínštiny, podle kterého se pojem „Falun Gong“ přepíše jako „Fa-lun-kung“. Avšak i čeští příznivci hnutí používají název v mezinárodním přepisu (Pavel Šindelář: „Religionistika v informační pavučině“, in: Sacra aneb Rukověť religionisty, Brno 2007, roč. 5, č. 1, s. 11, pozn. 18.), proto je v tomto článku také používán přepis Falung Gong
 3. Pojem „dafa“, v českém přepisu „ta-fa“, označuje něco jako zákon vesmíru; svým významem se blíží pojmu dharma (Zdeněk Vojtíše: Encyklopedie náboženských směrů v České republice, Praha: Potál 2004, s. 399.)
 4. V úvodu knihy Falun Gong je pojem Dafa (ta-fa) vysvětlen jako – „Velký Zákon“, „Velká cesta“; (zkrácený tvar názvu praxe Falun Xiulian (siou-lien) Dafa – „Velká kultivační cesta Kola Zákona“; principy.)
 5. a b LI, Chung-č'. Zhuan Falun [online]. Vodnář, 2006, [cit. 2009-02-04]. (Hlavní princip školy Tao je Zhen(Pravda) a hlavní princip školy Buddhismu je Shan (Soucit). Škola Falun Gong slučuje oba tyto principy a navíc přidává princip Ren (Snášenlivost), který školy Tao i Buddhy praktikují také, ale nekladou na něj tak velký důraz. Cílem je vyvinutí kultivační energie (gongu) a zároveň dosažení souladu se základními principy vesmíru, kterými jsou Pravdivost, Soucit a Snášenlivost (Tolerance). Falun Dafa však není náboženství a také není částí Buddhismu nebo Taoismu.). Dostupné online. ISBN 80-86226-62-X.  
 6. a b c LI, Chung-č'. Falun Gong [online]. Vodnář, 2006, [cit. 2009-02-04]. (čchi-kung jsou tradiční čínská cvičení, která pěstují qi nebo „vitální energii“; všeobecný název určitých praktik, které kultivují (zušlechťují) lidské tělo. V posledních desetiletích byla qigongová cvičení v Číně velmi populární. Falun Gong je pokročilý čchi-kung (kultivační metoda) školy buddhismu.). Dostupné online. ISBN 80-86226-61-1.  
 7. Kronika hlavních historických událostí v době představování Falun Gong na veřejnosti, www.falungong.cz
 8. a b Annual Report 2007 [online]. mazalien.com, [cit. 2009-02-11]. Úvodní komentár k filmu Beyond the Red Wall. Dostupné online. (anglicky) 
 9. Vyučování Fa na Fa konferenci v Austrálii, Sydney, 2. – 3. května 1999 [online]. falungong.sk, [cit. 2014-06-10]. [www.falungong.sk/knihy/jingwen/1995-2001/cz/Australia1999_cz.doc Dostupné online.]  
 10. Vyučování a vysvětlování Fa na konferenci Fa v New Yorku, Li Hongzhi, 20. duben 2003 [online]. falungong.cz, [cit. 2014-06-10]. Dostupné online.  
 11. World Book Encyclopedia. [s.l.] : World Book, Inc., 2002. ISBN 0716606011. (anglicky) 
 12. New York Times: Secretive Chinese Spiritual Group Holds Protest and Wins a Retraction From Beijing
 13. PARTRIDGE, Christopher. Encyklopedie nových náboženství. Praha : Knižní klub, 2006. ISBN 80-242-1605-1. S. str. 264-266.  
 14. Artist Profile: Guan Guimin [online]. Epoch Times, 2008-12-17. Dostupné online. (anglicky) 
 15. Zhang Kunlun: A Canadian Tortured in China [online]. Falun Dafa informatin center, 2008-6-15. Dostupné online. (anglicky) 
 16. Vancouver Sun. Falun Gong part of Bowie concert: Drummer Sterling Campbell says it changed his life [online]. Friends of Falun Gong USA, 2004-1-24. Dostupné online. (anglicky) 
 17. ZHU, Helena. Známý tvůrce komiksů uprchnul z Číny do USA [online]. Velká Epocha, 2008-10-7. Dostupné online.  
 18. GODOVITS, Florian. Evropský pěvecký sbor Coming for You: Hudba nemůže lhát [online]. Velká Epocha, 2008-10-9. Dostupné online.  
 19. HSIN, Baicheng; HELENA, Zhu. Shen Yun Alto’s ‘Pause to Notice’ [online]. The Epoch Times, 2010-10-16. Dostupné online.  
 20. Proslov: Zdeněk Vojtíšek - odborný asistent na HTF UK, mluvčí Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů [online]. Televize NTDTV, 2000-10-11, [cit. 2011-07-06]. Dostupné online.  
 21. Religionista Zdeněk Vojtíšek: Proč komunismus bojuje proti duchovním praxím [online]. The Epoch Times ČR, 2009-11-13, [cit. 2012-12-22]. Dostupné online.  
 22. [Edward]. Open Letter From European Parliament Vice President Edward McMillan-Scott [online]. 2009-4-25, [cit. 2009-07-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 23. [Edward]. Dopis adresovaný generálnímu tajemníkovi OSN [online]. 2009-4-25, [cit. 2009-07-29]. Dostupné online. (česky) 
 24. a b KILGOUR, David; MATAS, David. Krvavá sklizeň (Bloody harvest) [online]. [cit. 2009-01-16]. Kapitola oddíl c) Aspekty vztahující se k Falun Gongu, kapitola 19) Předpokládaná hrozba.. Zde vyšetřovatelé uvádějí souhrnná fakta která popisují aspekty vzniku pronásledování Falun Gongu čínským režimem. Dostupné online.  
 25. a b OWNBY, David. Falun Gong and the future of China [online]. Oxford University Press, 2008, [cit. 2009-02-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 26. Spiritual CULTivation, March 23 - 29, 2000
 27. LI, Chung-č'. Falun Gong [online]. Vodnář, 2006, [cit. 2009-02-04]. Kap. III Kultivace charakteru, oddíl 8. Vrozené vlastnosti a kvalita osvícení. Dostupné online. ISBN 80-86226-61-1.  
 28. Politici vystupují proti pronásledování Falun Gongu V Číně
 29. a b c [Zdeněk]. Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí. Brno : Husitská teologická fakulta University Karlovy v Praze, 2009. 460 s. ISBN 978-80-87127-21-6.  
 30. a b c d [Peter]. Beyond the Red Wall - The Persecution of Falun Gong („Za rudou zdí – pronásledování Falun Gongu“) [online]. Kanada: CBC, Canadian Broadcasting Company, 2007, [cit. 2009-02-04]. (Hovoří David Ownby, ředitel Centra asijských studií na Montrealské univerzitě a odborník na moderní čínské dějiny, psal o Falun Gongu v dokumentu, který připravil pro Kanadský institut mezinárodních záležitostí.). Dostupné online. (anglicky) 
 31. KAJÍNEK, Milan. Za rudou zdí: CBC natočila unikátní dokument o pronásledování Falun Gongu v Číně [online]. Velká Epocha, [cit. 2012-01-19]. Dostupné online.  
 32. a b c d Annual Report 2007 [online]. Congressional-Executive Commission on China, [cit. 2009-01-16]. S. 87. Výroční zpráva 2008 Výkonné parlamentní komise pro Čínu (CECC) Kongresu USA hovoří o vynaložení státních zdrojů ČLR na potlačování Falun Gongu a uvádí, záznamy ze svého zkoumání situace a vývoje incidentu.. Dostupné online. (anglicky) 
 33. a b c d e f g h KILGOUR, David; MATAS, David. Bloody Harvest [online]. [cit. 2009-02-04]. Kapitola oddíl C Aspekty vztahující se k Falun Gongu, kapitola 19. Předpokládaná hrozba, strana 16.. (Vyšetřovací zpráva, shrnutí událostí 90. let v Číně týkajících se pronásledování Falun Gongu čínským komunistickým režimem). Dostupné online. (anglicky) 
 34. Velká Epocha. Past Komunistické strany Číny na Falun Gong [online]. [cit. 2010-07-24]. Události okolo protestu před vládním úřadem pro odvolání. Dostupné online.  
 35. Velká Epocha. Jak Falun Gong začal 25. dubna 1999 měnit Čínu [online]. [cit. 2010-07-24]. Události okolo protestu před vládním úřadem pro odvolání. Dostupné online.  
 36. United Nations. The United Nations Reports on China’s Persecution of Falun Gong [online]. The Falun Gong Human Rights Working Group, [cit. 2009-02-11]. Kapitola Report by the United Nations Special Rapporteur on the Question of Torture, strana 15.. Soubor zpráv vydaných Spojenými národy v roce 2004. Dostupné online. ISBN ISBN 0-9752591-1-3. (anglicky) 
 37. a b NOWAK, Manfred. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, [online]. United Nations, 2008-2-19, [cit. 2009-02-11]. Kapitola oddíl C) Aspekty vztahující se k Falun Gongu, kapitola 19. Předpokládaná hrozba, strana 16.. Zpráva speciálního zpravodaje Spojených národů ve věcech mučení. Dostupné online. (anglicky) 
 38. Podrobný seznam všech vládních i nevládních organizací, které se podíleli na vyšetřování pronásledování Falun Gongu v Číně naleznete v sekci Vyšetřování incidentu v Číně
 39. VOJTÍŠEK, Zdeněk. Religionista Zdeněk Vojtíšek: Proč komunismus bojuje proti duchovním praxím [online]. Velká Epocha, 2009-11-13, [cit. 2010-07-24]. Rozhovor s religionistou Zdeňkem Vojtíškem, odpověď na předposlední otázku v rozhovoru. Dostupné online.  
 40. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně [online]. Evropský parlament, [cit. 2013-12-12]. Dostupné online.  
 41. Zhen - upřímný, pravdivý, opravdový, pravý, ryzí
 42. Shan - soucitný, milosrdný, dobrosrdečný, dobročinný
 43. De - Ctnost, morálka, mravnost
 44. [1]
 45. a b c d e f - Přednáška Li Hongzhiho ve Frankfurtu
 46. http://technet.idnes.cz/tajemstvi-letani-davida-copperfielda-odhaleno-f4w-/tec_technika.aspx?c=A060413_121546_tec_checktech_kuz+David+Copperfield+-+levitace
 47. a b c - kniha "Falun Gong"
 48. http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2053761,00.html Rozhovor s Li Hongzhim pro časopis Time
 49. http://www.scientificamerican.com/article/do-plants-think-daniel-chamovitz/
 50. http://www.pri.org/stories/2014-01-09/new-research-plant-intelligence-may-forever-change-how-you-think-about-plants
 51. http://www.theguardian.com/education/2004/jun/10/research.highereducation4
 52. http://www.skepdic.com/plants.html
 53. a b http://falungong.cz/literatura/19990503_australia_cz.pdf Přednáška Li Hongziho v Austrálii
 54. http://www.cultnews.com/2009/01/is-falun-gong-a-cult/ Je Falun Gong kult? - Culteducation.com


Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]