Fa-lun-kung

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(Přesměrováno z Falun Gong)
Skočit na: Navigace, Hledání
Symbolem hnutí Fa-lun-kung je takzvané „kolo zákona“, které se skládá z pěti svastik (symbolů buddhy z náboženství buddhismu), a čtyř monád (znaků jin-jang symbolů ze školy taoismu)[1]

Fa-lun-kung (čínsky pchin-jinem Falun Gong[2]), neboli Fa-lun Ta-fa (čínsky pchin-jinem Falun Dafa)[3][4], je hnutí zveřejněné roku 1992 Li Chung-č' (Li Hongzhi) Někteří označují Fa-lun-kung jako "duchovní hnutí", ovšem samotný zakladatel praxe o ní hovoří jako o "pokročilé kultivační metodě školy buddhismu". Součástí praxe je fyzické a meditativní cvičení, která obsahuje prvky budhismu a taoismu.[5] Čínská vláda jej označuje za "zlou sektu"[6] a podrobuje její stoupence tvrdým represím.

Začátky hnutí v Číně[editovat | editovat zdroj]

Zakladatel hnutí Li Chung-č' se narodil 13. května 1951. Podle čínské vlády své datum narození však zfalšoval, neboť toto datum je přisuzováno narození Gautama Buddhy.[7] (Přesné datum narození Gautama Buddhy však není známo.) Na svých přednáškách Li Chung-č' prohlášení čínského režimu označil jako „pomluvu“ a prohlásil: „Nikdy jsem neřekl, že jsem Šákjamuni. Jsem jen obyčejný člověk.“[1] Dále o sobě říká, že byl ve svém mládí vyučován několika mistry škol buddhismu a taoismu, kterým také přisuzuje mystické schopnosti.[zdroj?] Od roku 1984, údajně společně se svými učiteli, začal vytvářet metodu pro zušlechťování těla a mysli, kterou po dokončení všech příprav v roce 1989 nazval Fa-lun-kung.[zdroj?] Li Chung-č' zaregistroval Fa-lun-kung u vládní Asociace pro výzkum čchi-kungu. Veřejnosti byla tato čchi-kungová metoda poprvé představena roku 1992 v severozápadní Číně ve městě Čchang-čchun samotným zakladatelem „mistrem“ Li.[zdroj?]

Od roku 1992 do roku 1994 pořádal Li na pozvání místních čchi-kungových asociací 56 seminářů po celé Číně, kde vysvětloval principy metody a vyučoval cvičení. Životopis zakladatele, historie příprav na veřejné představení jeho metody, přehled seminářů, jež vedl v Číně a v Evropě, ocenění a uznání od vlád v době šíření Fa-lun-kungu a další věci jsou shrnuty v Kronice hlavních historických událostí v době představování Fa-lun-kung na veřejnosti, která je dílem jeho příznivců.[8]

Praxe Fa-lun-kung nedovoluje žádné oficiální členství,[zdroj?] nesmí se platit poplatky za výuku cvičení,[zdroj?] literatura je bezplatně ke stažení na webových stránkách,[9] účast na cvičeních a kultivaci je dobrovolná.[zdroj?] Zakladatel uvádí, že je vhodná pro lidi všech věkových kategorií.[zdroj?]

Meditační praxe a zušlechťování charakteru[editovat | editovat zdroj]

Druhé Cvičení v metodě Fa-lun-kung - pozice držení kola. Los Angeles 2. března 2003

Fa-lun-kung se řadí mezi takzvaný čchi-kung, zahrnuje pět meditačtivních cvičení (čtyři se vykonávají ve stoje, jedno v lotosovém sedu)[10]. Zakladatel Fa-lun-kungu ve svých přednáškách zdůrazňuje důležitost zlepšování charakteru člověka a jeho přizpůsobení se principům Čen (pravda, pravdivost, pravdomluvnost, upřímnost), Šan (soucit, dobrota, laskavost), Žen (snášenlivost, tolerance, vytrvalost, odvaha)[11] shrnutých v knihách Falun Gong[12] a Zhuan Falun[13].

Fa-lun-kung má být podle zakladatele metody způsobem nebo návodem, jak zušlechťovat tělo a mysl, dosáhnout dlouhého života a vysoce morálního charakteru pomocí provádění cvičení a dodržování zásad pravdivosti, soucitu a snášenlivosti.[14]

Lidé věnující se Fa-lun-kung[editovat | editovat zdroj]

Fa-lun-kungu se věnují lidé v mnoha zemích světa[zdroj?]. Poměrně populární[zdroj?] je v Asii a Severní Americe, nezanedbatelná je i jeho přítomnost v některých zemích Evropy. Fa-lun-kung se cvičí i v ČR, kde je několik desítek jeho příznivců.[15]

Celkový počet lidí, kteří praktikují Fa-lun-kung, není přesně znám. Protože neexistuje členství a neexistují žádné jmenné seznamy praktikujících, není možné přesně určit, kolik je ve skutečnosti ve světě lidí, kteří se Fa-lun-kungu věnují. Podle článku otištěném v New York Times 11. července 1999[16] toto cvičení praktikuje dle odhadů čínské vlády asi 20-60 milionů lidí. Podle Světové encyklopedie (2002) (World Book Encyclopedia) praktikují Fa-lun-kung miliony lídí v mnoha zemích.[17] Fa-lun-kung na svých stránkách uvádí číslo 100 milionů následovníků, z nichž má asi 70 mil. žít na území ČLR. Některé zase udávají čtyři, jiné zase jeden milión praktikujících po celém světě v roce 2004.[18] Odhady nejsou ovšem sjednocené a liší se podle použitých přístupů k zjišťování konkrétního reálného počtu praktikujících.

Osobnosti[editovat | editovat zdroj]

Mezi známé osobnosti praktikující Fa-lun-kung patří např. čínský tenorista Guimin Guan[19]; malíř a sochař Kunlun Zhang[20]; bubeník Sterling Campbell,[21] který hrál v kapele Davida Bowieho; komiksový kreslíř Haibo Wang,[22] členové evropského pěveckého sboru Coming for you[23] založeného praktikujícími, altistka Yang Jiansheng[24] a další.

Názory na Fa-lun-kung[editovat | editovat zdroj]

Religionista Zdeněk Vojtíšek, zakladatel a mluvčí Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, označil Fa-lun-kung za nové náboženské hnutí a represe čínské vlády proti němu jako neopodstatněné. Zároveň také uvedl používání názvu "sekta" čínskou vládou ve spojení s Fa-lun-kungem jako účelové očerňování "přiživované vymyšlenými, anebo alespoň hodně tendenčními historkami".[25].[26]

Odborník na studium sekt Rick. A. Ross[27] Falun Gong označuje za sektu a v rámci svého institutu se mu podrobněji věnuje.[28]

Edward McMillan-Scott, místopředseda Evropského parlamentu, zastává názor, že Fa-lun-kung je duchovní hnutí zahrnující v sobě meditaci a také tradiční čínskou víru, že lidé jsou svázáni s vesmírem přes svého ducha a své tělo. Podle něj vychází mezinárodní judikatura z toho, že „kult“ obsahuje finanční nasazení, odcizení od rodiny, disciplinovanou organizaci, vymývání mozku, asociální chování atd. McMillan-Scott řekl, že při pohledu na tento výčet se ani jediná věc netýká Fa-lun-kungu. Jako všechny čchi-kungové skupiny, má také Fa-lun-kung svého Mistra, v jehož knize byla v roce 1992 tato cvičení zveřejněna.[29] Podle McMillan-Scotta je cena této knihy pro většinu praktikujících Fa-lun-kungu jediným finančním nasazením.[30][31]

David Ownby, ředitel Centra asijských studií na Montrealské univerzitě a odborník na moderní čínské dějiny, psal o Fa-lun-kungu v dokumentu, který připravil pro Kanadský institut mezinárodních záležitostí. Prohlásil, že na rozdíl od sekt (kultů), za který čínská vláda Fa-lun-kung označila, Fa-lun-kung nemá žádné povinné finanční příspěvky, neuzavírá praktikující do společenství a nevytrhuje je ze světa. Neexistuje postih za opuštění Fa-lun-kungu, praktikující mají svobodu praktikovat tak málo, nebo tak mnoho jak jim připadá vhodné. Mohou kdykoli začít i skončit. Podle Ownbyho není Li Chung-č', autor knih, kterými se inspirují praktikující Fa-lun-kungu, praktikujícími uctíván ani od nich nepřijímá příspěvky. Je soukromou osobou a s praktikujícími se setkává zřídka. Jeho rady praktikujícím jsou veřejně dostupnou informací, jde o přednášky z konferencí a publikované knihy. Podle něj je to, že čínská vláda dala Fa-lun-kungu nálepku „zlý kult“, pouze jednou ze součástí represe proti Fa-lun-kungu a záminkou pro tuto represi a také pro hanobení, podněcování nenávisti, odosobňování, izolování a odlidšťování Fa-lun-kungu. Ale tato nálepka podle něj nevysvětluje vznik represí. Ownby také říká, že nálepku „zlý kult” vytvořil čínský režim jako nástroj represe, ale není její příčinou.[32] [33] [33]

Někteří odborníci na sektářství z USA, kam se značné množství praktikujících včetně zakladatele Fa-lun-kungu uchýlilo před perzekucí, uvažují o Fa-lun-kungu jako o sektě[34]. Jedním z důvodů např. je, že Li Chung-č' nazývá ty, kteří nepraktikují kultivaci, pojmenováním „běžní lidé“ a stejně jako křesťané, buddhisté a taoisté hovoří o nadpřirozených schopnostech. O nadpřirozených schopnostech mluvil stejně tak zakladatel buddhismu v Indii (Šákjamuni nebo Sidhartha), nebo taoističtí mistři v Číně, či křesťané nebo západní školy magie a také někteří lidé z vědeckých kruhů, ti ovšem označení "sekta" unikli. Metoda Fa-lun-kung obsahuje podobná vysvětlení lidské intuice a údajné schopností předvídání a vidění minulosti a mnohých dalších "nadpřirozených" schopností.[35] Praktikující Fa-lun-kungu připisují hanlivé označení spíše důsledkům podle nich očerňující kampaně čínské vlády proti Fa-lun-kungu.[zdroj?]

Lidé, kteří se Fa-lun-kungu věnují, nebo jiní, kteří k němu směřovali svůj výzkum, poukazují na skutečnost, že samotný Mistr ani praktikující Falun Dafa nemají za cíl vyčleňovat se ze společnosti, nebo jí škodit či jinak rozkládat (čímž se vyznačují právě zmiňované sekty),[32] což potvrzují vlády ve všech zemích, kde lidé meditační praxi Fa-lun-kung praktikují.[36] Zakladatel metody Li Chung-č' v přednáškách zdůrazňuje, že podstatou Fa-lun-kungu je osobní zlepšování a dosažení osobního "dovršení" nebo "spasení" a také nezištná pomoc ostatním. Přizpůsobení se společnosti a nezasahování do principů společnosti vyžaduje, rovněž kvůli zachovávání stavu běžné lidské společnosti.[37] Také "upozorňuje" studenty, aby se nedopouštěli poškozování dobrého jména Fa-lun-kungu svým chováním[zdroj?] - pokud by se studenti chovali nenormálně, mohli by poškozovat dobré jméno Fa-lun-kungu, což je považováno přečin s možnými následky pro takovéhoto jedince.[zdroj?]

Některé výroky zakladatele Fa-lun-kungu vyvolaly diskuze a reakce veřejnosti - například, že Měsíc je dutý[zdroj?] a mág David Copperfield umí skutečně levitovat[zdroj?] , hovoří o mimozemšťanech, kteří se pohybují mezi lidmi a manipulují jimi.[zdroj?]

Pronásledování hnutí v Číně[editovat | editovat zdroj]

Zatýkání lidí praktikujících Fa-lun-kung na Náměstí nebeského klidu v Pekingu.
Podrobnější informace naleznete v článku Pronásledování hnutí Fa-lun-kung v Číně.

Na konci 90. let 20. století začaly čínské státní orgány omezovat aktivity spojené s metodou Fa-lun-kung. Jedna z verzí je, že pro ateistický komunistický režim bylo nepohodlné, že se k němu hlásí velké množství lidí, včetně vysokých státních úředníků a členů politbyra.[38][39] [40] [41] V době, kdy Fa-lun-kung upadal v nelibost čínských úřadů, ale ještě předtím, než byl zakázán, se jeho zakladatel přestěhoval do Spojených států.[42]

Počet příznivců Fa-lun-kungu se i tak nadále zvyšoval a vláda bývalého čínského prezidenta Ťiang Ce-mina odhadovala v roce 1999 počet stoupenců na 70 milionů.[42] Ten rok byl počet členů komunistické strany stanoven na 60 milionů.[41] Než byl Fa-lun-kung v červenci 1999 zakázán, jeho příznivci se pravidelně scházeli ke společnému cvičení po celé Číně. V samotném Pekingu bylo údajně více než 2000 takových cvičebních míst.[42] Komunistická strana publikovala v dubnu roku 1999 článek v časopise Věda a technologie pro mládež, v němž označila Fa-lun-kung za pověru a hrozbu pro zdraví, protože praktikující by měli i u vážných nemocí odmítat lékařské ošetření.[42] Velké množství stoupenců Fa-lun-kungu následně proti obsahu článku demonstrovalo před redakcí časopisu v Tianjinu. Výsledkem bylo zatýkaní a bití účastníků demonstrace ze strany čínské policie.[42] O incidentu později hovořil novinář a spisovatel Ethan Gutmann na tiskové konferenci v Evropském parlamentu, jako o připravené provokaci čínské vlády, která měla záměrně vyvolat protesty na straně Fa-lun-kungu.[43] Kvůli těmto zatčením přišlo 25. dubna 1999 k vládnímu Úřadu pro odvolání 10 až 15 tisíc praktikujících Fa-lun-kungu, tito lidé se odpoledne shromáždili u sídla Čínské komunistické strany v Čung-nan-chaj[44][38] vedle Zakázaného města v Pekingu a zůstali tam do pozdního večera.[41] Shromáždění bylo poklidné, účastníci nedrželi žádné transparenty ani plakáty.[39][42] Prezident Ťiang Ce-min byl přítomností těchto apelujících znepokojen. Ideologická nadvláda komunistické strany byla podle jeho názoru ohrožena.[39][42]

Následně Čínská vláda Fa-lun-kung zavrhla a postavila ho 20. července 1999 mimo zákon.[41][39] V současné době je jakákoliv forma podpory nebo praktikování metody Fa-lun-kung v Číně hodnocena jako trestný čin. Lidé, kteří se praxi věnují, nebo se zastávají pronásledovaných, nebo protestují proti pronásledování představují významný podíl mezi tamními politickými vězni. Existují svědectví o tom, že je s nimi zacházeno s krutostí[45] a podle některých zdrojů jsou využíváni jako nedobrovolní dárci orgánů.[46] Vlády, mezinárodní lidskoprávní organizace[47], a vědci považují pronásledování členů Fa-lun-kungu v Číně za neopodstatněné a nezákonné porušování lidských práv[38]. Amnesty International je přesvědčena, že pronásledování je politicky motivované omezení základních svobod.[42]

Obvinění z odebírání orgánů[editovat | editovat zdroj]

Simulace odebírání orgánů živým praktikujícím Fa-lun-kungu v čínských vězeních, na protestní akci v Praze, Staroměstské náměstí
Podrobnější informace naleznete v článku Obvinění z odebírání orgánů praktikujícím Fa-lun-kung v Číně.

Téma i samotné obvinění z nelegálního odebírání orgánů členům hnutí v Číně je předmětem diskusí, pátrání a snah o shromažďování důkazů. Zůstává faktem, že čínská vláda obvinění odmítá a na žádost OSN o vysvětlení 40 000 nedokladovaných transplantací odpovídá, že nemá žádné statistiky transplantací za období 2000–2005.[46] Celkový počet popravených vězňů označuje Čína za státní tajemství. 12. prosince 2013 - Vydal Evropský parlament usnesení o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně, ve kterém „vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále se opakujícími a důvěryhodnými zprávami o systematickém, státem schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Čínské lidové republice, mezi nimiž je i mnoho stoupenců Fa-lun-kung uvězněných za jejich náboženské přesvědčení a také členové dalších náboženských a etnických menšinových skupin“. Dále „vyzývá EU a její členské státy, aby na téma nedobrovolného odebírání orgánů v Číně upozornily; doporučuje Unii a jejím členským státům, aby veřejně odsoudily nekalé praktiky týkající se transplantací orgánů v Číně a zvýšily povědomí svých občanů cestujících do Číny o tomto problému; vyzývá k tomu, aby EU praktiky transplantace orgánů v Číně plně a transparentním způsobem prošetřila a aby ti, kteří byli do těchto neetických postupů zapojeni, byli trestně stíháni“.[48]

Kontroverze[editovat | editovat zdroj]

Učení Fa-lun-kung je otevřeno lidem jakéhokoliv vyznání, rasy i pohlaví.[1] Někteří pozorovatelé[zdroj?] Fa-lun-kungu uvádějí, že existují výhrady zakladatele Fa-lun-kungu k homosexuálům a lidem smíšených ras. Podle některých názorů[zdroj?] hovoří o homosexualitě jako o odchylce od přirozeného stavu lidstva, nijak však homosexuály nenapadá ani neodmítá, aby se Fa-lun-kung přicházeli učit; má však výhradu k tomu, zdali je možné homosexuály, kteří nepřestanou se svým chováním, považovat za "opravdové" praktikující.[zdroj?] O míšení ras hovoří z hlediska duchovního původu každé rasy, který má podle toho, jak někteří chápou jeho učení, základ u různých božstev, jež vytvořila různé lidské rasy ke svému obrazu - bílí bohové, černí bohové, žlutí bohové a další - a z tohoto hlediska může mít smíšení ras určitý dopad v duchovní sféře; tvrdí však, že může míšencům tento stav napravit.[49][50]

Časopis The Wall Street Journal vydal[zdroj?] článek, v němž uvedl, že si zakladatel hnutí Li Chung-č' v roce 1998 pořídil dům v New Yorku za 293.000 USD. Násedující rok si pořídil další dům v New Jersey za 580.000 USD. V dnešních dnech může jejich cena přesahovat 1 milion USD.[51] Na článek reagovali 17. listopadu 1999 vysvětlením v otevřeném dopisu adresovaném The Wall Street Journal následovníci Falun Gongu - John Sun a Erping Zhang. John Sun podal vysvětlení, že dům v New Jersey se rozhodl zakladateli Falun Gongu věnovat a složil částku za dům, který nechal přepsat na jméno jeho ženy. Poté, co jim dar předal, jej Liova rodina odmítla a dům byl následně přepsán na jméno Johna Suna. [1]

Rejstřík používaných pojmů[editovat | editovat zdroj]

Fa (Fá) - Zákon. Zákon a principy školy buddhismu. Luin (lun) - Kolo.

Zhuan (čuan) - Otáčet, otáčení.

Qigong (čchi-kung) – tradiční čínská cvičení, která pěstují qi nebo „vitální energii“; všeobecný název určitých praktik, které kultivují (zušlechťují) lidské tělo. V posledních desetiletích byla čchi-kungová cvičení v Číně nesmírně populární.

Fa-lun-kung (fa-lun kung) – „Qigong Kola Zákona“; názvy Fa-lun-kung a Falun Dafa se používají jako názvy této kultivační praxe.

Gong (kung) – energie; vysoce energetická látka ve formě světla; cvičení, která kultivují tuto energii; schopnosti

Falun (fa-lun) – Kolo Zákona, viz barevné vyobrazení na začátku stránky.

Falun Xiulian Dafa (fa-lun siou-lien ta-fa) – Velká kultivační praxe Kola Zákona

Dafa (ta-fa) – „Velký Zákon“, „Velká cesta“; zkrácený tvar názvu praxe Falun Xiulian (siou-lien) Dafa – „Velká kultivační cesta Kola Zákona“; principy.

Zhen (čen) – pravda, pravdivost, opravdovost, pravdomluvnost.[52]

Shan (šan) – dobrota, soucit, soucítění, shovívavost, dobrosrdečnost, laskavost, slitování, milosrdenství.[53]

Ren (žen) – snášenlivost, trpělivost, tolerance, vytrvalost, sebeovládání, zdrženlivost, schopnost snášet utrpení, odolnost, statečnost.

Meridián – cesta energie v lidském těle, jedna ze sítě takových cest, o kterých se předpokládá, že vedou qi. Podle tradičního čínského lékařství a populárního smýšlení se nemoc objeví tehdy, když qi těmito meridiány správně neprochází, když qi je nahromaděná, zablokovaná, pohybuje se příliš rychle či pomalu a v nesprávném směru atd.

Xinxing (šin-šing) – povaha mysli nebo srdce; morální charakter; charakter. Nejdůležitější bod v kultivaci mysli.

De (te) – „ctnost“ anebo „zásluha“; drahocenná „bílá látka“; Ctnost, morálka, mravnost.[54]

Dan (tan) – energetický shluk, který se vytváří v tělech některých z těch, kteří kultivují vnitřní alchymii; ve vnější alchymii se nazývá „elixírem nesmrtelnosti“; vnitřní elixír v těle praktikujícího nasbíraný z jiných dimenzí; elixír.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d Emblém Falun [online]. falungong.cz, [cit. 2014-11-13]. Popis emblému Falunu (Kola Zákona). Dostupné online.  
 2. I čeští příznivci hnutí používají název v pchin-jinu (Pavel Šindelář: „Religionistika v informační pavučině“, in: Sacra aneb Rukověť religionisty, Brno 2007, roč. 5, č. 1, s. 11, pozn. 18.)
 3. Pojem „dafa“, v českém přepisu „ta-fa“, označuje něco jako zákon vesmíru; svým významem se blíží pojmu dharma (Zdeněk Vojtíše: Encyklopedie náboženských směrů v České republice, Praha: Potál 2004, s. 399.)
 4. V úvodu knihy Falun Gong je pojem Dafa (ta-fa) vysvětlen jako – „Velký Zákon“, „Velká cesta“; (zkrácený tvar názvu praxe Falun Xiulian (siou-lien) Dafa – „Velká kultivační cesta Kola Zákona“; principy.)
 5. Fa-lun-kung - duchovní učení, náboženská sekta či politická hrozba?, ceskatelevize.cz, 20. 7. 2009
 6. Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí [online]. Brno: L. Marek, 2009, [cit. 2014-11-23]. Kapitola: Případy kolektivního násilí v souvislosti s novými náboženskými hnutími, podkapitola: 2.1 Fa-lun-kung, strana 180. "Tento pojem musí být chápán na pozadí toho, že čínské úřady uznávají pět "normálních náboženství" (katolicismus, protestantismus, islám, buddhismus a taoismus) ovšem i příslušníci těchto náboženství musejí praktikovat protřednictvím některé státem uznané organizace. Náboženská praxe mimo tyto uznané organizace (které jsou často dohnány k ústupkům či přímo ke kolaboraci) je zakázána.". Dostupné online. ISBN 978-80-87127-21-6.  
 7. [1] Postoj čínské vlády k Falun Gongu
 8. Kronika hlavních historických událostí v době představování Fa-lun-kung na veřejnosti, www.falungong.cz
 9. Knihy [online]. falungong.cz, [cit. 2014-11-24]. Dostupné online.  
 10. Popis cvičení Falun Gongu [online]. falungong.cz, [cit. 2014-11-23]. Dostupné online.  
 11. Zhuan Falun (Otáčení Kolem zákona) [online]. falundafa.org, [cit. 2014-11-23]. Kniha Zhuan Falun, Přednáška první, podkapitola: Jen jediné měřítko rozhoduje, zda je člověk dobrý nebo špatný: je-li schopen být Pravdivý, Soucitný a Snášenlivý.". Dostupné online.  
 12. LI, Chung-č'. Falun Gong [online]. Vodnář, 2006, [cit. 2009-02-04]. Oficiální název knihy vydané v češtině je Falun Gong. Nepožívá český přepis Fa-lun Kung nebo Fa-lun-gong. Dostupné online. ISBN 80-86226-61-1.  
 13. Zhuan Falun [online]. falundafa.org, [cit. 2014-11-23]. Dostupné online.  
 14. Zhuan Falun (Otáčení Kolem zákona) [online]. falundafa.org, [cit. 2014-11-23]. Kniha Zhuan Falun, Přednáška první, podkapitola: Proč se praktikováním kultivačních cvičení vaše kultivační energie nezvyšuje?. Dostupné online.  
 15. VOJTÍŠEK, Zdeněk. Religionista Zdeněk Vojtíšek: Proč komunismus bojuje proti duchovním praxím [online]. Velká Epocha, 2009-11-13, [cit. 2010-07-24]. Rozhovor s religionistou Zdeňkem Vojtíškem, odpověď na předposlední otázku v rozhovoru. Dostupné online.  
 16. New York Times: Secretive Chinese Spiritual Group Holds Protest and Wins a Retraction From Beijing
 17. World Book Encyclopedia. [s.l.] : World Book, Inc., 2002. ISBN 0716606011. (anglicky) 
 18. PARTRIDGE, Christopher. Encyklopedie nových náboženství. Praha : Knižní klub, 2006. ISBN 80-242-1605-1. S. str. 264-266.  
 19. Artist Profile: Guan Guimin [online]. Epoch Times, 2008-12-17. Dostupné online. (anglicky) 
 20. Zhang Kunlun: A Canadian Tortured in China [online]. Falun Dafa informatin center, 2008-6-15. Dostupné online. (anglicky) 
 21. Vancouver Sun. Falun Gong part of Bowie concert: Drummer Sterling Campbell says it changed his life [online]. Friends of Falun Gong USA, 2004-1-24. Dostupné online. (anglicky) 
 22. ZHU, Helena. Známý tvůrce komiksů uprchnul z Číny do USA [online]. Velká Epocha, 2008-10-7. Dostupné online.  
 23. GODOVITS, Florian. Evropský pěvecký sbor Coming for You: Hudba nemůže lhát [online]. Velká Epocha, 2008-10-9. Dostupné online.  
 24. HSIN, Baicheng; HELENA, Zhu. Shen Yun Alto’s ‘Pause to Notice’ [online]. The Epoch Times, 2010-10-16. Dostupné online.  
 25. Proslov: Zdeňka Vojtíška na koncertu Svědomí nelze koupit 6.10.2014 [online]. zvojtisek.cz, [cit. 2014-11-23]. Dostupné online.  
 26. Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí [online]. Brno: L. Marek, 2009, [cit. 2014-11-23]. Kapitola: Případy kolektivního násilí v souvislosti s novými náboženskými hnutími, podkapitola: 2.1 Fa-lun-kung, strana 181. Dostupné online. ISBN 978-80-87127-21-6.  
 27. [2]odborník na kulty Rick A. Ross
 28. Rick A. Ross na Mezinárodním fóru pro studium sekt na Chinese Academy of Social Sciences v Pekingu
 29. LI, Chung-č'. Falun Gong [online]. Vodnář, 2006, [cit. 2009-02-04]. (čchi-kung jsou tradiční čínská cvičení, která pěstují qi nebo „vitální energii“; všeobecný název určitých praktik, které kultivují (zušlechťují) lidské tělo. V posledních desetiletích byla qigongová cvičení v Číně velmi populární. Fa-lun-kung je pokročilý čchi-kung (kultivační metoda) školy buddhismu.). Dostupné online. ISBN 80-86226-61-1.  
 30. [Edward]. Open Letter From European Parliament Vice President Edward McMillan-Scott [online]. 2009-4-25, [cit. 2009-07-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 31. [Edward]. Dopis adresovaný generálnímu tajemníkovi OSN [online]. 2009-4-25, [cit. 2009-07-29]. Dostupné online. (česky) 
 32. a b KILGOUR, David; MATAS, David. Krvavá sklizeň (Bloody harvest) [online]. [cit. 2009-01-16]. Kapitola oddíl c) Aspekty vztahující se k Fa-lun-kungu, kapitola 19) Předpokládaná hrozba.. Zde vyšetřovatelé uvádějí souhrnná fakta která popisují aspekty vzniku pronásledování Fa-lun-kungu čínským režimem. Dostupné online.  
 33. a b OWNBY, David. Falun Gong and the future of China [online]. Oxford University Press, 2008, [cit. 2009-02-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 34. Spiritual CULTivation, March 23 - 29, 2000
 35. LI, Chung-č'. Falun Gong [online]. Vodnář, 2006, [cit. 2009-02-04]. Kap. III Kultivace charakteru, oddíl 8. Vrozené vlastnosti a kvalita osvícení. Dostupné online. ISBN 80-86226-61-1.  
 36. Politici vystupují proti pronásledování Fa-lun-kungu V Číně
 37. LI, Chung-č'. Zhuan Falun [online]. Vodnář, 2006, [cit. 2009-02-04]. (Hlavní princip školy Tao je Zhen(Pravda) a hlavní princip školy Buddhismu je Shan (Soucit). Škola Fa-lun-kung slučuje oba tyto principy a navíc přidává princip Ren (Snášenlivost), který školy Tao i Buddhy praktikují také, ale nekladou na něj tak velký důraz. Cílem je vyvinutí kultivační energie (gongu) a zároveň dosažení souladu se základními principy vesmíru, kterými jsou Pravdivost, Soucit a Snášenlivost (Tolerance). Falun Dafa však není náboženství a také není částí Buddhismu nebo Taoismu.). Dostupné online. ISBN 80-86226-62-X.  
 38. a b c [Zdeněk]. Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí. Brno : Husitská teologická fakulta University Karlovy v Praze, 2009. 460 s. ISBN 978-80-87127-21-6.  
 39. a b c d [Peter]. Beyond the Red Wall - The Persecution of Falun Gong („Za rudou zdí – pronásledování Fa-lun-kungu“) [online]. Kanada: CBC, Canadian Broadcasting Company, 2007, [cit. 2009-02-04]. (Hovoří David Ownby, ředitel Centra asijských studií na Montrealské univerzitě a odborník na moderní čínské dějiny, psal o Fa-lun-kungu v dokumentu, který připravil pro Kanadský institut mezinárodních záležitostí.). Dostupné online. (anglicky) 
 40. KAJÍNEK, Milan. Za rudou zdí: CBC natočila unikátní dokument o pronásledování Falun Gongu v Číně [online]. Velká Epocha, [cit. 2012-01-19]. Dostupné online.  
 41. a b c d Annual Report 2007 [online]. Congressional-Executive Commission on China, [cit. 2009-01-16]. S. 87. Výroční zpráva 2008 Výkonné parlamentní komise pro Čínu (CECC) Kongresu USA hovoří o vynaložení státních zdrojů ČLR na potlačování Fa-lun-kungu a uvádí, záznamy ze svého zkoumání situace a vývoje incidentu.. Dostupné online. (anglicky) 
 42. a b c d e f g h KILGOUR, David; MATAS, David. Bloody Harvest [online]. [cit. 2009-02-04]. Kapitola oddíl C Aspekty vztahující se k Fa-lun-kungu, kapitola 19. Předpokládaná hrozba, strana 16.. (Vyšetřovací zpráva, shrnutí událostí 90. let v Číně týkajících se pronásledování Fa-lun-kungu čínským komunistickým režimem). Dostupné online. (anglicky) 
 43. Velká Epocha. Past Komunistické strany Číny na Falun Gong [online]. [cit. 2010-07-24]. Události okolo protestu před vládním úřadem pro odvolání. Dostupné online.  
 44. Velká Epocha. Jak Falun Gong začal 25. dubna 1999 měnit Čínu [online]. [cit. 2010-07-24]. Události okolo protestu před vládním úřadem pro odvolání. Dostupné online.  
 45. United Nations. The United Nations Reports on China’s Persecution of Falun Gong [online]. The Falun Gong Human Rights Working Group, [cit. 2009-02-11]. Kapitola Report by the United Nations Special Rapporteur on the Question of Torture, strana 15.. Soubor zpráv vydaných Spojenými národy v roce 2004. Dostupné online. ISBN ISBN 0-9752591-1-3. (anglicky) 
 46. a b NOWAK, Manfred. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, [online]. United Nations, 2008-2-19, [cit. 2009-02-11]. Kapitola oddíl C) Aspekty vztahující se k Fa-lun-kungu, kapitola 19. Předpokládaná hrozba, strana 16.. Zpráva speciálního zpravodaje Spojených národů ve věcech mučení. Dostupné online. (anglicky) 
 47. Podrobný seznam všech vládních i nevládních organizací, které se podíleli na vyšetřování pronásledování Fa-lun-kungu v Číně naleznete v sekci Vyšetřování incidentu v Číně
 48. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně [online]. Evropský parlament, [cit. 2013-12-12]. Dostupné online.  
 49. Vyučování Fa na Fa konferenci v Austrálii, Sydney, 2. – 3. května 1999 [online]. falungong.sk, [cit. 2014-06-10]. [www.falungong.sk/knihy/jingwen/1995-2001/cz/Australia1999_cz.doc Dostupné online.]  
 50. Vyučování a vysvětlování Fa na konferenci Fa v New Yorku, Li Hongzhi, 20. duben 2003 [online]. falungong.cz, [cit. 2014-06-10]. Dostupné online.  
 51. http://www.cultnews.com/2009/01/is-falun-gong-a-cult/ Je Falun Gong kult? - Culteducation.com
 52. Zhen - upřímný, pravdivý, opravdový, pravý, ryzí
 53. Shan - soucitný, milosrdný, dobrosrdečný, dobročinný
 54. De - Ctnost, morálka, mravnost


Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]