E-mailový marketing

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(Přesměrováno z E-mail marketing)
Skočit na: Navigace, Hledání

E-mailový marketing patří mezi nástroje přímého marketingu, jedná se o cílené rozesílání komerčních i nekomerčních zpráv na přesně stanovený seznam emailových adres.[1] K tomu, aby společnosti mohly e-maily na dané e-mailové adresy rozesílat, musí mít od příjemců jejich souhlas. Z tohoto důvodu je email marketing jedním z efektivních nástrojů pro budování one-to-one komunikace. Pravidelným posíláním e-mailů se firma udržuje v povědomí jejich příjemců a buduje tak svou značku. Emailing patří k nejrychleji rostoucí formě elektronické přímé komunikace.

Výhody emailového marketingu spočívají především v nízkých nákladech, flexibilitě, snadném testování, měřitelnosti a vyhodnocování kampaně.

Právní rámec e-mailového marketingu[editovat | editovat zdroj]

V České republice je posílání e-mailů s reklamním sdělením regulované právním rámcem. V platnosti je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, který upravuje mimo jiné posílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu. [2]

 • Podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.
 • Pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby podle požadavků ochrany osobních údajů upravených zvláštním právním předpisem, může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejich vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl. [3]

V případě porušení zákona hrozí dle §11 zákona 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti pokuta v maximální výši 10 mil. Kč.[3]

Cíle e-mailového marketingu[editovat | editovat zdroj]

Hlavním cílem posílání e-mailů je konverze. Především jde o to, aby adresát udělal akci (nakoupil, vyplnil formulář, přečetl článek atd.). E-mail však také umožňuje získat podněty, náměty, připomínky nebo zákaznické reakce. V takovém případě většinou nejde spoléhat na jednorázový e-mail, ale jde o delší výměnu informací ve více e-mailech. Tato komunikace je více osobní než jiné marketingové aktivity, avšak méně osobní než telefonický rozhovor, který patří mezi další techniky přímého marketingu. 

Pokud jsou cílem podněty a další informace, pak je třeba splnit tyto podmínky:

 • stanovit konkrétní cíl – program musí být jasně definovaný ve smyslu, koho chcete oslovit a jaké informace potřebujete získat,
 • zajistit, abyste jednoznačně určili chování příjemců a přinutili je obsah číst,
 • diferencovat – posílat e-mail pouze vybraným adresátům, měnit text podle cílových skupin,
 • připravit formuláře a mikrostránky, kde se budou generovat podněty,
 • posílat e-mail na „čerstvé“ adresy – pokud si někdo vyžádal posílání nabídek před půl rokem, a žádný e-mail mu od té doby nebyl zaslán, nebude si již pamatovat, že souhlas vyplnil a bude si myslet, že dostal nevyžádanou poštu,
 • zvážit zkušenosti uživatelů a podle toho koncipovat celý e-mail,
 • pro všechny akce mít připravené vyhodnocovací nástroje (značkování odkazů, programy pro správu e-mailových kampaní).[1]

Typy e-mailů používané pro e-mailový marketing[editovat | editovat zdroj]

Newsletter[editovat | editovat zdroj]

Newsletter je typický pro různé zájmové a oborové portály či pro firmy a e-shopy. Jedná se o pravidelně zasílaný e-mail s informacemi, které nemají prodejní a reklamní charakter. Grafické zpracování a design na zákazníka nijak netlačí a nenutí ho k žádnému rozhodnutí.

Newsletter musí zaujmout na první pohled obsahem, tzn. žemusí uživateli přinést nějaké zlepšení, kterého lze dosáhnout výběrem vhodného tématu. Mezi vhodná témata patří například návody a tipy, případové studie, žebříčky a průzkumy, dále například rozhovory s profesionály či zpětná vazba od zákazníků.[1]

E-mail s nabídkou[editovat | editovat zdroj]

Tato forma je typická pro e-shopy. E-maily s nabídkou se nazývají promo e-maily.

Pro posílání e-mailů je třeba dodržovat několik zásad. Jednou z hlavních je personalizace, která nezahrnuje jenom oslovení, ale i zacílení dle předchozích zkušeností s nákupem a preferencí, případně dle dalších požadavků. Největší přínos této formy je v propojení e-shopu s informačním systémem, konkrétně modelem CRM, kdy lze sledovat komunikaci se zákazníky včetně údajů o provedených nákupech.

Doporučuje se, aby v nabídkovém e-mailu byl nabízen jediný produkt. Pokud nabídka obsahuje více jak 3 produkty, ztrácí uživatel svoji pozornost a většinou si nic neobjedná. Většinou promo e-maily chodí osobám, které v daném e-shopu již objednali či jejichž stránky navštívili.[1]

Permission e-mail marketing[1][editovat | editovat zdroj]

Jedná se o privilegium poslat očekávané, osobní a relevantní sdělení (reklamu) lidem, kteří souhlasí s jeho zasláním a chtějí ho obdržet. V angličtině se někdy využívá místo pojmu permission email také pojem „opt-in email“. [4]

Oproti ostatním marketingovým aktivitám je rozdílné to, že příjemce emailu (zákazník) o tomto sdělení nejen ví, ale přímo jej i očekává. Základem je, že počáteční aktivita vychází od samotného zákazníka, nikoli od zasilatele. Zákazník tedy obvykle musí vyplnit dotazník a o zasílání informací požádat. V něm samozřejmě vyplní, o jaké informace má zájem a jaké mu mají být zasílány.

Přestože zákazník musí vynaložit větší úsilí proto, aby definoval, o jakou nabídku má zájem (například časově náročnějším dotazníkem), výsledkem je situace výhodná jak pro zákazníka, tak pro firmu. Zákazník dostává přesně specifikované informace, které si v dotazníku vyžádá, firma se zase seznámí s požadavky zákazníka a může s nimi dále pracovat. Zákazník proto nemusí probírat nekonečné množství nabídek, které jsou pro něj v konečném důsledku nepotřebné, a firma zase nemusí vynakládat zbytečné úsilí při propagaci produktu či služby, který daného zákazníka nezaujme.

Firmy mají také tu výhodu, že s daty od zákazníků dále pracují a mohou je analyzovat a dále rozvíjet. Důležitá je také zpětná vazba od zákazníků, komunikace tedy není jednosměrná, ale obousměrná. Firma musí při těchto aktivitách analyzovat, zda zaslané informace byly relevantní a zda zákazník byl nabídkou zaujat a využil ji, popřípadě co by chtěl změnit.

Základní pojmy[editovat | editovat zdroj]

 • HTML email – hypertext markup language
 • Undelivereds – nedoručené emaily
 • Bounce rate – podíl nedoručených emailů (Hard bounce - emailový účet neexistuje, Soft bounce – emailový účet je plný)
 • Open rate – podíl doručených a otevřených emailů
 • Click through rate – podíl emailů, na které bylo kliknuto
 • Double Opt-in – dvojité potvrzení. Po zadání emailu do formuláře na webu dostane uživatel potvrzující email. Až po jeho potvrzení je zařazen do seznamu. Dnes je toto nejpreferovanější možnost.
 • Single Opt-in – jednoduché potvrzení. Po zadání emailu do formuláře na webu je uživatel okamžitě zařazen do seznamu. Je tady větší riziko zadání nesprávného emailu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d e JANOUCH, V., 2010. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. 1. vydání, Brno: Computer Press. 304 s. ISBN: 978-80-251-2795-7.
 2. Zákon č. 101 ze dne 4. dubna 2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 3. a b Zákon č. 480 ze dne 29. července 2004 Sb. o některých službách informační společnosti.
 4. Godin, Seth (1999). Permission Marketing: turning strangers into friends, and friends into customers. New York: Simon & Schuster. ISBN 0-684-85636-0.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]