Doktor medicíny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Lékařka

Doktor medicíny (medicinae universae doctor, zkratka MUDr. psaná před jménem) je akademický titul udělovaný po šestiletém studiu oboru „všeobecné lékařství“ na lékařské fakultě a po složení závěrečných státních rigorózních zkoušek. V mnoha státech je získání obdobného titulu nezbytnou podmínkou k umožnění vykonávání lékařského povolání.

Podle českého zákona o vysokých školách je slovním vyjádřením titulu MUDr. doktor medicíny. V anglosaských zemích lékaři dostávají titul M.D. (angl. Medical Doctor, lat. medicinæ doctor). Tento titul se píše za jménem. V Německu lékaři používají titul Dr. med., který se píše před jménem. K jeho přiznání je nutné obhájit disertační práci.[1]

Vývoj označení v českých zemích[editovat | editovat zdroj]

Prof. MUDr.Karel Rokytanský , německy: Carl Freiherr von Rokitansky (baron), (19. února 1804, Hradec Králové – 23. července 1878, Vídeň, Rakousko) byl rakouský lékař, patolog, filosof a liberální politik českého původu. Zavedl užívání titulu MUDr. v Rakousko - Uhersku. Až do roku 1953 byl titul MUDr. označován jako „doktor veškerého lékařství“.[2] Mezi lety 1954–1966 lékaři získávali pouze profesní označení „promovaný lékař“, poté jim byl ale zpětně přiznán titul „doktor medicíny“.[3] Ten byl pak udělován až do roku 1990,[4] kdy se označení změnilo na „doktora všeobecné medicíny“,[5] ale roku 1998 se opět vrátilo k „doktoru medicíny“.[6]

MUC.[editovat | editovat zdroj]

Studenti lékařských fakult dříve používali akademické označení MUC. (medicinae universae candidatus - kandidát všeobecného lékařství), dnes se užívá například pro odlišení v nemocničních dokumentacích, pokud se do nich v rámci přípravy na budoucí povolání zapisují studenti lékařství. Nejde o oficiální, českým právem upravený akademický titul a proto je jeho případné užívání zcela bez významu. Pro současnost některé zdroje uvádějí, že tento titul má student právo používat již po proběhlé imatrikulaci, po splnění určitých zkoušek, po šesti semestrech[7] či až po složení první části státní závěrečné zkoušky.[8] Vychází to z tradice z období první československé republiky, protože dřívější studium na lékařské fakultě probíhalo formou postupných státních zkoušek a volitelných zkoušek rigorózních (přísných zkoušek doktorských), pokud chtěl student později získat titul MUDr. Ty byly celkem 3 za celou dobu studia[9] a neoficiální titul MUC. bylo možno začít používat po úspěšném složení první z nich.[10]

Lékařské tituly ve světě[editovat | editovat zdroj]

USA[editovat | editovat zdroj]

V USA se používá titul M.D. (profesní doktorát) psaný za jménem, který je přiznán po vystudování lékařské fakulty. Z hlediska legislativy USA ekvivalentním titulem je titul DO, doktor osteopatické medicíny, který vychází z pseudovědecké osteopatie.

Velká Británie, Irsko a některé další země[editovat | editovat zdroj]

Z historických důvodů se používá škála titulů vycházejících z označení bakalář medicíny a/nebo bakalář chirurgie, hlavní rozdíl je spíše v udílející univerzitě. Používané zkratky jsou: MBBS', MB, MB BCh BAO, BMBS, MBBChir a MBChB. Titul M.D. je zde, ovšem ne univerzálně, ekvivalentem doktorského titulu ve smyslu ekvivalentu k PhD.

Německo[editovat | editovat zdroj]

Absolvent medicíny nezískává žádný akademický titul. Titul Dr.med. lze získat až po obhájení práce založené na vlastním výzkumu.

Polsko[editovat | editovat zdroj]

Absolvent medicíny získá titul lek.med., doktorským titulem ekvivalentním k PhD je dr.n.med..

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://www.thieme.de/viamedici/medizinstudium/promotion/akademischegrade.html
 2. Čl. II § 1 nařízení č. 57/1872 ř. z., rigorosní řád fakulty lékařské. § 1 nařízení č. 271/1899 ř. z. a § 1 nařízení č. 102/1903 ř. z.
 3. § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 27/1966 Sb.
 4. § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, a § 42 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách
 5. § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
 6. § 46 odst. 4 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Titul MUDr. dříve získávali i zubní lékaři - stomatologové. V současné době se přešlo k praxi běžné v zahraničí, kdy absolvent oboru zubní lékařství (tento obor je nově pětiletý) získává titul MDDr.
 7. http://www.zkratky.cz/MUC.
 8. http://wiki.medik.cz/wiki/Medik
 9. Ottův slovník naučný, heslo Doktor
 10. PhDr. P. Urbášek, O vědeckých a vědeckopedagogických titulech na univerzitách v minulosti, in Žurnál UP č. 21/2004, str. 8

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Slovníkové heslo MUDr. ve Wikislovníku