Akademie výtvarných umění v Praze

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Akademie výtvarných umění v Praze

Ateliéry AVU
Ateliéry AVU
Zkratka AVU
Rok založení 1799
Typ školy veřejná vysoká škola
Vedení
Rektor Mgr. Tomáš Vaněk akad. mal.
Kvestor Ing. Vladimír Kalugin
Kancléř Bc. Eva Ellingerová
Prorektor pro studijní záležitosti PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.
Prorektor pro zahraniční záležitosti Assoc. prof. Anna Daučíková, akad. soch.
Počty akademiků (k roku 2013[1])
Počet bakalářských studentů -
Počet navazujících studentů -
Počet doktorandů 30
Počet ostatních studentů 311 (nenavazující MgA.)
Počet akademických pracovníků 58
Sídlo Praha
Členství ČKR, RVŠ, Asociace knihoven VŠ, ELIA, Asociace restaurátorů, Koordinační skupina pro architektonické školství při ČKR, ICOMOS
webové stránky
Ateliér AVU

Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) je veřejná univerzitní vysoká škola a je nejstarší uměleckou školou v českých zemích.

AVU je vysokou školou uměleckého zaměření. Uskutečňuje magisterské a doktorské studijní programy v oblasti výtvarného umění a poskytuje vysokoškolské vzdělání v oborech malířství, sochařství, kresby a grafiky, intermediální tvorby, nových médií, restaurování uměleckých děl malířských a sochařských a architektonické tvorby. V souvislosti s tím rozvíjí uměleckou, vědeckou a výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a podílí se na celoživotním vzdělávání. AVU je zároveň i významnou kulturní institucí, která se v duchu tradic spolupodílí na formování a rozvoji kultury a společnosti.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Dne 10. září roku 1799 byla založena AVU dekretem, který vydal císař František I. Vyučovat se začalo následujícího roku 1800. Prvním ředitelem byl německý rytec Josef Bergler (1753-1829) a od roku 1836 to byl již Čech, profesor František Tkadlík, někdy se uvádí také jako Kadlík. V roce 1896 byla AVU reformována a zestátněna, dekretem z roku 1922 byla uznána jako první státní vysoká umělecká škola. U jejího vzniku stála také Společnost vlasteneckých přátel umění, jež chtěla zajistit kvalitní umělecké vzdělání českým studentům z Čech, Moravy a rakouského Slezska, kteří do té doby museli dojíždět do Vídně či Mnichova.

Sídlo AVU[editovat | editovat zdroj]

Hlavní budova[editovat | editovat zdroj]

Hlavní budova AVU

Škola sídlí v budově postavené v secesním slohu, někdy nazývaném též secesní barok, autorem budovy je Václav Roštlapil[2] Projekt pochází z let 18971903, generální rekonstrukcí budova prošla roku 1998. V budově se nachází unikátní interiér školní knihovny, jejímž autorem je Jan Kotěra.[3] Objekt je registrovanou kulturní památkou.[4]

Škola architektury[editovat | editovat zdroj]

Nachází se v těsném sousedství hlavní budovy. Autory budovy jsou Jan Kotěra a Josef Gočár. Vybudována byla v letech 19221924. Sídlí v ní nyní ateliér architektury, Vědecko výzkumné pracoviště AVU a Ateliér nových médií. Objekt je registrovanou kulturní památkou.[5]

Moderní galerie[editovat | editovat zdroj]

Budova se nachází v areálu Výstaviště Praha-Holešovice. Byla postavena roku 1891, v rámci celonárodní hospodářské přehlídky, která nesla název Jubilejní zemská výstava. Architektem byl Antonín Wiehl. Její soudobou obnovu, úpravu a rozvoj navrhli architekti Zdeněk Jiran a Michal Kohout (2003). Sídlí v ní v současnosti grafické dílny, ateliér restaurování malířských děl, ateliér restaurování sochařských děl a plastik a ateliér grafiky. Probíhají v ní také hodiny večerního kreslení. nad jejím vchodem je umístěna kamenná děkovná deska k mecenáši Josefu Hlávkovi.

Šalounův ateliér na Vinohradech ("Šaloun")[editovat | editovat zdroj]

Výtvarný ateliér na Vinohradech slouží pedagogům hostujícím na Akademii výtvarných umění v Praze. Je to původní ateliér význačného českého sochaře Ladislava Šalouna. Po vítězné soutěži na pomník Mistra Jana Husa pro Staroměstské náměstí, se sochař Ladislav Šaloun rozhodl postavit k tomu účelu zcela nový ateliér podle vlastního návrhu. Zahrnoval: velký a malý ateliér, salon, slováckou jizbu, jejím autorem byl Dušan Jurkovič, vestibul, zázemí i byt pro hlídače a také nezbytný okultistický sklep.[6] Objekt je registrovanou kulturní památkou.[7]

Ateliér v Zájicově ulici ("Zajícovka")[editovat | editovat zdroj]

Byl postaven roku 1902 pro potřeby výstavy a pobytu umělce Augusta Rodina v Praze.[8] Slouží jako přípravná škola kresby a modelování pro první ročníky AVU. Objekt je registrovanou kulturní památkou. [9]

Akademické symboly[editovat | editovat zdroj]

AVU používá vlastní znak s emblémem AVU (stylizovaný heraldický český dvouocasý lev ve skoku s modrými srdíčky na končetinách, hlavě a největším na hrudi) a textem „Akademie výtvarných umění v Praze“, jehož autorem je Milan Knížák. Ten je autorem také talárů profesorů, rektora a pedela, které se používají při imatrikulaci nových studentů a promoci diplomantů. Podoba talárů je strohá, geometrická, ovlivněná gotickými vzory, převážně rektorův talár je výrazně geometrický, což vyjadřuje poselství univerzality a celosvětového řádu. Rektora volí akademický senát každé tři roky.

Seznam rektorů po roku 1880[editovat | editovat zdroj]

Seznam rektorů po roce 1989[editovat | editovat zdroj]

Vyučované obory[editovat | editovat zdroj]

Malířství[editovat | editovat zdroj]

Kresba a grafika[editovat | editovat zdroj]

Sochařství[editovat | editovat zdroj]

Intermediální tvorba[editovat | editovat zdroj]

Nová média[editovat | editovat zdroj]

Restaurování výtvarných děl malířských[editovat | editovat zdroj]

 • Škola restaurování uměleckých děl malířských a dřevěných polychromovaných plastik – Karel Stretti[38], asistent: Adam Pokorný
 • Škola restaurování uměleckých děl sochařských – Petr Siegl[39], asistent: Ondřej Šimek

Architektonická tvorba[editovat | editovat zdroj]

 • Škola architektury – Emil Přikryl[40], asistent: Marek Kopec´
 • Výuka večerního figurálního kreslení a malířská a sochařská přípravka – Tomáš Vejdovský, Jan Stoss[41]

Kurzy a přednášky pro veřejnost[editovat | editovat zdroj]

 • Digilab AVU[42]
 • Večerní kreslení pro veřejnost
 • Grafické techniky
 • Celoživotní vzdělávání v oboru restaurování malířských děl
 • Celoživotní vzdělávání v oboru restaurování sochařských děl

Galerie AVU[editovat | editovat zdroj]

Galerie AVU je od roku 1993 výstavním prostorem pro veřejnost, který slouží pro studenty a jejich hosty jako „testovací“. Studenti si zde mohou vyzkoušet přípravu výstavy od počátku do konce, tedy kurátorsky, instalačně, propagačně. Každoročně se tu uskuteční průměrně 20 výstav naprosto rozličného zaměření.

 • Otevírací doba Po – Pá 10.00 – 18.00 hod.

Diplomanti AVU[editovat | editovat zdroj]

Každoročně na konci akademického roku probíhá obvykle ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze výstava absolventů všech oborů a prezentuje tak aktuální práce průměrně 50 umělců. K výstavě vychází pravidelně barevný katalog s CD. Výstava je spojena s promocí diplomantů, která se pravidelně koná v prostorách Anežského kláštera.

Významní absolventi AVU (výběr)[editovat | editovat zdroj]

Akademie výtvarných umění a populární kultura[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Výroční zpráva Akademie výtvarných umění o činnosti za rok 2013 [online]. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, [cit. 2015-03-07]. S. 14, 21. Dostupné online.  
 2. http://www.mlp.cz/cz/offline/perlie/R/2031110.htm
 3. http://www.avu.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=48
 4. MonumNet : Nemovité památky [online]. Praha: Národní památkový ústav. Záznam IdReg 44376/1-2160: budova ateliérů Akademie výtvarných umění. Dostupné online.  
 5. MonumNet : Nemovité památky [online]. Praha: Národní památkový ústav. Záznam IdReg 44376/1-2160: Škola architektury Akademie výtvarných umění. Dostupné online.  
 6. http://www.lidovky.cz/salounuv-atelier-se-otevira-d1r-/ln_noviny.asp?c=A071003_000088_ln_noviny_sko&klic=221718&mes=071003_0
 7. MonumNet : Nemovité památky [online]. Praha: Národní památkový ústav. Záznam IdReg 40761/1-1668: Šalounova vila. Dostupné online.  
 8. http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=630
 9. MonumNet : Nemovité památky [online]. Praha: Národní památkový ústav. Záznam IdReg 41526/1-2161: budova ateliérů Akademie výtvarných umění. Dostupné online.  
 10. http://www.jedinak.cz/stranky/txtknizak.html
 11. http://www.rozhlas.cz/hradec/navsteva/_zprava/409331
 12. http://www.earch.cz/clanek/3665-jiri-sopko-zvolen-dekanem-na-avu.aspx
 13. http://artalkweb.wordpress.com/2010/01/14/tz-jmenovani-j-t-kotalika-rektorem-avu/
 14. http://www.jirisopko.cz/sopko/index.php
 15. http://vystavy.kdykde.cz/hobby/praha/20756___kreslo-pro-hosta--igor-korpaczewski-qkw
 16. http://www.karlinstudios.cz/artists/skrepl.htm
 17. http://www.gkk.cz/cz/vystavy/?v=231
 18. http://www.dumabyt.cz/rubriky/byt/jak-bydli-celebrity/michael-rittstein-panelak-je-mym-osudem_19872.html
 19. http://www.romanfranta.cz/
 20. http://www.sca-art.cz/artists/list/1281.htm
 21. http://artlist.cz/?id=2683
 22. http://www.galeriecaesar.cz/Galerie%20SOV/lindovsky/lindovsky.htm
 23. http://www.daliborsmutny.cz
 24. http://www.kokolia.eu/
 25. http://www.sarkatrckova.cz
 26. http://www.michalcimala.cz/
 27. http://www.ffa.vutbr.cz/ans/prednasky/zeithamml.html
 28. http://www.rabasgallery.cz/dzban/ucastnik.php?jazyk=cz&rok=1993&datum=4.%9631.+%E8ervence&ucastnik=Jan+Hendrych&id=jh
 29. http://www.reflex.cz/Clanek9054.html
 30. http://www.petrpastrnak.cz/malby/milan-peric.html
 31. http://www.jiriprihoda.cz/
 32. http://www.karlinstudios.cz/artists/humhal.htm
 33. http://www.particip.tv/?q=autor
 34. http://nmedia.avu.cz/
 35. http://www.khm.de/~huemer/
 36. http://www.avu.cz/taxonomy/term/155
 37. http://artycok.tv/artist/daucikova-anna
 38. http://www.restauro.cz/archiv/Stretti.htm
 39. http://www.bbc.co.uk/czech/interview/story/2004/06/040618_siegel.shtml
 40. http://www.archiweb.cz/architects.php?type=arch&place=&action=show&id=737
 41. http://jan.stoss.cz/
 42. http://dl.avu.cz/
 43. http://www.czech.cz/en/culture/czech-arts/fine-art/history-of-fine-art?i=1?i=1
 44. http://www.radio.cz/cz/clanek/98268
 45. http://www.tfsimon.com/Maximilian-Pirner.html
 46. http://old.hrad.cz/castle/architektura/20_stoleti003_uk.html
 47. http://www.artbohemia.cz/Medek-mikulas
 48. http://www.zdom.com/artistpainterpricesk/KOBLASAJan.htm
 49. http://www.thefreelibrary.com/Karel+Malich-a014875215
 50. http://www.avu.cz/en/modules.php?name=News&file=article&sid=42
 51. http://www.askart.com/AskART/artists/biography.aspx?searchtype=BIO&artist=11119655
 52. http://www.artnet.com/artist/588167/jiri-sopko.html
 53. http://www.ejal.com/
 54. http://www.radio.cz/en/article/104751
 55. http://www.bestia.cz/olympic/cs/clenove/byvali-clenove/je-yk-pacak.html
 56. http://www.littlegoldenguy.com/people.asp?peopid=3040

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]