Acetamid

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
O v přírodě se vyskytujícím minerálu pojednává článek Acetamid (minerál).
Acetamid
Strukturní vzorec
Systematický název
Racionální název acetamid
Triviální název
Registrační číslo CAS 60-35-5
Sumární vzorec C2H5NO
Racionální vzorec CH3CONH2
Molární hmotnost 59,07 g/mol
Teplota tání 81 °C
Teplota varu 222 °C
Rozpustnost ve vodě 200 g/100 ml
Hustota 0,998 6 g/cm3

Acetamid, CH3CONH2, amid kyseliny octové, je v čisté formě bílá krystalická látka. Připravuje se dehydrogenací octanu amonného. Používá se při výrobě plastických hmot a pro syntézu dalších organických sloučenin.

Acetamid je toxický při požití, vdechnutí, při kontaktu s kůží a očima způsobuje zrudnutí a bolest. Hořením vznikají dráždivé zplodiny.

Pokusy na laboratorních zvířatech bylo zjištěno, že acetamid u nich způsobuje rakovinu. Proto byl IARC zařazen do skupiny 2B „možný lidský karcinogen“. Tato látka může být vytvořena za laboratorních podmínek reakcí acetanhydridu (anhydridu kyseliny octové) s amoniakem, za vzniku acetamidu a kyseliny octové. Je-li však dostatek amoniaku, proběhne reakce amoniaku a kyseliny octové za vzniku octanu ammonného (CH3COONH4). Reakce pak probíhá dle rovnice:
(CH3CO)2O + 2 NH3 → CH3COONH4 + CH3CONH2