ADRA

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena ve Spojených státech amerických před více jak padesáti lety a dnes má zastoupení ve 125 zemích světa. V České republice ADRA začala působit v roce 1992 jako Nadace ADRA. O dva roky později bylo založeno občanské sdružení ADRA, které v současné době patří k největším organizacím v ČR poskytujících humanitární, rozvojovou a sociální pomoc doma i v zahraničí.[1]

ADRA pomáhá jak při mimořádných událostech (živelné pohromy, jako povodně či zemětřesení, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti, zemědělství atd.). ADRA realizovala nebo realizuje projekty v Bangladéši, Barmě, Bosně a Hercegovině, Číně, Bulharsku, Indii, Indonésii, Kambodži, Keni, Libanonu, Moldavsku, Mongolsku, Nepálu, Pákistánu, Rusku, Řecku, Srbsku, Srí Lance, Thajsku, Vietnamu, USA, Uzbekistánu, Zambii a v řadě dalších zemí.[2]

Nadace ADRA[editovat | editovat zdroj]

Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj je nezisková humanitární organizace, která si klade za cíl přispívat svou činností ke zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel, a to jak v ČR, tak v ostatních zemích, které potřebují pomoc. [3] Úzce spolupracuje s o.s. ADRA. Je členem Fóra dárců. Kromě obětí mimořádných událostí v ČR podporuje Nadace ADRA také domácí hospicovou péči a psychosociální pomoc.[4] Každoročně v rámci projektu Hrdinové mezi námi uděluje Cenu Michala Velíška za hrdinství v běžném životě, projevené poskytnutím účinné pomoci člověku v nouzi.

Kromě vlastních programů realizuje Nadace ADRA také grantový program určený projektům na podporu dobrovolnictví a vzdělávacím programům, zvyšujícím připravenost obyvatelstva ČR na mimořádné události.[5]

Občanské sdružení ADRA a jeho činnost[editovat | editovat zdroj]

Humanitární a rozvojová pomoc[editovat | editovat zdroj]

Prostřednictvím humanitárních projektů organizace ADRA poskytuje okamžitou pomoc zemím postižených přírodní nebo jinou katastrofou. Rozvojové projekty ADRA realizuje s cílem odstranit dlouhodobé problémy v rozvojových zemích, jako je nedostupnost zdravotní a sociální péče, nepřístupnost ke vzdělání, nedostatek zdrojů pitné vody či potravin, chudoba, apod. V roce 2012 ADRA poskytuje humanitární pomoc v zemích Afrického rohu, v Barmě, Japonsku a Pákistánu. Rozvojové projekty realizuje v Bangladéši, Etiopii, na Haiti, v Keni a v Thajsku. V Barmě a Gruzii probíhají lidsko-právní projekty, které jsou zaměřeny na podporu demokratizace a rozvoje občanské společnosti.

Zdravotní středisko Itibo (Keňa)[editovat | editovat zdroj]

ADRA provozuje od roku 2006 zdravotní středisko v keňském městě Itibo, v jehož širokém okolí je velmi špatně dostupná zdravotní péče. Manažerem projektu je Aleš Bárta.[6]

BanglaKids[editovat | editovat zdroj]

Kromě rychlé humanitární pomoci se ADRA zaměřuje i na dlouhodobější rozvojovou pomoc. Příkladem takového projektu je BanglaKids, zaměřený na podporu bangladéšských dětí.

Program umožňuje adresnou podporu vzdělávání dětí na vesnických a internátních školách a zároveň podporuje vzdělávání dětí v chudinských slumech v Dháce. Díky dárcovské podpoře je každoročně v Bangladéši podporováno ve vzdělávání více než 2 200 dětí a mladých lidí, jejichž rodiny nemohou hradit školné a výdaje spojené s výukou.

Od roku 1999 ADRA podpořila 3070 dětí v rámci adresného dárcovství a více než 1000 dětí v rámci podpory 7 slumových škol.

Dobrovolnická centra ADRA[editovat | editovat zdroj]

V České republice ADRA provozuje 11 dobrovolnických center, která koordinují dobrovolníky ve 27 městech ČR. Dobrovolnické programy jsou organizovány v zařízeních pracujících s dětmi, mládeží, seniory či zdravotně postiženými. Dobrovolník působí jako společník pacientů či uživatelů a pomáhá s náplní volného času.

ADRA je také největším koordinátorem pomoci v případě povodní a jiných živelných katastrof v ČR. V postižených oblastech dobrovolníci distribuují humanitární pomoc a pomáhají při zvládání následků živelných pohrom.

Vzdělávací projekty[editovat | editovat zdroj]

PRVák: Globální vzdělávání školám[editovat | editovat zdroj]

Cílem programu rozvojového vzdělávání PRVák je informovat děti, žáky, studenty a učitele v České republice o globálních otázkách, rozvojových zemích a rozvojové spolupráci.

Mince denně[editovat | editovat zdroj]

Mince denně je program pro dlouhodobé pravidelné dárce Adry. Je založen na myšlence, že i drobný pravidelný finanční dar může znamenat významnou pomoc lidem v nouzi. Finanční příspěvky v programu se dělí na tři části: třetina je věnována na realizaci humanitárních a rozvojových projektů v zahraničí, třetina na projekty v ČR a třetina na zajištění chodu a rozvoje humanitární organizace ADRA.

Historie[editovat | editovat zdroj]

V České republice byla ADRA založena Rudolfem Reitzem 29. května 1992 nejprve jako nadace, později v roce 1994 vzniklo občanské sdružení.[7] V současné době je výkonným ředitelem Michal Čančík.[8] Do povědomí české veřejnosti vstoupila ADRA především svými aktivitami v době povodní v roce 1997, 2002 a 2009 a díky zavedení dárcovské SMS při tsunami v Indonésii v prosinci 2004.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ADRA ČR.Kdo jsme [2013] [cit. 2013-02-10]. http://www.adra.cz/adra/kdo-jsme.
  2. ADRA ČR. Kdo jsme [online]. [2013] [cit. 2013-02-10]. <http://www.adra.cz/adra/kdo-jsme>.
  3. Nadace ADRA. Profil a historie nadace [online]. 2013 [cit. 2013-02-08].<http://www.adra.cz/nadace-adra>
  4. Nadace ADRA. O hospicové péči [online]. 2013 [cit. 2013-02-08]. <http://www.adra.cz/nadace-adra/projekty/domaci-hospicova-pece/o-domaci-hospicove-peci>.
  5. Nadace ADRA. Grantový program [online]. 2013 [cit. 2013-08-16]. <http://www.adra.cz/nadace-adra/granty/pravidla>.
  6. Keňa: Zdravotní středisko Itibo, ADRA.cz
  7. o.s. ADRA. Historie [online]. 2007 [cit. 2008-10-16]. <http://www.adra.cz/adra/cz/kdo-jsme/historie/>.
  8. o.s. ADRA. Centrála [online]. 2007 [cit. 2008-10-16]. <http://www.adra.cz/adra/kdo-jsme/organizacni-struktura>

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Dobrovolnická centra ADRA: