ADRA

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena ve Spojených státech amerických před více než padesáti lety a dnes má zastoupení ve 125 zemích světa. V České republice začala působit v roce 1992 jako Nadace ADRA. O dva roky později bylo založeno občanské sdružení ADRA, které se v roce 2013 transformovalo na obecně prospěšnou společnost. ADRA, o.p.s. patří v současné době k největším organizacím v ČR poskytujícím humanitární, rozvojovou a sociální pomoc doma i v zahraničí.[1]

ADRA pomáhá při mimořádných událostech (živelní pohromy, jako povodně či zemětřesení, válečné konflikty apod.), realizuje dlouhodobé rozvojové (podpora vzdělání, zaměstnanosti, zemědělství atd.) a lidsko-právní projekty. K 31. 12.2013 realizovala nebo realizuje projekty v Bangladéši, Barmě, Bosně a Hercegovině, Číně, Bulharsku, Indii, Indonésii, Kambodži, Keni, Libanonu, Moldavsku, Mongolsku, Nepálu, Pákistánu, Rusku, Řecku, Srbsku, Srí Lance, Thajsku, Vietnamu, USA, Uzbekistánu, Zambii a v řadě dalších zemí.[2]

Nadace ADRA[editovat | editovat zdroj]

Nadace ADRA - Adventistická nadace pro pomoc a rozvoj je nezisková humanitární organizace, která si klade za cíl přispívat svou činností ke zvyšování životní úrovně a zdraví obyvatel, a to jak v ČR, tak v ostatních zemích, zejména v těch rozvojových. [3] Úzce spolupracuje s ADRA, o.p.s.

Je členem Fóra dárců. Podporuje domácí hospicovou péči a zprostředkovává psychosociální pomoc při mimořádných událostech.[4] V rámci projektu Hrdinové mezi námi každoročně uděluje Cenu Michala Velíška za hrdinství v běžném životě, projevené poskytnutím účinné pomoci člověku v nouzi.

Kromě vlastních programů realizuje Nadace ADRA také grantový program určený projektům na podporu dobrovolnictví a vzdělávacích programů, zvyšujících připravenost obyvatelstva ČR na mimořádné události.[5]

Občanské sdružení ADRA a jeho činnost[editovat | editovat zdroj]

Humanitární a rozvojová pomoc[editovat | editovat zdroj]

Prostřednictvím humanitárních projektů organizace ADRA poskytuje okamžitou pomoc zemím postižených přírodní nebo jinou katastrofou. Rozvojové projekty ADRA realizuje s cílem odstranit dlouhodobé problémy v rozvojových zemích, jako je nedostupnost zdravotní a sociální péče, nepřístupnost ke vzdělání, nedostatek zdrojů pitné vody či potravin, chudoba, apod. V roce 2012 ADRA poskytuje humanitární pomoc v zemích Afrického rohu, v Barmě, Japonsku a Pákistánu. Rozvojové projekty realizuje v Bangladéši, Etiopii, na Haiti, v Keni a v Thajsku. V Barmě a Gruzii probíhají lidsko-právní projekty, které jsou zaměřeny na podporu demokratizace a rozvoje občanské společnosti.

Zdravotní středisko Itibo (Keňa)[editovat | editovat zdroj]

ADRA provozuje od roku 2006 zdravotní středisko v keňském městě Itibo, v jehož širokém okolí je velmi špatně dostupná zdravotní péče. Manažerem projektu je Aleš Bárta.[6]

BanglaKids[editovat | editovat zdroj]

Kromě rychlé humanitární pomoci se ADRA zaměřuje i na dlouhodobější rozvojovou pomoc. Příkladem takového projektu je BanglaKids, zaměřený na podporu bangladéšských dětí.

Program umožňuje adresnou podporu vzdělávání dětí na vesnických a internátních školách a zároveň podporuje vzdělávání dětí v chudinských slumech v Dháce. Díky dárcovské podpoře je každoročně v Bangladéši podporováno ve vzdělávání více než 2 200 dětí a mladých lidí, jejichž rodiny nemohou hradit školné a výdaje spojené s výukou.

Od roku 1999 ADRA podpořila 3070 dětí v rámci adresného dárcovství a více než 1000 dětí v rámci podpory 7 slumových škol.

Dobrovolnická centra ADRA[editovat | editovat zdroj]

V České republice ADRA provozuje 11 dobrovolnických center, která koordinují dobrovolníky ve 27 městech ČR. Dobrovolnické programy jsou organizovány v zařízeních pracujících s dětmi, mládeží, seniory či zdravotně postiženými. Dobrovolník působí jako společník pacientů či uživatelů a pomáhá s náplní volného času.

ADRA je také největším koordinátorem pomoci v případě povodní a jiných živelných katastrof v ČR. V postižených oblastech dobrovolníci distribuují humanitární pomoc a pomáhají při zvládání následků živelných pohrom.

Vzdělávací projekty[editovat | editovat zdroj]

PRVák: Globální vzdělávání školám[editovat | editovat zdroj]

Cílem programu rozvojového vzdělávání PRVák je informovat děti, žáky, studenty a učitele v České republice o globálních otázkách, rozvojových zemích a rozvojové spolupráci.

Mince denně[editovat | editovat zdroj]

Mince denně je program pro dlouhodobé pravidelné dárce Adry. Je založen na myšlence, že i drobný pravidelný finanční dar může znamenat významnou pomoc lidem v nouzi. Finanční příspěvky v programu se dělí na tři části: třetina je věnována na realizaci humanitárních a rozvojových projektů v zahraničí, třetina na projekty v ČR a třetina na zajištění chodu a rozvoje humanitární organizace ADRA.

Historie[editovat | editovat zdroj]

V České republice byla ADRA založena Rudolfem Reitzem 29. května 1992 nejprve jako nadace, později v roce 1994 vzniklo občanské sdružení.[7] V současné době je výkonným ředitelem Michal Čančík.[8] Do povědomí české veřejnosti vstoupila ADRA především svými aktivitami v době povodní v roce 1997, 2002 a 2009 a díky zavedení dárcovské SMS při tsunami v Indonésii v prosinci 2004.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ADRA ČR.Kdo jsme [2013] [cit. 2013-02-10]. http://www.adra.cz/adra/kdo-jsme.
  2. ADRA ČR. Kdo jsme [online]. [2013] [cit. 2013-02-10]. <http://www.adra.cz/adra/kdo-jsme>.
  3. Nadace ADRA. Profil a historie nadace [online]. 2013 [cit. 2013-02-08].<http://www.adra.cz/nadace-adra>
  4. Nadace ADRA. O hospicové péči [online]. 2013 [cit. 2013-02-08]. <http://www.adra.cz/nadace-adra/projekty/domaci-hospicova-pece/o-domaci-hospicove-peci>.
  5. Nadace ADRA. Grantový program [online]. 2013 [cit. 2013-08-16]. <http://www.adra.cz/nadace-adra/granty/pravidla>.
  6. Keňa: Zdravotní středisko Itibo, ADRA.cz
  7. o.s. ADRA. Historie [online]. 2007 [cit. 2008-10-16]. <http://www.adra.cz/adra/cz/kdo-jsme/historie/>.
  8. o.s. ADRA. Centrála [online]. 2007 [cit. 2008-10-16]. <http://www.adra.cz/adra/kdo-jsme/organizacni-struktura>

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Dobrovolnická centra ADRA: