Životní pojištění

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Životní pojištění je smlouva mezi vlastníkem a pojišťovnou, ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě doby nezbytného léčení, za trvalé následky úrazu, za hospitalizaci následkem úrazu nebo tuto částku zaplatit oprávněné osobě v případě úmrtí pojištěného. Pojištěný platí za tuto smlouvu v pravidelných dohodnutých intervalech. Řídí se zákonem č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví.

Druhy životních pojištění[editovat | editovat zdroj]

Na trhu existuje velká nabídka životních pojištění, které se liší různou pojistnou ochranou a mírou flexibility, tj schopností vyhovět individuálním požadavkům klienta.

Při uzavírání pojištění je důležitý primární účel pojištění. Rizikové pojistky slouží výlučně ke krytí rizik a veškeré zaplacené pojistné jde právě na rizikovou složku. Kapitálové pojistky garantující výplatu určité částky nebo důchodu buď po skončení pojistné doby nebo vyplacení částky oprávněným osobám v případě úmrtí pojištěného. V případě potřeby hodnotit své vložené prostředky je vhodné investiční životní pojištění, které umožňuje investovat peníze podle vlastního uvážení.[1]

  • rizikové - pouze na rizika; nejčastěji používané při zajištění úvěru; po uplynutí sjednané pojistné doby zaniká bez náhrady; zaplacené pojistné nelze odečítat od daňového základu
  • kapitálové - spojuje širokou pojistnou ochranu zdraví a života se spořením, prostředky zhodnocované technickou úrokovou mírou + podíly na výnosech pojistitele; daňové odpočty
  • smíšené - komplexní zajištění rizik podle potřeb pojištěné osoby; možnost pojištění více osob; možnost daňových odpočtů
  • investiční - v současné době nejvíce využívané; vyšší zhodnocení vložených prostředků než u kapitálového životního pojištění díky investici do aktiv
  • důchodové - obdoba kapitálového pojištění; ve smlouvě je sjednán roční nebo důchod pojistná částka při dožití; základním cílem je zvýšení životního standardu v seniorském věku

Výhody a nevýhody životního pojištění[editovat | editovat zdroj]

Uzavření životního pojištění představuje pro pojišťovnu nejvíce ziskový produkt, ze všech druhů pojištění. Jen velmi malý zlomek investovaných peněz se pojištěnému člověku skutečně navrátí, většina zaplacených peněz padne na provize zaměstnanců pojišťovny a samotný zisk pojišťovny. A to zhruba 70%. Lze říci, že se jedná z hlediska ziskovosti pro pojišťovny o unikátní produkt svého druhu, jelikož čistý zisk pojišťovny se u tohoto produktu pohybuje okolo 40%. Pokud tento zisk porovnáme se ziskem obdobně velkých podniků, jako jsou automobilky či obchodní řetězce, je tento velmi vysoký. Nelze zde hovořit o tom, že by samotné pojištění bylo jistotou pro pojištěného, jelikož pojišťovny mají velmi propracovaný systém výluk z pojištění, a tak se často stává, že člověk, který ochrne, nedostane od pojišťovny žádné plnění. Toto pojištění není levnou záležitostí, proto je dobré uvážit, jaké krytí pojištěná osoba očekává.

Životní pojištění je často nezbytné uzavřít, pokud osoba pracuje v rizikovém prostředí, pokud je rodina této osoby finančně závislá, při plánování pořízení si vlastního bydlení na hypotéku, využití leasingu, čerpání úvěru apod.

Životní pojištění a daně[editovat | editovat zdroj]

Mezi výhody životního pojištění patří daňová uznatelnost zaplaceného pojistného při splnění podmínek stanovených zákonem. Novela zákona o daních z příjmů umožňuje odepisovat ze základu daně z příjmů příspěvek na životní pojištění, když maximální odečitatelná částka činí 12.000 Kč ročně. Při uzavření více pojistných smluv platí stále částka dvanáct tisíc. Při odpočtu 12.000 Kč činí roční úspora 1.800 Kč. Smlouva musí být sjednána na minimálně 5 let a minimálně do 60 let věku. Obsahuje-li pojištění pevnou částku pro případ dožití, musí být její minimální výše 40.000 Kč pro smlouvy na 5 - 15 let a 70.000 kč pro smlouvy nad 15 let. Dále musí být pojištěná osoba plátcem pojištění a plátcem daně z příjmu. Pozor, pokud dojde k předčasnému ukončení smlouvy teda před 60 rokem věku je nutné všechny přičtené úlevy vrátit státu.[2]

Vypovězení smlouvy[editovat | editovat zdroj]

Smlouvu lze většinou vypovědět bez udání důvodu a to písemnou formou. Pokud se pojištěný rozhodne pro vypovězení smlouvy, musí počítat s tím, že ve většině případů ztratí část finančních prostředků, které do této chvíle investoval do životního pojištění.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Druhy životních pojištění [online]. . Dostupné online.  
  2. Daň z příjmů fyzických osob [online]. . Dostupné online.